Print:

Karakter, manipulatie en met stokjes leren eten!

Drs. Anna T. de Boer , Owner

LinkedIn profiel

Toen ik enige jaren geleden China bezocht, was ik super blij dat ik ooit de moeite had genomen om met stokjes te leren eten, ook al was het nooit echt ´mijn ding´ geworden. In China wordt de tafel gedekt met borden, kommen, kommetjes en vaak mooie gevormde eetstokjes, gemaakt van prachtig materiaal, soms geverfd of gelakt. Hygiënisch verpakt. Natuurlijk waren er mensen in ons gezelschap die beleefd of soms minder beleefd vroegen om een Europees bestekje. Meestal kregen ze dat na enig wachten ook wel, een goedkoop soort vliegtuigbestek.

Respect voor die andere cultuur

Toch voelde ik het als een soort verplichting ten opzichte van mezelf en ten opzichte van mijn gastheren-vrouwen om toch met die mooie stokjes te eten, ook al ging dat langzamer, met meer moeite en soms ook met de nodige hilariteit. Of had het misschien te maken met respect voor die andere cultuur vroeg ik me later af. Net zoals ik me niet in een badpak, bikini of een bloot niemendalletje in een kathedraal of een moskee zou wagen, en net zoals ik me bij ieder bezoek aan een vreemd land toch steeds weer enigszins verdiep in de grondbeginselen van de taal. Waardoor ik tenminste tot tien kan tellen, dankjewel en goeiendag kan zeggen in die andere taal.

Indruk maken met de locale taal

En hoewel de meeste mensen in andere landen die simpele woorden ook heel goed in het Engels kennen, en vaak zelfs in het Nederlands, lijkt het er elke keer weer op dat men het leuk, prettig, aangenaam of grappig vindt dat je een poging doet om hen in hun eigen taal te bedanken, te begroeten. Ook al is het met een vreemd accent of een verkeerde vervoeging. Gedurende mijn hele leven heb ik veel gereisd, en in mijn wilde jonge en meestal armlastige studentenjaren heb ik zelfs veel gelift, door heel Europa, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in Ghana waar ik enige tijd mocht wonen en werken. En in die situatie was het zelfs van levensbelang dat je je verstaanbaar kon maken in die andere taal, dat andere dialect. Met taal maak je contact, wordt je gelijkwaardiger aan de ander, vindt er communicatie plaats, raak je ´in gesprek´, hoe onbeholpen soms ook. Je doet een handreiking naar de wereld van de ander en daarmee doe je een eerste stap naar een relatie, naar wederzijds begrip en respect voor elkaar.

Wat dit met Effectief Beinvloeden te maken heeft, zal ik proberen duidelijk te maken. Om andere mensen te beïnvloeden is het belangrijk dat je de mindset van die andere persoon leert kennen, accepteren en zo mogelijk begrijpen. Zonder dat je het overigens overal mee eens hoeft te zijn.

Iets meer je best doen

Je zult daartoe eerst een stap in de richting van de ander moeten doen, je gedrag soms enigszins aan moeten passen aan de gewoonten van de ander. Bijvoorbeeld door met stokjes te kunnen eten als dat zo uitkomt. Of op het gebied van taal, kleding, gewoonten af te stemmen op de belevingswereld van de ander. We noemen dat gedrag ´matchen´ of ´spiegelen´. Op dezelfde golflengte opereren maakt relaties gemakkelijker, maakt contacten gelijkwaardiger, maakt het simpeler om tot overeenkomsten te komen.

Je karakter veranderen?

En elke keer komt er in mijn cursussen tenminste éénmaal de vraag omtrent ´je karakter´. Dat kun je toch niet zomaar veranderen. Nee, en dat hoeft ook niet. Toen je als kind met mes en vork leerde eten , ging dat eerst ook niet zo gemakkelijk, maar je ouders en jij hebben doorgezet. En dat heeft je karakter waarschijnlijk niet echt veranderd, maar wel je sociale vaardigheden en je aanpassingsvermogen groter gemaakt. En als je als volwassene zou besluiten om toch eens een keer `met stokjes te leren eten, zal dat jouw karakter niet echt veranderen. Het toont echter wel karakter om eens buiten je comfortzone te treden, je gedrag, je taalgebruik, je gewone doen en laten zo nu en dan eens onder de loep te nemen, en je vaardigheden op dat gebied een fractie te verbreden.

Een andere vraag die elke keer weer terug komt is de vraag over Manipulatie. Op een manier gevraagd waardoor je al bijna proeft dat manipulatie een vies woord is. En dat lijkt me nu een leuk onderwerp om de volgende keer op in te gaan.

Drs. Anna T. de Boer is docent van de training Effectief Beïnvloeden zonder formele macht