Print:

BRZO 2016 Kennissessie Stroom B:

ATEX: Hoe gevaarlijk is de mens als ontstekingsbron in ATEX zones?

  • Hoe geeft u ATEX zones aan?

Het markeren van ATEX zones is in veel situaties onvoldoende. Hierdoor zijn medewerkers zich niet bewust dat ze zich in een explosiegevaarlijk gebied bevinden. Zodra explosiegevaarlijke gebieden worden betreden, zijn extra voorschriften van belang. ATEX zones kunnen ter plaatsen met borden of belijning worden aangeven.

  • Hoe voorkomt u dat de mens een ontstekingsbron wordt?

Statische elektriciteit is altijd een aandachtspunt wanneer we als persoon een ATEX zone gaan betreden. Het dragen van antistatisch schoeisel en antistatisch kleding is één van de maatregelen om gevaarlijke statische oplading te voorkomen.

Ook kunnen we als persoon oplossingen bedenken die niet voldoen aan de ATEX voorschriften. Denk hierbij aan wijzigingen aan apparatuur of het maken van niet-explosieveilige verlengkabels.

  • Het belang van communicatie over ATEX regels binnen de organisatie en naar contractors.

Het geven van specifieke voorlichting en instructie is verplicht voor het uitvoeren van werkzaamheden in ATEX zones. De manier waarop deze instructie wordt gegeven mag door de werkgever zelf worden ingevuld. Een ATEX instructie omvat een deel voorlichting en een deel werkafspraken.

  • Welke spelregels en afspraken zijn van belang?

Voor werkzaamheden in ATEX zones zijn in hoofdlijnen 2 zaken belangrijk. Ten eerste mag er op de arbeidsplaats tijdens de werkzaamheden geen explosieve atmosfeer aanwezig zijn. Ten tweede moet worden voorkomen dat vonkvormende of andere heet-werkzaamheden er een ontsteking kan ontstaan.

  • Waar wordt op gelet bij het verstrekken van een (ATEX)-werkvergunning?

De verstrekking van een werkvergunning bij werkzaamheden in een ATEX zone is een belangrijk moment. In de werkvergunning dient te worden aangegeven hoe de werkzaamheden in de ATEX zone veilig kunnen worden uitgevoerd.

  • Hoe wordt gecontroleerd of een ieder zich aan de afspraken houdt?

Het uitvoeren van audits specifiek gericht op ATEX is noodzakelijk om de effectiviteit van de maatregelen te controleren. Onaangekondigde werkplaatsbezoeken in ATEX zones brengen in veel gevallen zaken aan het licht die het risico op een explosie vergoten.

Tijdens de ATEX kennissessie zullen we aan de hand van praktijksituaties laten zien dat de mens een grote invloed heeft op explosieveiligheid.

IAB Ingenieurs bv  (www.iab-ingenieurs.nl)

IAB

 

 

Adinex nv (www.adinex.be)

Adinex

 

 

Klik hier om terug te keren naar de pagina van het Actualiteitenseminar BRZO