Print:

Hoe realiseert u de perfecte shutdown?

Uyoyo Onemu , Product Development Manager

LinkedIn profiel

Een shutdown heeft anno 2017 een nog grotere impact op de bedrijfsvoering dan vroeger. Zeker bij bedrijven met een verouderd industriepark, waar soms hele installaties moeten worden vervangen. De belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle stop is volgens shutdownexpert Paul Casteleijn de afgelopen decennia niet veranderd. “Een goede crew maakt of breekt een stop.”

Paul Casteleijn over shutdownsCasteleijn heeft ruim 36 jaar ervaring in het shutdownmanagementvak. Zo was hij in diverse rollen werkzaam voor grote spelers als Stork, DSM en Parenco. Daarnaast is de asset management professional vele jaren betrokken geweest bij de training Industrieel Shutdown Management van IIR en is hij al zo’n 20 jaar betrokken bij IIR als lid van de adviesraad. Kortom, Casteleijn weet waar hij het over heeft. Maar hoe kijkt hij naar de ontwikkelingen rondom Shutdowns & Turnarounds?

Denken en doen
Volgens Casteleijn zijn veel uitvoerende taken in de basis hetzelfde als 30 jaar geleden. “Inspecties en revisies moeten nog steeds uitgevoerd worden”, zegt hij. “Wat natuurlijk wel veranderd is, is de manier waarop we een shutdown aanpakken. Dit vereist een stukje uitvoerend management dat ik het ‘doe-shutdownmanagement’ noem. Dan stellen we vast wat we precies willen doen en hoe. Zaken als workflow en logistiek zijn door de informatisering compleet veranderd. Dat was vroeger veel handmatiger.”

“Een ander belangrijk onderdeel is het ‘denk-shutdownmanagement”, vervolgt Casteleijn. “Waarom hebben we eigenlijk een shutdown? Wat kan ik doen om een shutdown uit te stellen? Dankzij nieuwe technologie zijn er tegenwoordig veel meer mogelijkheden. Vroeger was het gangbaar om bijvoorbeeld om de vier jaar een shutdown in te plannen. Nu zie je ook dat bedrijven het eens in de zes jaar doen, omdat ze op basis van hun data in die twee jaar geen problemen voorzien.”

Complexe beslissingen
Dit vergroot ook de complexiteit voor het management, benadrukt Casteleijn. “In plaats van een vast stramien waar iedereen aan gewend was, komen bij shutdownmanagement tegenwoordig meer complexe keuzes kijken. Kunnen we de shutdown niet een jaar later inplannen? Welke risico’s lopen we dan? Hoe zit het met zaken als doorlooptijden, kosten en veiligheid? Tegelijkertijd is de impact van een shutdown op de bedrijfsvoering enorm. Want als een locatie vier weken niet actief is, heb je ook vier weken geen product.”

Volgens Casteleijn speelt ook mee dat veel Nederlandse bedrijven met een verouderd industriepark kampen. “Dat betekent dat levensduurverlengingen steeds belangrijker worden. Het vervangen van verouderde installaties kan alleen maar tijdens stops, dus deze stops veranderen. Een stop bestaat niet meer alleen uit revisies en een aantal inspecties, maar er gaan hele installaties uit en er komen nieuwe voor in de plaats. De ‘revamping’ van grote installaties krijgt steeds meer invloed op stops, zeker bij oudere bedrijven.”

Uittocht van oude rotten
Een andere uitdaging is dat veel Nederlandse bedrijven te maken hebben met een uittocht van ervaren medewerkers. “Dat verlies van kennis en ervaring wordt niet altijd even goed overgedragen”, stelt Casteleijn vast. Toch ziet hij ook een positieve ontwikkeling op dit vlak. “Er komt veel nieuw talent aan en dat biedt nieuwe mogelijkheden. Met deze talenten kun je shutdowns echt op een andere manier aanpakken, terwijl een oudere crew die al decennia meeloopt daar moeite mee heeft of niet over de juiste vaardigheden beschikt.”

Daarmee stipt Casteleijn misschien wel de belangrijkste succesfactor aan: een goede crew. “Ik kan me een stop herinneren waar de voorbereiding prima was, maar de stop zelf liep totaal niet. Om de een of andere reden had de gehele groep er veel moeite mee, inclusief de contractors. Daarentegen heb ik ook het tegenovergestelde meegemaakt: een stop waarbij de voorbereiding slecht verliep, maar door een goede crew de stop zelf juist op rolletjes liep. Het belang van een goede crew is zo groot. Die maakt of breekt een stop. Iedereen moet op elkaar ingespeeld zijn en je moet de juiste afspraken maken; dan loopt het gewoon. Met een goede crew kun je dus best eens een slechte voorbereiding hebben, maar toch een succesvolle uitvoering van de shutdown realiseren.”

De shutdown- en turnaroundprofessional plaatst wel een kanttekening. “Er kan altijd iets gebeuren waardoor de planning uitloopt. Bijvoorbeeld als je te maken hebt met oude apparatuur waarvoor geen tekeningen beschikbaar zijn. Ik heb me tijdens shutdowns weleens afgevraagd: hoe gaan we dit in vredesnaam op tijd en binnen het budget afkrijgen? Dan is er maar één oplossing: de moed erin houden en je vier weken lang de blubber werken. Op de een of andere manier lukt het dan vaak toch weer om alles op de rails te krijgen.”

De toekomst van shutdowns
Hoe ziet de toekomst van shutdowns en turnarounds eruit? Casteleijn stipt enkele ontwikkelingen aan die gevolgen hebben voor zijn vakgebied. “Installaties en apparatuur worden steeds betrouwbaarder, waardoor er minder onderhoud nodig is. De ontwikkeling van technieken als simulaties en bigdata-analyse zet de komende decennia ook alleen maar verder door, waardoor bijvoorbeeld degradatie van apparatuur steeds beter te voorspellen is. Ik denk dat we in de verdere toekomst naar een halvering van het aantal shutdowns kunnen.”

Ook het logistieke aspect zal door de vergaande informatisering steeds efficiënter worden, verwacht Casteleijn. “Het is wel zaak dat die technologische vooruitgang gepaard gaat met een professionaliseringsslag van de mensen. Daarom hoeft het niet verkeerd uit te pakken dat veel ‘oude rotten’ stoppen. Want dan wordt de weg vrijgemaakt voor de nieuwe generatie, met een nieuwe werkwijze. Ik twijfel er niet aan dat dit goed komt.”

Casteleijn werd in die opvatting gesterkt door de laatste editie van de conferentie Shutdowns & Turnarounds (2018). “Je merkte daar aan alles dat de informatisering doorbreekt in de shutdownwereld en dat de attitude begint te veranderen”, vertelt hij. “Zo waren er veel nieuwe partijen met een andere, frisse manier van denken. Dat is volgens mij een afspiegeling van wat er momenteel gaande is in de markt. Er hing een positieve, inspirerende sfeer in de zaal. Ik kijk dan ook erg uit naar de editie van volgend jaar.”

Kennisuitwisseling is cruciaal!
Paul Casteleijn heeft een bijdrage geleverd aan de conferentie Shutdowns & Turnarounds 2018, dat op 6 februari 2018 werd gehouden in Hotel Carlton Oasis in Spijkenisse. Hij verzorgde daar onder andere een thematafel over Hands on Tool Time en deed mee aan de paneldiscussie. “Ik vertel eerlijk en in heldere taal hoe ik naar shutdowns kijk. Dus geen politieke antwoorden of reclamepraatjes voor contractor A, maar een professionele mening die geënt is op de praktijk. Ook als die mening mogelijk confronterend is.”

“Kennisuitwisseling en -overdracht zijn de essentie binnen de shutdownwereld”, besluit Casteleijn. “Op dat gebied kan de Nederlandse industrie wel een boost gebruiken. Ik vind niet dat we achterlopen, maar ook niet voorop. Het kan zeker beter. Daar draag ik een klein steentje aan bij.”

Bent u geïnteresseerd in hoe u zich klaarstoomt tot shutdown professional van dit moment? Meld u zich dan aan voor de conferentie Shutdowns & Turnarounds 2019. Bekijk hieronder de brochure.

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.