Print:

Implementatie IFRS 17: benut het netwerk voor uw ontwerpbesluiten

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

IFRS 17 | IIRWaar liggen de grootste knelpunten in de IFRS 17 implementatie? Welke stappen moeten als eerste worden gezet? Steven Uphof, GARC Reporting Policies, A.S.R., Ronald van de Langenberg, Managing Partner, InAudit en InRisk en Annemiek Vromans, AFM zijn sprekers op de IFRS 17 conferentie en praktijkworkshop op 31 mei en 1 juni 2018. In dit interview met IIR vertellen zij over de implementatie van IFRS 17 in de praktijk.

In hoeverre staan de Nederlandse verzekeraars in de startblokken voor de implementatie van IFRS 17? 

Uphof: ‘De Nederlandse IFRS-verzekeraars zijn voor zover ik kan zien goed bezig met de implementatie. Iedere verzekeraar heeft een andere aanpak voor het project, maar ze zijn allen bezig met onder andere impact bepalingen, detail uitwerkingen of de uitvoering van pilots. Dat is goed, want er ligt nog veel werk. Gezien de complexiteit van de opties, modellen en manieren van aanpak is het van belang dat iedereen al is begonnen om in 2021 de implementatie te realiseren.’

Van de Langenberg: ‘De grotere verzekeraars zijn al gestart met het investeren in projecten om kennis te delen. Ook de eerste inventarisaties en gap-analyses zijn al gemaakt. Links en rechts beginnen de projecten te lopen, in eerste instantie gericht op het in elkaar zetten van eenvoudige prototyping modellen. Deze modellen moeten input gaan geven over de grotere oplossingen. Met name over de impact van bepaalde fundamentele keuzes die gemaakt moeten worden onder IFRS17.’

Op welk vlak hebben verzekeraars al de grootste stappen gemaakt in de voorbereiding voor IFRS 17? 

Uphof: ‘De eerste en grootste stap is met name het begrijpen van hoe IFRS 17 werkt en de complexiteit van de opties, modellen en manieren van aanpak om vervolgens passende keuzes te kunnen maken. Daarbij kan de ervaring met het Solvency II traject goed gebruikt worden.’

Van de Langenberg: ‘Uit de implementatie van Solvency II bleek dat het niet verstandig is om eerst met de techniek te starten en daarna pas in de inhoud te duiken. De grootste stap die nu is gezet is het investeren in kennis en het optuigen van eerste pilotprojecten. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van eenvoudige prototype-modellen waarin nog flexibel kan worden gewerkt, getest en gerekend. Hierbij hoort ook het aantrekken van een deskundig projectteam, veelal mensen die ook betrokken zijn geweest bij de implementatie van Solvency II. Bij Solvency II was de input van actuarissen dominant en waren accountants beperkt betrokken. Dit is nu heel anders. IFRS wordt eerder als een accounting-issue gezien dan een actuarieel issue.

Op dit moment ligt het IFRS 17 project vooral in handen van kleine teams met specialisten. In een latere fase worden ook systemen aangepast, wellicht de organisatie en moeten controls worden gedefinieerd en ingericht. Daarvoor moet de kennis in een organisatie breder landen. Aan dit opschalen zijn – voor zover mijn waarneming strekt – weinig partijen al toe.’

Waar liggen de grootste knelpunten nog?

Uphof: ‘In de ‘bring it all together’ van IFRS 17 in combinatie met IFRS 9. Anders gezegd de Asset Liability Matching of ALM om de volatiliteit in resultaat en vermogen voorspelbaarder en transparanter te maken, met daarbij de informatie om de impact uit te kunnen leggen op een begrijpelijke wijze.’

Van de Langenberg: ‘Een overall-knelpunt is dat verzekeraars nog niet klaar zijn om belangrijke ontwerpbesluiten te nemen. Hiervoor moet eerst nader inzicht komen in de impact van keuzes. Er is nog te weinig deskundigheid in de markt met relevant inzicht en ervaring om de impact van keuzes te toetsen en te analyseren. Hetzelfde geldt voor ontwerpbesluiten voor de toekomstige systemen, de veranderingen van de administratieve organisatie en interne controle. De financiële staf, zoals controllers, lijken nog aan de zijlijn te staan. Dat is wel enigszins zorgelijk. Er moet voorkomen worden dat de kennis van IFRS17 – zoals dat vaak het geval is bij Solvency II – vooral bij de actuarissen blijft hangen.’

Hoe kunnen de verzekeraars elkaar ondersteunen in de aanloop naar IFRS 17 compliancy? 

Van de Langenberg: ‘Iedere verzekeraar heeft behoefte om aannames ten aanzien van de regelgeving te toetsen. Geen enkele partij heeft nu al een indruk wat min of meer de industriestandaard gaat worden. Voor bijvoorbeeld belangrijke ontwerpbesluiten, het “in lijn brengen” van IFRS17 met Solvency II, het herijken van de strategie, de inrichting van IT-systemen of de management-informatie en de AO/IC. Het is logisch en verstandig om tijdig met de eigen externe accountant te klankborden. Tegelijk heeft deze ook een zekere bias, die niet noodzakelijk tot de meest slimme toepassing leidt. Het afstemmen van inhoudelijke interpretaties en toepassingen van de complexe regelgeving levert verzekeraars een betere leverage op.’

Vromans: ‘Europese overlegorganen over issues die men tegenkomt zijn in dezen waardevol. Zoals EFRAG en de IASB transition group.’

Uphof: ‘Door samen op te trekken en van elkaar te leren. Daarom zijn bijeenkomsten en workshops zoals het evenement IFRS 17 voor Verzekeraars zo belangrijk. Maak ook vooral gebruik van het netwerk. Hoe meer je over IFRS 17 spreekt en leest hoe duidelijker het wordt. Dit helpt om de witte vlekken te identificeren.’

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.