Print:

Nieuwe geslaagden in de IIR-opleiding tot Certified Data Protection Officer (CDPO)

Peter van Schelven , Adviseur ICT & Recht

LinkedIn profiel

Afgelopen week werd voor de 4e keer in successie het mondelinge examen voor de IIR-opleiding Certified Data Protection Officer (CDPO) afgenomen bij 17 kandidaten. Met trots en plezier meld ik dat alle kandidaten zijn geslaagd, waarvan drie zelfs met het judicium cum laude. Ook deze groep van CDPO-ers is – na tien intensieve opleidingsdagen van het IIR –  gewapend met talloze juridische en technische kennis, communicatieve vaardigheden en andere ‘softskills’, die nodig zijn voor een professionele uitoefening van het werk op privacygebied binnen organisaties in de publieke en private sector.

Grote uitdaging

Wie voor de opdracht staat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in een bedrijf of organisatie voor 25 mei 2018 te implementeren, staat voor tal van uitdagingen.Het komt er niet alleen op aan om de AVG en andere wetgeving over de omgang met persoonsgegevens te kennen en te begrijpen, maar ook om andere lastige zaken te kunnen oppakken. Sterker nog: wie alleen oog heeft voor wet- en regelgeving miskent het complexe, maar eveneens uitdagende vak van de privacy-professional.

  • Want, hoe schep je nou draagvlak bij het topmanagement?
  • En hoe “verkoop” je privacy aan collega’s die minder oog hebben voor privacybelangen?
  • Hoe werk je als privacy-professional samen met andere disciplines, zoals medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging en projectmanagement?
  • Wat doe je als de pers onverwachts op de stoep staat, vanwege een ernstig datalek?
  • En heb je niet alleen oog voor de juridische spelregels, maar ook voor ethische afwegingen? En hoe pak je een Privacy Impact Assessement (PIA) aan?

De CDPO-er moet een duizendpoot zijn, oog hebben voor talloze disciplines en over sterke professionele skills beschikken. In de IIR-opleiding staat de multidisciplinaire aanpak voorop. Dat vraagt dus veel van CDPO-ers. Juist daarom ben ik beretrots op weer een nieuw groep geslaagde CDPO-ers !!

 

Peter van Schelven, hoofddocent van de beroepsopleiding Certified Data Protection Officer. Voor meer informatie en data van de najaarssessie zie de opleiding CDPO