Print:

Naar een nieuw pensioenstelsel

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft overeenstemming bereikt over een nieuw, meer toekomstbestendig stelsel. Met de voorstellen in het SER-advies ‘Naar een nieuw pensioenstelsel’ sluit het stelsel beter aan op de veranderende arbeidsmarkt, worden pensioenregelingen persoonlijker en transparanter en komt er eerder zicht op een koopkrachtig pensioen.

Twee pensioenregelingen

De SER introduceert ‘het nieuwe contract’, een premieregeling waarbij deelnemers zowel in de pensioenopbouwfase als –uitkeringsfase risico’s delen. Werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen in hun sector de mogelijkheid om te kiezen voor deze premieregeling. Daarnaast stelt de SER om de bestaande verbeterde premieregeling met risicodeling in de uitkeringsfase toegankelijk te maken voor bedrijfstakpensioenfondsen. In deze regeling wordt in de opbouwfase gewerkt aan een persoonlijk pensioenvermogen dat in de jaren voor het pensioen geleidelijk wordt ingebracht in het collectief vermogen van gepensioneerden en aanspraak geeft op een uitkering.

Benieuwd naar het volledige advies? Lees meer. Kees Goudswaard, Hoogleraar Economie / Voorzitter Leiden University en SER-commissie toekomst pensioenen spreekt over de pensioenhervormingen tijdens het Nationaal Pensioen Forum. Benieuwd naar het volledige programma van deze expertdag? Klik hier.