Print:

Hoe blockchain, IoT en AI elkaar versterken

Mirjam Hulsebos , Journalist

LinkedIn profiel

In het begin van een nieuw jaar kom je ze altijd weer tegen: lijstjes met IT-trends, in dit geval voor 2018. Hoog op de lijstjes voor dit jaar scoorden drie technologieën: blockchain, Internet of Things (IoT) en artificial intelligence (AI). Ze worden vrijwel altijd separaat genoemd. En dat is jammer, want ze hebben meer raakvlakken dan je op het eerste gezicht zou denken.

Blockchain verandert spelregels IoT

Want hét toepassingsgebied waarin blockchain de spelregels echt gaat veranderen, is IoT, en meer specifiek sensoren die zonder menselijke tussenkomst met elkaar communiceren (machine-to-machine communication, kortweg M2M). Blockchain gaat over gedistribueerd vertrouwen (distributed trust). Dit gedistribueerde concept maakt blockchain anders dan alle andere technologieën die er zijn om de integriteit te garanderen.

Om de integriteit van M2M te garanderen was er tot nu toe een betrouwbare externe autoriteit nodig. Dat maakt het meteen complex, want als twee machines met elkaar willen communiceren, heb je een derde partij nodig om dit te regelen. Blockchain verlaagt die complexiteit door het vertrouwensmodel te distribueren. Informatie over transacties wordt vastgelegd in een grootboek waarvan alle partijen een kopie hebben. Daardoor verdwijnt de noodzaak van een centrale autoriteit. Een IoT-apparaat heeft zo een eenvoudiger manier om te verifiëren of een ander apparaat dat contact wil maken wel is wie hij zegt dat hij is.

Machine learning brengt nieuwe inzichten

Business IT Management | IIROrganisaties die aan de slag gaan met IoT en M2M zullen hoogstwaarschijnlijk kijken hoe zij hun toepassing steeds verder kunnen verbeteren. Er komt immers heel veel sensordata beschikbaar die je kunt analyseren. Voor die analyse wordt vaak machine learning ingezet, één van de vormen van AI. Machine learning betekent dat ‘een computer’ (liever gezegd: een machine learning algoritme) statistische en wiskundige technieken gebruikt en zodoende leert zonder daar specifiek voor geprogrammeerd te zijn. Geef het algoritme een grote dataset, stel een relevante businessvraag en het vindt zelf patronen. Zo’n eerste algoritme zal bij lange na niet perfect zijn, maar door een continue feedback loop in te bouwen wordt het steeds slimmer.

Een voorbeeld

We illustreren de samenhang aan de hand van een voorbeeld: apparatuur die in de buitenlucht moet functioneren en die zichzelf onder bepaalde weersomstandigheden kan uitschakelen. Enerzijds bevat zo’n machine tientallen sensoren die meten wat de prestaties zijn, anderzijds zijn er de huidige weercondities en dan zijn er ook nog de weersvoorspellingen die uiteindelijk bepalen wanneer de machine zichzelf daadwerkelijk stillegt.

Met machine learning ontdek je welke weersfactoren in welke samenhang het meest van invloed zijn op de prestaties van de machine (bijvoorbeeld snelle temperatuurdaling in combinatie met een lage luchtvochtigheid). Deze factoren bepalen de bandbreedte waarin de machine kan functioneren. Sensoren meten real-time de weerscondities ter plaatse. Deze gegevens worden gecombineerd met de weersvoorspellingen. Als hieruit blijkt dat de omstandigheden buiten de vooraf berekende bandbreedte vallen, dan schakelt de machine zichzelf uit. Die communicatie geschiedt volledig automatisch (M2M), waarbij de blockchain bewaakt dat de weerdata daadwerkelijk van de sensoren ter plaatse en het KNMI komen.

Ontdek nu de kansen

Natuurlijk zullen blockchain, IoT en AI ook separaat van elkaar worden ingezet om de efficiency te verhogen, kosten te verlagen en processen in toenemende mate volautomatisch af te handelen, zonder menselijke tussenkomst. De toepassingen zullen in iedere sector anders zijn, maar één ding staat vast: vrijwel iedere branche zal ingrijpend veranderen onder invloed van deze drie technologieën, ook de markt waarin u actief bent. Wacht dus niet af, maar kijk nu waar de kansen liggen voor uw bedrijf.

Meer kennis opdoen over deze technologieën? Benut het potentieel van machine learning, AI, IoT en blockchain tijdens de 2-daagse masterclass Artificial Intelligence Fundamentals.

Artificial Intelligence Fundamentals | IIR

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.