Print:

Interview met Anne Martine Koetsier, Privacy Officer T-Mobile

Steffie Bom , Tekstschrijver

LinkedIn profiel

Aan de vooravond van de ‘Dag van de Privacy Officer’ heeft IIR een prominente Privacy Officer van een internationale organisatie bereid gevonden een interview te geven. Anne Martine Koetsier, al jaren Privacy Officer bij T-Mobile, vertelt over haar rol en kijk op privacy “Uiteindelijk is privacy iets heel praktisch”.

De privacy officer moet ondersteunen in plaats van belemmeren

Anne Martine Koetsier heeft sinds 2004, op een jaar na, altijd in de telecomsector gewerkt. Eerst bij Orange nu bij T-Mobile. Ze is begonnen als legal councel en ze vervult sinds 2010 de rol van Privacy Officer. “In het begin was het best even zoeken”, vertelt ze. “Ik had geen zin om als politieagent door kantoor te lopen en met opgeheven vinger te wijzen op alles wat niet mag. Data maakt namelijk ook veel mogelijk.” Deze praktische insteek houdt Anne Martine duidelijk voor ogen bij de uitoefening van haar rol als Privacy Officer.

Privacy gaat de hele business aan

“Als Privacy Officer ben ik destijds begonnen met het in kaart brengen van de organisatie. Wat doet T-Mobile, waar staan we en waarmee moeten we aan de slag? Al vrij snel kwam ik op het punt: dit kan ik niet alleen. Als Privacy Officer ben je verantwoordelijk voor het beleid, maar als de mensen op de afdeling marketing en sales (die met de data werken) hun verantwoordelijkheden niet nemen, komt er weinig van terecht.”

Ondersteunen in plaats van belemmeren

Volgens Anne Martine is het creëren van awareness binnen de organisatie een van de belangrijkste aspecten van haar rol als Privacy Officer. Maar hoe bereik je dit, zonder er continu op te wijzen dat iets niet mag? “Ik probeer het zoveel mogelijk om te draaien en benadruk vooral wat wel mag. In principe mag namelijk alles, maar dan wel onder voorwaarden”, zegt ze met een glimlach. Hiermee wil ze voorkomen dat zij, met haar adviezen en beleid, de innovatie en economische voortgang van T-Mobile volledig neerslaat. “De informatiemaatschappij waarin we leven biedt namelijk ook veel mogelijkheden, denk aan een meer efficiënte manier van werken.”

Ik wil op de shortlist staan

De positieve en praktische houding van Anne Martine zorgde ervoor dat ze al snel meer zichtbaar werd binnen T-Mobile. Door de business te laten zien dat je ze wilt ondersteunen en daadwerkelijk de samenwerking met ze wilt aangaan, wordt je ook sneller geaccepteerd. “Het gaat erom dat bij nieuwe initiatieven of bij het lanceren van producten, ze ook bij mij langskomen. Dat ik op hun shortlist sta, zeg maar. Samen bekijken we dan wat wel en wat niet mogelijk is.”

We doen het omdat we het willen

T-Mobile positioneert zich als human brand en data bescherming heeft alles te maken met het vertrouwen van de klant. Zonder dit vertrouwen hebben wij geen business. De klant vertrouwt ons haar data toe, dus moeten wij hier netjes mee omgaan. Transparantie is hierbij van groot belang. Het moet helder zijn hoe wij aan data komen, wat wij ermee doen en wat je van ons kunt verwachten. Dit is weer belangrijk voor het vertrouwen en onze relatie met de klant, waar wij ook weer commercieel van kunnen profiteren. De business ziet dit nu ook echt in. Privacy is niet langer een “moetje”, we doen het omdat we het willen.

Toekomst: de klant ‘in charge’

Er is steeds meer mogelijk met data. De technologie ontwikkelt zich snel en innovaties volgen zich in een rap tempo op. Vergeleken met een aantal jaren geleden is de gemiddelde Nederlander redelijk op de hoogte van wat er speelt. Toch gaat het te snel om altijd alles te kunnen begrijpen. Wat betreft Anne Martine moet dit in de toekomst meer in balans komen. “Het gaat erom dat iemand, zodra hij zijn gegevens afgeeft, begrijpt wat ermee gebeurt en hierover ook ‘in charge’ is.

Event: Dag van de Privacy Officer

“Het is goed om met regelmaat over te praten en te sparren met collega’s in het vak. ‘Dag van de Privacy Officer’ biedt hier bij uitstek de gelegenheid voor. Tijdens het event hoop ik veel van anderen te kunnen opsteken en hopelijk zij ook van mij. Ik ga tenslotte een presentatie geven over hoe ik mij als Privacy Officer binnen T-Mobile op de kaart heb gezet. Hetgeen ik in dit interview heb gezegd, is nog maar het tipje van de sluier.