Print:

IT is kansloos zonder C

Jasper Bakker , Freelance ICT & internet-journalist

LinkedIn profiel

De afkortingen IT en ICT zijn breed bekend, maar het belang van de C wordt al jarenlang onderschat. Zelfs verkeerd gezien. Communicatie in niet-technische zin is de sleutel om business en IT eindelijk samen te brengen.

De kloof tussen business en IT is al jaren een gapend gat waar slechts sommigen overheen weten te springen. Nog minder mensen weten echt bruggen te bouwen over die kloof. Jarenlang was het wederzijdse onbegrip – en het daarmee het gezamelijke disfunctioneren – een vervelende zaak.

ICT is al lang geleden ontsnapt aan haar technische oorsprong; het is niet langer voorbehouden aan een niche van computergebonden bedrijven en activiteiten. Daarbij is informatie- en communicatietechnologie ook de rol van slechts facilitaire dienst ontgroeit. Tegenwoordig is namelijk elke organisatie en elke activiteit computergedreven. Een open deur? Nou, niet elke organisatie beseft dit goed.

Over taxi’s en containers

Wie had er gedacht dat de taxibranche valt te vatten en weg te vagen met een app? Het geval van Uber is een gedoodverfd voorbeeld, maar daarmee niet minder waar. Hetzelfde valt te zeggen voor diverse andersdenkende en op IT-basis gestoelde nieuwkomers. Dit zijn lang niet altijd (meer) start-ups. De sleutel is hun verstrengeling van IT en business. Zonder IT komt innovatie en disruptie niet op gang.

Een ander sprekend voorbeeld is containervervoer, met overslag in havens. Vervoersgigant Maersk is net voor de zomervakantie getroffen door een grootschalige cyberaanval. De NotPetya-malware heeft de internationale containerverscheper grotendeels lamgelegd, wat ook de haven Rotterdam en pakketbezorger TNT flink wat overlast heeft bezorgd. De zwakte zat in de afdoende bewaking van de an sich logische IT-afhankelijkheid. De schade voor Maersk alleen al loopt in de honderden miljoenen. Zonder IT draait de business niet.

Wederzijds onbegrip

Waar het vaak fout gaat, is in de onbegrip van IT-mensen voor businessdoelen en van business-mensen voor IT-(on)mogelijkheden. Ziedaar de gapende kloof. Nadenken, meedenken en vooral met elkaar praten kan dit dichten. De business is weliswaar de baas, maar moet niet de baas (willen) spelen over technisch terrein wat het niet begrijpt. IT is weliswaar onmisbaar, maar het moet geen kapsones krijgen en dus wel gedienstig blijven opereren.

De businesskant van een organisatie moet de doelen stellen, maar dat in soepele samenwerking met de technische kant. Wat de één wil, kan stroken met wat de ander weet. Wat de ander weet, kan hele andere wensen blootleggen en invullen. IT wordt nog teveel ingezet als rechttoe-rechtaan automatisering: het in computermiddelen vervatten van bestaande processen en handelingen.

Terwijl er juist zoveel meer mogelijk is. Daarvoor is beter begrip voor de wensen, belangen en vereisten van de business vereist. Niet slechts vragen en daarbij laten. Dóórvragen, indenken, verbeelden en vertalen. Wat is er mogelijk, wat is eigenlijk nodig? Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Distributie van de toekomst

Communicatie is de crux. De C in ICT, maar dan dus niet – of niet puur en alleen – bestaande uit technologische middelen. De C moet ingevuld worden met bredere kennis, beter begrip en ‘ouderwets’ communiceren. Alleen zo valt er goed te laveren door de verstoringen die uiteenlopende markten en industrieën ondergaan, nu en straks.

“De toekomst is al hier, het is alleen niet evenredig gedistribueerd”, wist science fiction auteur William Gibson al te stellen. De muziekindustrie bijvoorbeeld kreeg in de jaren negentig al te maken met disruptie door digitale mogelijkheden. De filmindustrie is ook al aan de beurt geweest. Zij kregen al vroeg te maken met de digitale toekomst.

Diverse andere markten en sectoren zijn eveneens gevolgd én vele volgen nog. De veranderingen en verstoringen door goed doordachte combinaties van business en IT houden namelijk niet op. Gelukkig is er groeiend besef en erkenning van Gibsons visionaire uitspraak. Overigens uitte hij deze wijsheid begin jaren negentig al. De uitspraak is dus al een meta-voorbeeld van zichzelf: over toekomst en onevenredige distributie gesproken!

Succesvol business en IT management

Tijdens de opleiding Business IT Management van IIR leert u om te gaan met IT uitdagingen en een succesvolle samenwerking te creëren tussen Business & IT. Meer weten? Bekijk hier de opleidingspagina.