Print:

Maatschappelijk verantwoord beleggen: ontwikkelingen en verwachtingen

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Jaap van der Geest, Portfolio Manager bij TKP Investments, over de ontwikkelingen en verwachtingen binnen de pensioensector.

Over TKP

TKP Investments treedt al meer dan 25 jaar op als fiduciair manager voor institutionele beleggers. Wij beheren én adviseren over het vermogen van onze klanten. Naast pensioenfondsen bedienen wij ook andere institutionele beleggers met een lange beleggingshorizon, zoals charitatieve instellingen. Met onze wortels diep in de Nederlandse pensioensector zijn wij in staat de problematiek van institutionele beleggers volledig te doorgronden. Als fiduciair manager nemen wij u dan ook graag alle zorg uit handen, terwijl uw organisatie volledig ‘in control’ blijft.

Belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen

De belangrijkste ontwikkeling op het gebied van MVB is een verschuiving van de aandacht van het gedrag van ondernemingen in de richting van de impact die zij hebben op de duurzame ontwikkeling van de wereld. De laatste twintig jaar zijn ondernemingen vooral aangesproken op hun beleid en procedures en transparantie op het gebied van milieu- en sociaal beleid alsmede goed bestuur.In toenemende mate analyseren beleggers hun portefeuilles om te kijken in hoeverre zij direct of indirect impact hebben.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties voor 2030 worden hierbij veelal als referentiepunt gebruikt. De doelstellingen variëren van de reductie van armoede en ongelijkheid, goed onderwijs en menswaardige arbeidsomstandigheden, tot het reduceren van broeikasgassen en het behoud van biodiversiteit en ecosystemen. De publicatie van deze doelen in 2015 vormde een grote stimulans om beleggingsportefeuilles in dit licht te bezien en construeren.  Het meten van de impact van een los investeringsproject is nog vrij overzichtelijk, het meten van de impact van een onderneming waarin wordt belegd is al een stuk ingewikkelder. Op vele fronten wordt nagedacht over maatstaven die tegelijkertijd wetenschappelijk robuust ook nog begrijpelijk zijn. Ook rijst de vraag hoe de impact op verschillende doelen tegen elkaar moeten worden afgewogen.

Pensioen Forum | IIR Amsterdam

 

Een voorbeeld uit de praktijk

De nadruk op impact hoeft niet te betekenen dat alleen nog maar in windmolenparken of -fabrikanten kan worden belegd. Door meer vervuilende ondernemingen aan te zetten tot toepassing van schonere technieken wordt evenzeer een positieve impact op het milieu bewerkstelligd. Dit geldt evenzeer op het vlak van sociaal beleid en behoorlijk bestuur. TKP Investments ziet het voeren van een actieve dialoog met ondernemingen in de portefeuilles als een essentieel element van maatschappelijk verantwoord beleggen. Ook van externe vermogensbeheerders eist TKP Investments dat zij ‘active engagement’ toepassen en hierover aan rapporteren. Als, na een redelijke termijn, blijkt dat een onderneming niet voor een dergelijke dialoog openstaat, achtten wij de kwaliteit van het management ontoereikend. Daarmee is, ook vanuit rendementsperspectief, uitsluiting van de portefeuille gerechtvaardigd.

Pensioen Forum | IIR Amsterdam