Print:

IFRS 17 biedt kansen op IT-gebied

Tom Borsboom , Consultant

LinkedIn profiel

Tom BorsboomSinds de oprichting in 1986 is Tagetik een vertrouwde leverancier van Corporate Performance Management en Business Intelligence software voor budgeting, forecasting, financial consolidation en disclosure management. Tagetik brengt alle financiële processen in één applicatie bijeen. Resultaat: een verbeterde efficiency, minder risico’s en lagere kosten voor verzekeraars die van de software gebruik maken.

Volgens Tom Borsboom, Principal Consultant bij Tagetik, brengt de komst van de nieuwe standaard kansen op IT-gebied. Het inschakelen van een deskundige IT-partner speelt hierin een belangrijke rol. Tom vertelt.

Betrek een softwarepartij bij de implementatie

“De data die nodig is voor IFRS 17 om de marktwaarde van de contracten te bepalen, komt uit verschillende (mogelijk onvolledige en onderling inconsistente) systemen en kent een enorme hoeveelheid detail (calculaties op contractniveau). Daarnaast zijn de benodigde calculaties zeer complex en is kennis hiervan vaak niet aanwezig bij de lokale financiële afdelingen. De combinatie van deze factoren met daarnaast de wens tot grotere mate van ‘in control’, audit en transparantie vereisen een robuuste oplossing.”

Gevolgen op IT-gebied

“De algemene verwachting is dat de implementatie van IFRS 17 ingrijpender zal zijn dan die van Solvency II. De deadline van 2021 lijkt ver weg maar zal voor veel verzekeraars uitdagend zijn. Verzekeraars met internationale vestigingen zullen de implementatie van IFRS 17 naar verwachting centraal managen, met bijbehorende uitdagingen zoals een veelheid van lokale systemen, accounting principles en taal. Het is zaak om zo snel mogelijk een start te maken met IFRS 17 en de interne en externe resources te reserveren voor de inhoudelijke – en de software – implementatie.”

Kansen op het gebied van software: hoe u de vruchten plukt

Tagetik“We hebben bij veel van onze Solvency II implementaties gezien dat de implementatie leidt tot een opschoning en versimpeling van bronsystemen. Daarnaast zien wij een verbetering in rapportageprocessen en een betere aansluiting van de business bij finance. Wat is bijvoorbeeld de impact van dit initiatief op de required capital? De implementatie zal ook mogelijkheden bieden om processen en systemen te verbeteren, meer inzichten te creëren en zal de kwaliteit van het forecasten en simulaties verbeteren.”

Dan is er ook nog IFRS 9…

“Veel verzekeraars beschikken over financiële instrumenten en hiervoor komt IFRS 9. Verzekeraars die IFRS 17 invoeren mogen gebruik maken van de uitstelregeling om IFRS 9 tegelijkertijd in te voeren. Dit betekent echter nog meer werk en leidt tot een additionele implementatie van software. Hierbij is het van belang erop te letten dat de software leverancier beide IFRS regels ondersteunt om een lagere total cost of ownership te krijgen.”