Print:

“Een asset optimaliseren is geen rocket science”

Gertjan Edelijn , Business Development Manager Reliability Solutions

LinkedIn profiel

Interview met Gertjan Edelijn over aging assets
Door Uyoyo Onemu, IIR, juni 2016

Gertjan Edelijn is sinds 2010 werkzaam bij Emerson als verantwoordelijke voor de marktontwikkeling van het reliability-programma. Dit programma geeft bedrijven door middel van innovatieve technieken een voorspellende intelligentie t.b.v. veiligheid, productiviteit en beschikbaarheid, en dan met name van belangrijke fysieke productie-assets. Daarbij kun je denken aan mechanische equipment, proces-equipment, instrumentatie, kleppen en elektrische systemen. Daarnaast kijkt Emerson ook naar proces-integratie, menselijke factoren, en organisatorische borging van het geheel. Op 27 september zal Gertjan deel uitmaken van de conferentie Maintenance of Aging Assets.

“Alles wat wij doen binnen reliability solutions heeft als doelstelling om eindgebruikers te helpen om meer winstgevend, betrouwbaarder en veiliger te worden. Een belangrijk onderdeel daarvan is asset optimalisatie. Dat kun je bewerkstelligen door het implementeren van innovatieve technieken en het beter in kaart brengen en optimaliseren van onderhoudsprocessen. Kortom, bedrijven beter maken.

“Op 27 september ga ik spreken over innovatie en onderhoud op het event ‘Maintenance of Aging Assets’. Ik ga vertellen dat er op het gebied van aging assets veel innovatie is uitgerold, met name op het gebied van onderhoudsoptimalisatie. Met slimme techniek zijn we in staat om geaggregeerde data, afkomstig van deze assets, betekenis te geven. Ik zal ook het proces beschrijven dat daaraan vooraf gaat, en wat er allemaal bij komt kijken om die innovatie uit te rollen. Dat zal ik vertellen aan de hand van een business case.

“Er zijn verschillende marktomstandigheden van invloed op asset management. Zo heeft de Nederlandse Vereniging van Doelmatig Onderhoud (NVDO) een top 10 opgesteld met trends die gelden voor met name de Nederlandse industrie. In de top 5 staan bijvoorbeeld operational excellence, de nood voor IT-systemen, en niet in de laatste plaats aging assets. Daarbij zoeken klanten ook steeds meer geïntegreerde oplossingen om het stuk asset-optimalisatie door te voeren. Als we kijken in onze markt zijn er aantal belangrijke factoren die het moeilijk maken voor bedrijven om te innoveren. Het budget bijvoorbeeld: het is erg kapitaalintensief. Ook vergrijst de industrie: kennis ebt weg, terwijl jonge onervaren werknemers instromen en de processen alleen maar complexer worden. Mensen rouleren steeds sneller, daardoor is de kennis steeds sneller weg. Hoe ga je die kennis borgen? Ook heeft de procesindustrie een conservatief imago, waardoor er slechts mondjesmaat nieuwe specialisten instromen. Als je kijkt naar overkoepelende commerciële modellen, dan is het soms uitdagend om op asset-niveau te innoveren. Dat zijn uitdagingen om nu en in de toekomst goed over na te denken.”

“Er is heel veel interessant nieuws te melden over de ontwikkelingen in mijn vakgebied het afgelopen jaar. Met predictieve modellen kun je zelfs in de vastgoedwereld onderhoud voorspelbaar maken: door middel van geautomatiseerde systemen kunnen gedetailleerde prognoses worden gemaakt, waardoor opdrachtgevers beter worden geadviseerd. Zo kun je in een begroting rekening houden met onderhoud, in plaats van onverwacht kosten te maken. Als het in de vastgoedwereld kan, waar het over gebouwen gaat, waarom kan dat dan niet in de industrie? Er zijn genoeg gegevens en data beschikbaar om dit te kunnen doen.

Toekomstperspectief & uitdagingen

“De grootste uitdaging voor de industrie is naast technische inter- connectiviteit de samenwerking tussen verschillende afdelingen bij eindgebruikers (de menselijke factor). Kijkend vanuit het perspectief van de eindgebruiker heeft een organisatie altijd een gezamenlijk belang voor een hogere betrouwbaarheid, winstgevendheid en productiviteit. Ofwel; Een hogere reliability. Betrouwbaarheid heeft voor verschillende mensen in verschillende departementen weer andere kernwaarden. Het is dus een flinke kloof om te overbruggen. Als je op het gebied van onderhoud wilt innoveren, dan is dit een primair aandachtspunt.


“Wij zien dat onderhoud steeds meer wordt uitgevoerd op basis van conditie en prestatie. Als ik naar Emerson kijk zie ik dat oplossingen steeds makkelijker geïmplementeerd kunnen worden. Terugkijkend naar de economische factoren die invloed hebben op asset management wordt de vraag naar voorspellend onderhoud enorm. Wij blijven innoveren om mee te kunnen blijven gaan in deze marktontwikkelingen. En dat doen we volgens mij succesvol, vanuit een fysieke productie-asset of meer holistisch d.m.v. asset management consultancy. Het is heel belangrijk dat je de uiteindelijke business-drivers aan asset management doelen koppelt, maar op asset niveau wel gedreven vanuit de techniek en met een blijvende nadruk op de menselijke factoren.

“Maintenance of Aging Assets is een event waar veel informatie over dit thema wordt gegeven, maar waar ook netwerken met vakgenoten hoog op de agenda staat. Ik denk dat  het belangrijk is dat mensen in de sector worden samengebracht, omdat het door de snelle ontwikkelingen belangrijk is dat we snel kennis delen op het gebied van onderhoud en innovatie. Er zijn veel technische en organisatorische successen geboekt, zowel op asset-niveau als holistisch, die op dit moment te weinig aandacht krijgen. Los van het feit dat dit event zich vooral richt op aging assets, denk ik dat het ook goed is om te benadrukken dat als we kijken naar faalgedrag van assets, een groot percentage niet per definitie gerelateerd is aan asset veroudering. Met huidige technieken in de markt kun je dit ondervangen en aantonen. Er wordt vaak gekeken vanuit de perceptie dat aging assets geoptimaliseerd moeten worden, maar als je kijkt waar het meeste onderhoud vandaan komt, dan zijn dat niet de aging assets maar zijn er ook andere oorzaken.

“De komende tien jaar moet de focus komen liggen op condition-based maintenance (CBM) als het gaat om het optimaliseren en veilig maken van productie assets. Dat kan een kostenbesparing opleveren door de veiligheid van een systeem substantieel te verbeteren en door onderhoud uit te voeren daar waar het nodig is. Er worden geen onnodige onderhoudsbeurten ingepland, stilstand wordt voorkomen en onderdelen worden pas vervangen als ze daadwerkelijk het einde van hun levensduur bereiken. Dat bespaart enorme kosten. Condition-based maintenance voorspelt de restlevensduur van een systeem en diens onderdelen, waardoor een stuk falen voorkomen wordt en kosten bespaard worden door een hogere up-time. Een leuke bijkomstigheid is dat daarnaast de veiligheid wordt verbeterd en je in veel gevallen ook beter in staat bent te voldoen aan de wet-en regelgeving.

“Als je kijkt naar andere markten, zoals de burgerluchtvaart en kerncentrales, dan zijn er genoeg aansprekende voorbeelden te noemen. Wat we van andere branches kunnen leren is dat heel veel van deze innovatieve onderhoudsvormen al geïmplementeerd zijn. Natuurlijk is een vliegtuig niet hetzelfde als een plant; ieder vliegtuig is hetzelfde, waardoor het onderhoud beter te structureren is. Daardoor wordt het in de industrie wel een stuk complexer, maar tegelijk kan het een teken zijn om meer richting standaardisatie te gaan. Dat zal niet op ieder vlak mogelijk zijn, maar op veel wel.

“Mijn gouden tip voor de doelgroep van Maintenance of Aging Assets is dat je technologie moet gebruiken die iedereen begrijpt, ontwikkel vooral samen, en introduceer situational awareness. Zorg dat mensen bewust zijn en blijven van hun acties; geef ze vooral de tijd om te wennen aan innovatieve techniek. Maak data vooral begrijpelijk; big data wordt alleen betekenisvol als het begrijpelijk is, dus maak het wat kleiner. Ga daarin ook niet voorbij aan leveranciers die CBM begrijpen, en die ook begrijpen wat voor reis een eindgebruiker moet maken om tot een punt te komen dat hij het goed kan gebruiken. Een asset optimaliseren is uiteindelijk geen rocket science.”

Meer weten? Bekijk hier de training Onderhouds- en Reliability Management.

Onderhouds- en Reliability Management | IIR

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.