Print:

Nederland wereldkampioen in onderhoud maken

Paul van Kempen , Operationeel Directeur

LinkedIn profiel

Interview met Paul van Kempen, KEC

De uitdagingen voor asset management en slim onderhoud

Door Uyoyo Onemu, IIR, november 2016

In 2019 gaat de training Data Analytics voor Predictive Maintenance weer van start. In het kader van deze nieuwe training interviewde IIR docent Paul van Kempen. Paul startte na zijn studie lucht- en ruimtevaart in Delft een engineering & consulting bureau. Al snel werd de focus verbreed van ruimtevaart naar andere high tech-sectoren. Als consultant heeft hij meegewerkt aan de oprichting van het Dutch Institute of World Class Maintenance, dat sinds vorig jaar de naam World Class Maintenance draagt. Daar is Van Kempen operationeel directeur geworden, door met innovatieprojecten één doel na te streven: Nederland wereldkampioen in onderhoud maken.

Big data in de industrie

Tijdens zijn werkzaamheden is big data een terugkerend onderwerp. Bij Van Kempen begint dat bij de ruimtevaart. “Naast technologische ontwikkelingen keken we ook naar de toepassingen van ruimtevaart-technologieën”, verteld hij. “Daar ging het ook veel over data, bijvoorbeeld van satellieten. De kunst is om data om te zetten in informatie, en zodoende de koppeling naar bedrijfsprocessen te maken.”

Vanuit WCM is Van Kempen betrokken bij projecten die draaien om voorspelbaar onderhoud. De behoefte aan het voorspelbaar en optimaliseerbaar heeft te maken met de omschakeling die velen proberen te maken van correctie en preventief naar conditie-afhankelijk onderhoud. Een concept dat al enkele decennia oud is, maar nu een boost kan krijgen via het beter benutten van Big Data. “Big data is eigenlijk al aanwezig in fabrieken, maar wordt nog maar mondjesmaat toegepast ten behoeve van onderhoud”, weet Van Kempen. “Het goede nieuws is dat allerlei technologieën dankzij de consumentenwereld al normaal zijn, zoals cloud computing, big data, en internet of things. Die technieken kunnen we nu ook in de industrie in gaan zetten. Een doorbraak is aanstaande. De data die nu gaan komen kunnen we nog beter inzetten ten behoeve van proactief, conditie-afhankelijk en voorspelbaar onderhoud.”

Slim onderhoud

De noodzaak voor slim onderhoud in Nederland heeft volgens Van Kempen twee oorzaken. “Enerzijds heeft de procesindustrie te maken met concurrentie uit landen waar de lonen laag zijn of de grondstoffen in overvloed”, zegt hij. “Dat betekent veel nieuwbouwprojecten, en dus lage onderhoudskosten. In Nederland zie je relatief veel verouderde assets. Daar moeten we het voorlopig mee doen, dus is slim onderhoud noodzakelijk. Ten tweede zie je verschuivingen in businessmodellen: het wordt steeds minder van belang wat je bezit, maar wel wat je ermee kunt. Om performance te kunnen garanderen heb je data nodig om deze te voorspellen en garanderen, want daar wordt je op afgerekend. Het is daarom belangrijk om met slim onderhoud aan de gang te gaan, en vooral ook om kennis over bedrijven en sectoren heen te delen met elkaar.

De grootste uitdaging daarin is volgens Van Kempen dat er van data waardevolle informatie gemaakt moet worden, zodanig dat je die kunt koppelen aan de dagelijkse bedrijfsvoering. “Dat is bijna niet technisch”, vindt hij. “Het gaat om IT-systemen, processen, en bedrijfscultuur. Als je de koppeling naar dagelijkse bedrijfsprocessen niet maakt blijft het hangen in allerlei tools en gadgets, en zal je nooit business-resultaten ervaren.”

Resultaatgericht onderhoud

Onderhoudsveiligheid begint bij een bepaalde visie en het bewustzijn van het management, en de support daarvan als het gaat om aandacht voor onderhoud. “In het verleden zag men dat nog als lasten- en kostenpost. Tegenwoordig ziet management ook in dat je er geld mee kunt verdienen. Als je een betere performance tegen lagere kosten kunt realiseren, kun je ook nieuwe services genereren.” Innoveren is volgens Van Kempen geen revolutie, maar een kwestie van kleine, behapbare pilots; zo kun je ook sneller successen laten zien.

“De transitie naar data-gedreven werk is iets dat de gehele bedrijfsorganisatie en -cultuur raakt”, vervolgd Van Kempen. “Zorg dat je kunt laten zien dat het resultaat oplevert. Met de juiste ondersteuning kun je pilots gaan opschalen, en kun je gaan werken aan het voorspelbaar maken van al je onderhoud. Ondertussen worden technologieën steeds beter en goedkoper. Big data is de toekomst voor de industrie.”

Successen

Tijdens de opleiding Data Analytics voor Predictive Maintenance zal Van Kempen de huidige technieken en processen belichten, maar ook de organisatorische aspecten. “Er is een nieuwe waardeketen aan het ontstaan”, licht hij toe. “Naast klassieke partijen zoals de asset owner. OEM (Original Equipment Manaufacturer) en de service provider zie je nieuwe partijen in de keten, met name data-georiënteerde.”

In het veld is al voldoende informatie beschikbaar die andere bedrijven kunnen benutten voor een snellere start. Ook dit is een onderwerp dat tijdens de opleiding aan bod zal komen.
“Je ontkomt er niet aan in je bedrijfsvoering, daarom kun je maar beter zorgen dat je voorop loopt ten opzichte van je concurrentie.”

Tijdens de training zal Van Kempen er voor zorgen dat u problemen kunt tackelen die een valse start kunnen veroorzaken, waardoor het traject binnen een organisatie geen kans krijgt. “Als je het goed doet, kun je successen laten zien die je in staat stellen op te schalen en grootschalig in te bedden”, aldus Van Kempen. “Heel veel technologie is er al, maar het gaat erom hoe je stappen zet om die naar je eigen organisatie te vertalen.”

Schrijf u nu in voor de training Data Analytics voor Predictive Maintenance

Data Analytics voor Predictive Maintenance | IIR

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en download de brochure voor een beter beeld van de training Data Analytics voor Predictive Maintenance.