Print:

Inspelen op de ontwikkelingen van de hypotheekmarkt

Jan-Paul Hendriks , Algemeen Directeur

LinkedIn profiel

Door nieuwe wetten en spelers verandert er dit jaar veel in de hypotheekmarkt. Jan-Paul Hendriks van Novalink B.V. filosofeert over de ontwikkelingen en welke gevolgen deze voor de markt hebben. Novalink is met haar nieuwe entiteit Novaserv partner van het Hypotheken Event, dat op 14 & 15 februari 2017 in Utrecht

Belangrijke ontwikkelingen in de hypothekenbranche

“Het hypothekenlandschap heeft de afgelopen jaren enkele nieuwe verstrekkers zien toetreden zoals Munt en bijBouwe. De grootbanken deden in verstrekkingsomvang juist een stapje terug.” begint Hendriks. “ Toch zijn echte innovaties uitgebleven. Ik verwacht dat er in de hoek van de fintech nog wel nieuwe, gemak biedende toetreders zullen opkomen. Consumenten worden digitaler en verwachten snelheid, gemak en service, met alle keuzes die zij zelf kunnen maken.”

Inspelen op ontwikkelingen

“Basel lijkt banken te dwingen naar de hypotheken op hun balans te kijken. De vraag is of daar alleen balanstransacties uit voortvloeien, zoals die tussen  Rabobank en Vivat, of komen er ook hele portefeuilles beschikbaar?” vraagt Hendriks zich af. De vele reorganisaties bij financiële instellingen met daarbij forse inkrimping van het personeelsbestand, moeten ook hun gevolgen hebben voor de service van hypotheekklanten. “De vraag is of dit alleen met digitalisering kan worden opgelost, of dat er ruimte komt voor partijen die ook (menselijke) service kunnen bieden.”

Een eerste signaal?

“Is het verhaal rondom de watervilla-hypotheken bij ING het eerste signaal dat ‘plain vanilla’ het uitgangspunt wordt? Komt er ruimte voor nieuwe spelers met nieuwe (niche)producten voor specifieke doelgroepen? Wij denken van wel,” zegt Hendriks. Ook geeft hij aan dat DNB heeft laten weten dat zij van pensioenfondsen meer investeringen in hypotheken verwachten.

Bijzonder beheer van hypothecaire vorderingen

Een aantal nieuwe toetreders (regiepartijen) lijkt in de startblokken te staan, maar funding lijkt –ondanks onder meer de ‘open kraan’ bij de ECB- toch niet vanzelfsprekend. “Waar zit de terughoudendheid van funders?” vraagt Hendriks zich af. “Primary servicing is nog maar bij een beperkt aantal partijen mogelijk en kent daar vaak wachttijden, legacy en andere ongemakken. Ook hier lijkt ruimte voor verbetering c.q. nieuwe toetreders.”

Al deze veranderingen vragen ook meer van de toezichthouders. Zij moeten ervoor zorgen dat de spelers in de markt zich aan de regels houden. “De toezichthouders AFM en DNB kijken meer dan ooit vanuit risico oogpunt en vanuit klantbelang naar een goede uitvoering van kredietovereenkomsten. Daarbij stellen zij hogere eisen aan de communicatie, klantcontact en actieve risicobeheersing. Dit vraagt om een goede organisatie van actief contractbeheer en ons nieuwe initiatief Novaserv speelt daar op in,” stelt Hendriks.

Over de auteur

Jan-Paul Hendriks heeft, na een lange carrière in de hypotheekmarkt, in 2008 Novalink opgericht. Novalink is inmiddels uitgegroeid tot dè toonaangevende bijzonder beheerder van hypotheken. Novalink heeft besloten die kwaliteit ook in primary servicing te introduceren met de oprichting van Novaserv. Novaserv wil een boutique style primary servicer zijn die Service met een hoofdletter schrijft.