Print:

Interview St. Nationaal Hypotheek Label

In aanloop naar Hypotheken Event 2019 hebben we Stichting Nationaal Hypotheek Label een aantal vragen gesteld. Want hoe kunnen banken het beste communiceren over bijvoorbeeld aflossingsvrije hypotheken? Dorine van Basten, Algemeen directeur bij Stichting Nationaal Hypotheek Label, vertelt.

Waar ligt voor banken de grootste uitdaging in de communicatie m.b.t. aflossingsvrij?

Consumenten hebben vaak moeite om de communicatie van hypotheekverstrekkers te begrijpen. Er worden verwoede pogingen gedaan om consumenten een goed inzicht en overzicht te geven. Maar consumenten wantrouwen de ingewikkelde teksten en voelen zich niet persoonlijk aangesproken, waardoor zij vaak niet tot actie overgaan. Liever stoppen zij de brief én hun kop in het zand.

Hoe krijgen ‘we’ huiseigenaren nu geactiveerd dat ze gaan nadenken over de toekomst?

Er is niet één weg die naar Rome leidt. Klanten hebben verschillende behoeften. Waar de meeste klanten wel door geraakt (en geactiveerd) worden, is persoonlijke communicatie, die eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen is. En een bewegwijzering welke vervolgstappen ze kunnen nemen. Daarna zijn er verschillende manieren om klanten actief te benaderen en activeren. Persoonlijke aandacht is daarbij een kritische succes factor.

Op welke manier draagt Hypotheeklabel hieraan bij?

Wij zijn geïnspireerd door IKEA. Wat zij ongelooflijk goed doen is consumenten via een paar plaatjes de meest ingewikkelde producten zelf in elkaar laten zetten. Zo is het Hypotheeklabel ook opgebouwd: veel plaatjes, weinig tekst. Consumenten begrijpen het en kunnen zelf vervolgstappen zetten. We maken het volledig persoonlijk, door alleen gegevens over de eigen woning en hypotheek van de consument in hun Hypotheeklabel op te nemen.

Wij kunnen de hypotheekverstrekkers helpen met het bieden van het eerste inzicht en overzicht voor de consument via persoonlijke, eenvoudige en begrijpelijke communicatie. Tevens leveren wij met Hypotheeklabel een positieve bijdrage aan het consumentenvertrouwen in hun hypotheekverstrekker. Dit is bevestigd door verschillende consumentenpanels, die een Hypotheeklabel hebben ontvangen. Het is een uitstekende, eerste trigger om het contact met de consument te leggen.

Welk advies geeft Hypotheeklabel de sector mee?

Nationaal Hypotheek Label | IIRDe Autoriteit Financiële Markten biedt de sector in 2019 ruimte voor leereffecten. Het doel? Dat er geëvalueerd wordt welke technieken het meest effectief zijn bij het bieden van inzicht in de persoonlijke hypotheeksituatie van consumenten, het handelingsperspectief en het aanzetten tot actie. Deze inzichten kunnen in een later stadium worden ingezet om bredere klantgroepen met een aflossingsvrije hypotheek effectiever te bereiken en tot actie aan te zetten.