Print:

Kansen en uitdagingen in de transitie naar Open Banking

Paul Koetsier , Senior Manager Innovation & Payments

LinkedIn profiel

Paul Koetsier, Senior Manager bij KPMG, aan het woord over de definitie van Open Banking en de kansen en uitdagingen voor de sector. Wat moeten banken of andere partijen nu doen?

Hoe definiëren jullie Open Banking?

Open Banking definiëren we als het beschikbaar stellen van bancaire diensten en data aan en/of via derde partijen. De Payment Services Directive 2 (PSD2) is met haar ‘access to the account’ (XS2A) een wettelijk afgedwongen stap richting Open Banking.  In tegenstelling tot Open Banking is de scope is van PSD2 beperkt tot betaalrekeninginformatie en betalingsinitiatie diensten voor online toegankelijke betaalrekeningen. Open Banking plaatst de relatie met klanten in een nieuw daglicht.

Maakt PSD2 Open Banking mogelijk?

We zien wereldwijd meerdere Open Banking initiatieven, gedreven door wetgeving of door innovaties van bestaande of nieuwe spelers. Voorbeelden van aanbieders van data en bancaire diensten zijn bijvoorbeeld het Open Banking initiatief in United Kingdom, Unified Payments Interface (UPI) in India, diverse platformen van langer bestaande banken als BBVA, Nordea, Citi en Credit Agricole en die van challenger banken als  bunq, Fidor Bank en solarisBank. Daarnaast zijn er aan de gebruikers van data en diensten die door banken beschikbaar worden gesteld. Veel van deze initiatieven zijn al geruime tijd actief, of bevinden zich in de startfase. Voorbeelden hiervan zijn mint.com in de Verenigde Staten, yolt in de UK, Payconiq in België en binnenkort Nederland of Tail in de UK. En er is een markt aan het ontstaan van faciliterende derde partijen zoals figo, Apigee, Plaid of Yodlee.

Voor succesvolle innovaties is wetgeving zelden de driver. Het gaat om diensten die relevant zijn voor gebruikers: veilig, gemakkelijk en waarbij pijnpunten in het huidige proces worden opgelost. Eén van de grootste uitdagingen is het creëren van schaal. De huidige stand van de wetgeving en (land)specifieke veiligheidsprocedures voor bankieren geeft aanbieders van data en diensten de mogelijkheid om deze data en diensten niet beschikbaar te stellen aan derde partijen. Dit heeft direct een impact op de propositie en de efficiency en effectiviteit van het onderliggende operating model.

Met een initiatief als PSD2 is het niet meer mogelijk voor aanbieders van betaaldata en betalingsinitiatiediensten om derde partijen de toegang te weigeren onthouden. Dit zal echter zeker niet de enige factor van belang zijn.

Waar liggen kansen en uitdagingen bij een transitie naar Open Banking?

Voor bestaande en nieuwe partijen biedt Open Banking kansen en uitdagingen. Deze kansen en uitdagingen hebben betrekking op het business model en het operating model, maar er zijn ook generieke kansen en uitdagingen.

  1. Business model

Er zijn keuzes te maken ten aanzien van het business model: welke klanten bedien ik, via welke kanalen en met welke producten en diensten? Hoe wil ik gepercipieerd worden door mijn klanten en hoe blijf ik relevant? Zijn mijn proposities voldoende levensvatbaar in termen van kosten en opbrengsten? Voldoen mijn producten aan alle gestelde eisen?

Bestaande partijen kunnen grosso modo kiezen voor een focus als leverancier van eigen financial services gerelateerde data en diensten aan derden, als leverancier van eigen data en diensten direct aan eindklanten, als leverancier van data en diensten van andere partijen aan derden of direct aan eindklanten.

Nieuwe partijen kunnen dezelfde keuzes maken, maar zullen niet altijd direct de mogelijkheid hebben ook eigen data en diensten aan te bieden aan klanten.

  1. Operating model

Het operating model betreft process, technology en people aspecten. Business model keuzes beïnvloeden de behoefte ten aanzien van deze aspecten. Naast deze aspecten is de implementatiestrategie een belangrijk punt. Zo kan er bijvoorbeeld nagedacht worden over timing, maar ook over partnerships of bijvoorbeeld acquisities.

Process: zijn mijn processen in staat om het business model dat ik nastreef te ondersteunen? Moet ik verder digitaliseren, in hoeverre heb ik een valide data strategie, inclusief governance en kwaliteitsaspecten? Voegen mijn processen wat toe aan de customer journey?

Technology: is mijn technisch platform in staat mijn business model in te vullen? Heb ik de juiste time to market, is het real-time, is het open? Kan ik interacteren met derde partijen, kan ik gemakkelijk derde partijen integreren in het geval van acquisities, kan dit de volumes aan? Is de security op orde, zodat er geen ongeautoriseerde toegang kan plaatsvinden?

People: welke capabilities en mindset hebben mijn mensen nodig in het business model wat ik nastreef? Matched dit met mijn huidige medewerker populatie, wat is de manier waarin medewerkers met elkaar en derde partijen samenwerken, welke governance hebben we met elkaar afgesproken?

Tot slot zijn er meer generieke kansen en uitdagingen. Wat vinden de klanten van nieuwe open banking services en worden deze afgenomen? Verschillen in de (lokale) interpretatie van wetgeving. Het gebrek aan duidelijke standaarden. Het samenspel met de nieuwe privacy wetgeving. De vraag of derde partijen geautoriseerd zijn informatie op te vragen. Eventuele hacks of andere negatieve gebeurtenissen en vooral ook de keuzes die andere partijen maken.

Wat moeten banken of andere partijen nu doen?

Je zal klaar moeten zijn; voor hen die compliant moeten zijn aan wetgeving is de PSD2 deadline van 13 januari 2018 van belang. Maar een compliance focus is potentieel niet voldoende. Het is van belang zelf een duidelijke keuze te maken in business model, op de verschillende aspecten van het operating model en de bijbehorende implementatiestrategie. Gezien de vele onzekerheden is het verstandig duidelijke hypotheses neer te zetten. Regelmatig toetsen van de hypotheses en daarop bijsturen helpt grip te houden. De komende jaren beloven zeer interessant te worden. De partijen die het beste om kunnen gaan met de veranderingen hebben de beste kansen voor de toekomst.