Print:

In 5 stappen naar Big Data succes

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Vrijwel alle bedrijven zullen de komende jaren in aanraking komen met Big Data. Veel bedrijven vinden het lastig om met Big Data-analytics aan de slag te gaan. Want waar te beginnen, met welke data, en met welke hulpmiddelen? Begin met kleine stappen.

1. Doelstellingen bepalen

De eerste stap voor ieder bedrijf is het bepalen van de doelstellingen. Wat moet worden verbeterd ten aanzien van de klant, product, proces of de positie in markt en maatschappij? Een brainstormsessie samen met de zakelijke ‘stakholders’ kan nuttig zijn om te komen tot een lijst met doelstellingen.

2. Data verzamelen

De vervolgstap is het verzamelen van de data die nodig zijn voor het beantwoorden van de vragen uit stap 1. Uit kostenoverweging is het verstandig om te beginnen bij de data die intern en dus gratis beschikbaar zijn. Als inzichtelijk is welke data intern beschikbaar zijn, kan worden bepaald of er nog ‘gaten’ zitten in de dataverzameling. De kan dan met data uit externe bronnen worden aangevuld.

3. Strategie bepalen

Nu de doelstellingen duidelijk zijn en de data in kaart zijn gebracht, is het tijd om een strategie te bepalen: een ‘plan van aanpak’. In een plan van aanpak moet worden vastgelegd hoe in de toekomst nieuwe databronnen worden ontsloten en hoe de privacy van bijvoorbeeld klanten of medewerkers wordt gewaarborgd. Ook moet worden geanalyseerd welke data bruikbaar zijn en welke data als ‘junk’ kunnen worden geclassificeerd.

4. Proof of Concept opstellen

Een Big Data-project vergt uiteraard ook investeringen in bijvoorbeeld hardware en vaardigheden. Om hiervoor de financiële middelen beschikbaar te krijgen, is het cruciaal om de Return on Investment inzichtelijk te maken. Daarvoor moet een Proof of Concept worden opgesteld.

5. Bewezen aanpak in de praktijk brengen

Als een Proof of Concept groen licht heeft gekregen, is het zaak dat Big Data analytics een vast onderdeel wordt van de dagelijkse gang van zaken. Om profijt te hebben van Big Data analytics moeten nieuw verkregen inzichten worden vertaald in nieuwe businessmodellen. Daarop moeten processen worden aangepast. Een bedrijf dat tot het inzicht komt dat een bepaald product beter verkoopt bij slecht weer, zou ook de inkoop en de supply chain moeten aanpassen.

Meer weten?

Lees meer over hoe u met kleine stappen kunt starten met het gebruik van Big Data in de whitepaper Plan van aanpak voor Big Data.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Big Data? Neem deel aan de 4-daagse opleiding Data Science Fundamentals. Na afloop kunt u zelfstandig aan de slag om een big data-project succesvol te maken.

Data Science Fundamentals | IIR

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en lees meer over de opleiding Data Science Fundamentals. Leer zelf uw eigen Big Data project opstarten!