Print:

Hoe denken MKB organisaties nu écht over Open Banking?

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

De MKB sector is een interessante markt voor Open Banking. We zien hier volop ruimte voor innovatie en concurrentie. KPMG deed onderzoek onder Britse MKB bedrijven naar hun houding ten opzichte van Open Banking.

Afgelopen augustus vroeg KPMG zo’n duizend MKB-bedrijven naar hun mening over Open Banking en hun bereidheid om gegevens te delen om Open Banking gerelateerde diensten af te nemen. De meningen waren sterk verdeeld en het bleek dat Britse MKB-bedrijven onder drie categorieën klanten vallen, elk met verschillende voorkeuren voor Open Banking. In dit rapport gaan we in op deze klantentypen en identificeren we de strategieën die hen waarschijnlijk zullen overtuigen om voor Open Banking proposities te kiezen en ervoor te willen betalen, of zelfs om er voor over te stappen naar een andere aanbieder.

Het is nu aan financiële dienstverleners om met de juiste tactieken en bedrijfsmodellen aan de verwachtingen en wensen van deze klantgroepen te voldoen. Dit onderzoek is ook in Nederland relevant. MKB-bedrijven zijn ook in Nederland een belangrijke economische kracht. Groot Brittannië loopt een jaar vooruit op de Nederlandse markt nu de PSD2 nog niet is ingevoerd. Nieuwe en gevestigde partijen die diensten aan MKB-bedrijven willen aanbieden hebben met het onderzoek handvatten om strategieën aan te passen of te definiëren.

Lees het onderzoek