Print:

Interview Pensioenfonds Zorg en  Welzijn met Peter Borgdorff

Peter Borgdorff , Directeur

LinkedIn profiel

Op 22 juni 2020 heeft Minister Koolmees de “Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord” naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee wordt stapje voor stapje de uitwerking van het pensioenakkoord steeds duidelijker. Tijdens het Pensioen Forum 2020 analyseren we de impact van huidige structurele veranderingen in de wereld op de verdere uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord. 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn geeft alvast haar visie op het nieuwe pensioenakkoord. 

  • Wat betekent dit pensioenakkoord voor de markt? 

Het akkoord betekent heel veel. Er is 10 jaar gepraat over een toekomstbestendig pensioenstelsel. Nu is het dan eindelijk zo ver. Dit betekent dat we eindelijk een stelsel gaan krijgen dat beter aansluit bij het feit dat mensen steeds langer leven en bij de behoefte van mensen naar keuzevrijheid en aaninzicht in de eigen pensioenopbouw, Bovendien zijn we in het nieuwe stelsel verlost van de afhankelijkheid van de rente en de focus op de dekkingsgraad. En last but not least, het nieuwe contract is veel beter te begrijpen voor de deelnemer. 

  • Wat is de visie van de Pensioenfonds Zorg en Welzijn op het Pensioen akkoord? 

Twee principes die wij belangrijk vinden zien we terug in het pensioenakkoord. Ten eerste is dat solidariteit; samen risico’s delen. Dit blijft in het nieuwe stelsel de basis.  We blijven dus in Nederland ons pensioen samen regelen. Ten tweede gaan naar een pensioen dat mee beweegt met de economie. In goede tijden gaat het pensioen omhoog, in slechte economische tijden gaat het omlaag. De nieuwe regels voor pensioen leggen de nadruk op waar het echt om gaat bij pensioenopbouw:  de ingelegde premie gebruiken om te beleggen en zo geld met geld verdienen voor een goed pensioen.  

  • Welke impact heeft corona op de kwaliteit van het pensioen akkoord? 

Dat is moeilijk te zeggen. Wat wel heel duidelijk is geworden door corona is de kracht en stabiliteit van pensioenfondsen. Natuurlijk hadden we qua rendement een dramatisch eerste kwartaal. Dat hadden we liever niet meegemaakt. Maar met onze verplichtingen tot in de verre toekomst is zo’n dip niet iets dat de pensioenen op lange termijn in gevaar brengt. Met een langjarig gemiddeld rendement van rond de 8% kunnen we tegen een stootje. 

Tijdens het Pensioen forum leidt Peter Borgdorff, Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn, een interactieve paneldiscussie over de hete hangijzers van het Pensioenakkoord.  Zie voor meer informatie https://iir.nl/events/pensioen-forum 

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.