Print:

Interview | Leon van Vliet | Directeur | FinData Access

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Leon is de directeur van Findataportaal, het platform voor digitale productinformatie. Hypotheekrentes, voorwaarden en acceptatie-regels kunnen door aanbieders beheert worden in hun portaal. Wij vroegen deze digitaal gefocuste directeur  zijn toekomst visie.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Mortgage Tech en hoe zie jij dit voor de komende jaren?

Voor de komende jaren zullen een aantal trends de ontwikkelingen in hypotheken-land bepalen. Consumenten worden in een toenemend aantal gevallen steeds meer van gemak voorzien. Kopen op internet, betalen in winkels, producten vergelijken en beoordelen en nog veel meer tot de verbazing sprekende gemakken die het leven leuker maken. De consument zal dit ook van zijn adviestraject en het aangaan van een uiteindelijk hypotheeklening verwachten. De marktpartij die dit goed weet in te vullen zal een grote voorsprong kunnen nemen op de rest. Of dit nu een aanbieder, adviesketen of softwarepartij zal zijn. Dat zal terug te zien zijn aan doorontwikkeling op het gebied van; inzet van brondata, geautomatiseerd (deel)advies en klantvriendelijke klant-portalen waarin data-uitwisseling en statusupdates centraal zullen staan.

Productontwikkeling vind in een toenemend tempo plaats. Nieuwe aanbieders, nieuwe labels en nieuwe niches komen steeds vaker voor. Tevens is het vaste rentetarief zich inmiddels richting dagrente aan het begeven. Kortom, er zal vraag komen naar een kwalitatieve manier van data-uitwisseling op dit vlak. Momenteel worden rentetarieven nog via de mail in de vorm van een PDF gedistribueerd, dit gaat veranderen. Het zelfde geldt voor de hypotheekvoorwaarden in de vorm van gidsen. Deze komen als uniforme data beschikbaar in de keten waarmee de betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en actualiteit bereikt wordt die nodig is om de ontwikkelingen bij te houden. Tevens zal het gebruik van deze data gaan leiden tot early validation in de keten. Het matchen van de klant aan de juiste aanbieder zal door deze verdere automatisering naar een steeds hoger niveau gaan en steeds sneller kunnen plaatsvinden. Dit zal ook zijn gevolgen hebben voor toekomstige productontwikkelingen. Data-analyse zal een voorspellende waarde krijgen en ingezet gaan worden voor aanpassing van producten en/of acceptatiebeleid.

Wat zijn voor de hypotheekmarkt de grootste uitdagingen?

Vertrouwen in het gebruik van consumentendata wordt nu nog grotendeels ontleend uit papieren versies van deze data. Het omschakelen naar rechtstreeks bruikbare bronnen zal een van de grootste uitdagingen zijn voor de hypotheekmarkt. De betrouwbaarheid van de bronnen is niet in alle gevallen aanwezig. Bronnen zijn ook nog niet in alle gevallen beschikbaar als vervanging en daarnaast ontbreekt het nog uniformiteit en afstemming tussen verschillende bronnen van data.

De enorme legacy in automatiseringssystemen vormt de tweede grote uitdaging. De komende jaren zal er flink geïnnoveerd moeten worden om het tempo van andere branches te volgen en aansluiting te behouden bij de consument. De huidige systemen zijn complex en bevatten afspraken die 30 jaar mee moeten gaan.

Hoe kan de Hypotheekmarkt als branche nog meer verenigen en wat is de grootste winst van een co-creatie?

Gezamenlijke initiatieven als Handig, platformen als HDN en FinData, maar ook stichtingen als de Contactgroep Automatisering zijn voorbeelden van vereniging die al plaatsvind. Het digitale ecosysteem is inmiddels zo complex, dat ontwikkelingen alleen nog maar in gezamenlijkheid een kans van slagen hebben. Hackatons en Coockersessies zijn aan de orde van de dag. Op die plaatsen komen aanbieders, ketenpartijen, softwareontwikkelaars en consultants bijeen om oplossingen gezamenlijk te bedenken en vervolgens te laten slagen. Door op deze manier verbeteringen met elkaar door te voeren kan er snelheid worden gemaakt op deelgebieden en wordt stilstand voorkomen omdat iedereen vastloopt bij de weerstand van de volgende schakel.

Welke adviezen geeft FinData de sector mee?

FinData streeft naar samenwerking waarmee we elkaars positie, kennis en diensten alleen maar versterken. Het digitale ecosysteem is inmiddels gemeengoed en daar moet dus ook de individuele voorsprong niet meer worden gezocht. Het ontstaan van platformen en/of brancheafspraken zullen de hypotheekmarkt kunnen moderniseren. Dat zal één marktpartij niet meer voor elkaar krijgen.