Print:

Interview met Dick Berlijn over Cyber security

Ophouden met wijzen naar elkaar

Cyberaanvallen beheersen de Nederlandse media. Enigszins controversiële, PRISM-achtige systemen moeten samenlevingen veiliger maken. Maar doen ze dat ook? Dick Berlijn – Senior Board Advisor van Deloitte, gespecialiseerd in cyber security – denkt van niet.

Nee, het bestaan van PRISM heeft Dick Berlijn als oud-Commandant der Strijdkrachten niet verbaasd. “Inlichtingendiensten zijn er op de wereld om bronnen af te tappen. Vroeger betekende dat het schaduwen van de tegenstander, nu gebeurt dat via het internet.” De wijze waarop de Amerikaanse overheid over PRISM spreekt, heeft hem daarentegen wél verbaasd en tevens geraakt. “Ofwel, beste landgenoten, het gaat niet om jullie, maar om het vermaledijde buitenland. Een slecht signaal richting bondgenoten van de VS.”

Deels schuilt in die houding het probleem, stelt Berlijn. Natuurlijk verkleinen PRISM-achtige systemen de kans op cyberterrorisme en andere dreigingen. Maar focust dat systeem op de bron óf op de symptomen van de problemen? “Ik ben geneigd voor het laatste te kiezen”, zegt Berlijn. “Luister je de hele wereld af om de veiligheid te waarborgen, dan moet je je ook afvragen wáárom je zo veel vijanden hebt. En dan helpt het niet de rest van de wereld af te schilderen als terrorist. Ik ben niet naïef, we moeten achterhalen wie de kwaadwillenden zijn. Maar we moeten onze mooie, open samenleving niet de nek omdraaien, middels een systeem dat grenst aan de Big Brother-achtige taferelen die George Orwell heeft omschreven.”

Standaarden creëren
Liever ziet Berlijn dat overheden en bedrijven vooral niet naar elkaar wijzen, maar lokaal, regionaal en mondiaal samenwerken in hun strijd tegen cyberaanvallen. Nederland is redelijk aware, stelt hij. “Maar net als bij het klimaat hebben we hier nog steeds een probleem, zodra de rest van de wereld niet meedoet. Nederland kan nog actiever zijn in het uitdragen van een heldere visie over cyber security. Overheden hebben een belangrijke rol in het verhelderen van wie waar verantwoordelijk voor is. Dat is op dit moment onduidelijk. Maar ook andere partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Zo dient het bedrijfsleven standaarden te ontwikkelen met betrekking tot de eisen die aan cyberproducten moeten worden gesteld. Want is het logisch dat er onveilige hard- en software op de markt mag worden gebracht? Nee, natuurlijk niet. En tot slot dienen wij als individuele gebruikers van het internet ons meer bewust te zijn van de risico’s en valkuilen van onze digitale omgeving. We moeten dus meer kennis over onze cyberomgeving ontwikkelen. Doen we dat en leven we daar vervolgens ook naar, dan moeten we uiteindelijk in een minder kwetsbare digitale omgeving geraken.”

Over Dick Berlijn

Dick Berlijn is Adjudant in buitengewone Dienst van de Koningin en onder andere Senior Board Advisor bij Deloitte. Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen van Thales Nederland en lid van de Internationale Adviesraad van Koninklijke Ten Cate. Dick Berlijn is een Nederlandse oud-militair van de Koninklijke Luchtmacht. In 2004 werd hij benoemd tot chef-Defensiestaf (CDS) in de rang van generaal, de hoogste rang van de Luchtmacht. In 2005 werd deze functie, na een reorganisatie, omgezet tot die van commandant der Strijdkrachten (ook CdS), nu de hoogste functie in de Nederlandse krijgsmacht. Als Commandant der Strijdkrachten was generaal Berlijn de voornaamste militaire gesprekspartner van de minister van Defensie bij bijvoorbeeld uitzending van Nederlandse militairen voor vredesmissies.