Print:

Kolencentrales gaan schone stroom opwekken uit biomassa

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Nederland heeft met het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs een akkoord gegeven om te zorgen voor een sterke reductie van CO2 uitstoot. Energiebelasting betalen voor het gebruik van kolen- en gascentrales via CO2-belasting is niet voldoende. In het Regeerakkoord zijn daarom een aantal plannen opgenomen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Eind 2030 moeten de laatste vijf kolencentrales sluiten is één van de plannen uit het regeerakkoord.

De kolencentrales staan momenteel onder een grote druk. Eigenaren van Nederlandse kolencentrales zijn niet blij met de maatregelingen die moeten worden genomen. Volgens de eigenaren wordt Nederland niet schoner door het sluiten van de kolencentrales, maar kan er juist CO2 worden bespaard. De energiebedrijven willen schone stroom gaan opwekken uit biomassa en stoppen met het verbranden van steenkool, om hun centrales open te kunnen houden, aldus een recent artikel in het AD.

Zowel het openhouden als sluiten van de energiecentrales brengen grote kosten met zich mee. Uit een onderzoek van SEO is geconstateerd dat sluiten van de energiecentrales 5 miljard euro zal gaan kosten. De kosten van stroomopwekking uit biomassa zijn ook aanzienlijk, dus wordt het belang van openhouden van de centrales ook onderkend. Het opwekken van energie uit zon en wind zou een beter alternatief zijn, volgens milieuorganisatie Greenpeace. Gezien de hoge kosten van de ingrijpende verandering vragen de energiecentrales om financiële compensaties bij de overheid.

Kortom: genoeg stof om over te praten en dus komen energiebedrijven, het kabinet en milieuorganisaties deze maand samen. Met het oog op de energietransitie zullen zij samen onderhandelen om een energieakkoord te sluiten, om 49% broeikasgasreductie te kunnen realiseren in 2030.

Wilt u meer weten over  welke investeringen en samenwerkingen nodig zijn om de transitie naar CO2-neutraal produceren te maken en wat dat betekent voor uw concurrentiepositie en business? Op het congres CO2-Neutrale Industrie krijgt u antwoord op dit vraagstuk.

CO2-Neutrale Industrie | IIR

 

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.