Print:

“IT-juristen lopen voorop in actuele ontwikkelingen”

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

IT-advocaat en IIR-docent Christiaan Jeekel is uitgeroepen tot de beste zelfstandige jurist van het jaar. De jury van de Dutch Independent Legal Award 2018-2019 roemde zijn vakmanschap. Hoe ziet Jeekel het vakmanschap van de IT-jurist, nu en in de toekomst?

Christiaan Jeekel | IIRIT-advocaat Christiaan Jeekel sleepte in januari de Dutch Independent Legal Award 2018-2019 in de wacht, een initiatief van Ondernemende Juristen en LawyerlinQ. Volgens de jury, die dit jaar extra inzette op het thema vakmanschap, onderscheidt Jeekel zich van zijn twee medefinalisten door “de bevlogenheid voor het vak, zijn positieve instelling en getoond ondernemerschap op de ontwikkelingen in zijn vakgebied”.

“Er zijn zo’n 1.500 zelfstandige juristen en advocaten in Nederland en om vanuit zo’n grote beroepsgroep te worden verkozen als beste van het jaar is een enorme eer”, zegt Jeekel. Hij werkt sinds 2018 als zelfstandige, bekleedde eerder juridische functies bij onder andere Atos, Qurius en Prodware en was advocaat bij onder meer Cordemeyer & Slager. “De Dutch Independent Legal Award heeft daarnaast voor de hele beroepsgroep van zelfstandige juristen een positieve uitstraling. In feite krijgen we daarmee een bevestiging uit de markt dat we waardevol werk doen en toegevoegde waarde hebben voor onze klanten.”

Vier elementen van vakmanschap

In het vakmanschap dat dit jaar centraal stond bij de Dutch Independent Legal Award herkent Jeekel, docent van de IIR-opleiding Verdieping van de ICT-contractspraktijk en de leergang IT Jurist, de vier elementen die hij er in zijn eigen visie en ervaring ook mee associeert. “Allereerst betekent vakmanschap naar mijn idee dat je inhoudelijk veel plezier aan je beroep beleeft en jezelf aantoonbaar op dit terrein blijft ontwikkelen. Als IIR-docent is dat bij mij per definitie zo, want als je doceert moet je wel een soort vakinhoudelijke gekte hebben en goed op de hoogte zijn van wat er speelt. Daarnaast gaat het bij vakmanschap om zelfreflectie en soft skills zoals open staan voor ontwikkelingen in en rond het vak. Verder moet je weten wat de vraag van de klant is en deze vraag kunnen vertalen naar oplossingen. Tot slot speelt de twinkel in je ogen mee: je moet passie hebben voor wat je doet.”

Het feit dat hij na zijn loopbaan binnen organisaties en bij advocatenbureaus nu als zelfstandige werkt, versterkt volgens Jeekel zijn vakmanschap. “Zelfstandige juristen hebben een ondernemende mindset en zijn zich ervan bewust dat ze zo goed zijn als hun laatste opdracht. Dat betekent dat je het beste uit jezelf wilt halen en de klant op de allerbeste manier wilt helpen. Daar is de klant bij gebaat, en daar word je zelf als professional ook alleen maar beter van.”

Verdiepende inzichten voor de praktijk

In zijn werk als IIR-docent deelt Jeekel zijn expertise en ervaring over actuele issues op IT-rechtelijk gebied, en geeft hij verdiepende inzichten op het vlak van onder andere aansprakelijkheid, vrijwaringen, cloudcontracten en auteursrecht. “De opleidingen focussen nadrukkelijk niet alleen op inhoudelijke juridische kennis, want elke goede jurist kan die zelf ook wel uit de juiste bronnen opdiepen. Het draait veel meer om het delen van vakinhoudelijke ervaring vanuit de markt, en concrete tips & tricks waarmee professionals in de praktijk verder kunnen.” Deelnemers gaan naar huis met onder meer voorbeelden van contracten en praktische onderhandelingstips.

Relevant blijven bij digitalisering

Een van de ontwikkelingen waaraan Jeekel in zijn werk en docentschap veel aandacht besteedt is de voortschrijdende digitalisering. “Digitalisering creëert op verschillende niveaus allerlei kansen voor de beroepspraktijk van IT-juristen. Denk aan automated contracts, waardoor bepaald eenvoudig werk kan worden uitbesteed aan algoritmen. Maar er zal altijd behoefte zijn aan menselijke duiding en persoonlijke communicatie. Als je daar als jurist goed mee kunt omgaan, zal je echt relevant blijven.”

Digitalisering heeft ook op andere manieren gevolgen voor IT-juristen: de vragen waarmee zij te maken krijgen, wordt steeds meer divers en complex. “Voorheen had je je als IT-jurist vooral klanten als softwarebedrijven en IT-dienstverleners. Maar de huidige digitalisering speelt door de hele markt, waarddoor allerlei verschillende bedrijven zich kunnen ontwikkelen tot IT-dienstverlener.” Jeekel geeft het voorbeeld van een containerbedrijf dat een clouddienst ontwikkelde op basis van een oplossing die het voor de eigen organisatie had ontwikkeld. Ook een bank die een app aanbiedt waarmee boeren hun veestapel kunnen traceren laat zien hoe digitalisering traditionele spelers in staat stelt om in nieuwe diensten te ontwikkelen. “Elke industrie kan een potentiële klant en leverancier voor IT-juristen worden. Daarmee verandert ook het werk van IT-juristen. Naast klassieke overeenkomsten op het vlak van bijvoorbeeld software en licenties ontstaan er vraagstukken rond blockchain, robotica, kunstmatige intelligentie en privacy. IT-juristen moeten zich tegen het licht van de veranderende markt blijven ontwikkelen, is het devies van Jeekel. “IT-juristen die een intrinsieke interesse hebben in innovatie kunnen dan echt voorop lopen in de ontwikkelingen en de issues oppakken die ertoe doen.

Samenwerking voor de toekomst

Samenwerking voorbij de grenzen van de eigen discipline is volgens Jeekel een prioriteit voor de toekomst van het vak van IT-jurist. “We zullen als beroepsgroep veel meer naar inclusiviteit moeten, op diverse fronten. Om relevant te blijven is het essentieel om samenwerkingen aan te gaan. Bijvoorbeeld via platformen waar vakgenoten elkaar vinden.” Een voorbeeld hiervan zijn de initiatiefnemers van de Dutch Independent Legal Award: Ondernemende Juristen, een netwerk voor zelfstandige advocaten en juristen in Nederland, en LawyerlinQ, een aanbieder van juridische flexpools voor advocatenkantoren en juridische afdelingen.

Multidisciplinaire samenwerking speelt ook op een andere manier een rol in de beroepspraktijk van IT-juristen. “Bij bijvoorbeeld privacy zie je dat al gebeuren. Er zijn veel IT-juristen die ermee aan de slag gaan, vooral in multidisciplinaire groepen met experts en collega’s van onder andere compliance, finance en security. Dat is ook logisch, want bij privacy is het juridische aspect maar een klein deel – er speelt zo veel meer op het gebied van bedrijfsprocessen en security.”

Nieuwe mindset

“De nieuwe manieren van samenwerking vragen van IT-jurist een mindset van inclusiviteit”, blikt Jeekel vooruit. “Je moet kunnen communiceren op diverse niveaus – van de raad van bestuur tot de software developer. Je moet verbindingen kunnen leggen binnen het gehele veld van juridische vraagstukken. En je moet ondernemend zijn en actuele vraagstukken kunnen vertalen naar dienstverlenende oplossingen. Dat klinkt allemaal misschien niet zo nieuw en natuurlijk zijn er al juristen die zo werken. Maar de nadruk komt hier steeds meer op te leggen. Om relevant te blijven is exclusiviteit geen optie meer.”

Als IT-jurist ook tot de vakinhoudelijke top gaan behoren en klaar zijn voor de toekomst? Volg dan de vierdaagse opleiding Verdieping van de ICT-contractspraktijk, of kies voor de tiendaagse leergang IT Jurist.

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure van de opleiding Leergang IT-jurist direct in uw mailbox.