Print:

Klaar voor het toekomst-vaste pensioen

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

MSG

msg global Benelux is opgericht in 2006 en biedt verzekeraars en pensioenfondsen oplossingen en advies voor het laten slagen van hun business en IT-strategie, mede door de optimale stap te maken naar innovatie. msg vormt één van de belangrijkste mainplayers in de huidige en toekomstige pensioenmarkt en helpt u verder in innovation managementBekijk de video

Peter de Bruijne, Managing Director bij msg global solutions Benelux over hun pensioenvisie, de rol van innovatie en het advies aan de sector.

Visie op het pensioen

 

Het pensioen moet weer begrijpelijk en uitlegbaar zijn voor de deelnemer. Hiervoor is een transparant en goed uitvoerbaar pensioenproduct nodig, dat betrouwbaar kan worden berekend en geadministreerd. Met name de uitvoerbaarheid en flexibiliteit van het pensioenproduct in verband met de continue aanpassingen door de sociale partners moeten goed gewaarborgd zijn. De ontwikkeling in de PEPP, de Pan-Europese Pensioen oplossing, waar wij bij aangesloten zijn, zal de druk op de huidige systemen alleen maar doen toenemen.Wij hebben ons in onze roadmap op deze ontwikkelingen ingespeeld en zijn klaar voor het toekomst-vaste pensioen.

De rol van innovatie in het veranderende pensioenlandschap

De in gang gezette veranderingen in de pensioenwereld vergen veel van de huidige administratiesystemen. Door de overgang naar veelal individuele DC producten en de komst van hybride regelingen, is het van belang dat de veelal starre administratiesystemen transformeren naar geïntegreerde, robuuste uitvoeringssystemen die mee kunnen gaan met de pensioenontwikkelingen en -innovaties.

De pensioenroadmap toont de verwachte ontwikkelingen waarvoor wij oplossingen en applicaties ontwikkeld hebben. Deze ondersteunen alle processen in de keten, met een hoog STP-niveau plus integratie met oplossingen van partners zoals EBCC.

Ingrediënten om het pensioen bewustzijn te vergroten

Iedereen in de pensioensector is het er over eens: de deelnemer dient inzicht te krijgen in de pensioen positie en wat een bereikbaar pensioen is. Dit inzicht dient helder en begrijpelijke informatie te bieden. Daarbij zijn de UPO’s en deelnemersportalen al een eerste, goede start.

Deze jaarlijkse overzichten en portalen geven inderdaad veel informatie. Informatie waar de deelnemer tot op heden weinig mee doet… tot aan pensioneren, wanneer men merkt dat het grote bedrag dat gespaard is onvoldoende blijkt te zijn om van rond te komen.

Naar onze mening is dit hèt moment om het pensioen bewustzijn te vergroten bij voornamelijk jongeren. Hoe werkt een pensioenregeling? Wat betekent pensioen? Wat kunnen zij verwachten? Dit moet op een zo eenvoudig mogelijke manier worden uitgelegd. De uitleg moet zoveel mogelijk uitgaan van de gemiddelde deelnemer, zonder specifieke kennis van het pensioenstelsel. Als zij de informatie kunnen begrijpen, dan zijn er pas goede stappen genomen in de pensioencommunicatie.Stop met alle academische discussies, die alleen maar mist opwerpen.

Klaar voor het toekomst vaste pensioen

 

Ons advies aan de sector

Neem afscheid van de huidige legacy. Neem commerciële besluiten in de portefeuille om het verleden af te sluiten. Start liever met een schone lei, gebaseerd op een goed en betrouwbaar proces. Werk naar meer STP om fouten in de administratie te voorkomen. Stop met afzonderlijke closed book administratiesystemen, want die blijven hoe dan ook zorgen voor dubbele kosten. Gebruik onze product engine om zeker te weten dat aangeboden producten blijvend uitvoerbaar zijn.