Print:

Het creëren van een leercultuur

Ferry Waterkamp , Journalist

LinkedIn profiel

Door als werknemer je kennis en vaardigheden continu op peil te houden, zorg je ervoor dat je goed op de arbeidsmarkt ligt. Maar ook organisaties hebben belang bij een ‘continuous improvement’ van de medewerkers. De ‘win-win’ van een leercultuur in 5 vragen.

Vinden werknemers het belangrijk dat de werkgever bijscholing biedt?

Er is heel wat onderzoek gedaan om antwoord te geven op de vraag ‘wat maakt een werkgever aantrekkelijk voor werknemers?’. De meeste werknemers beantwoorden die vraag met ‘een fijne loonstrook’, ‘baanzekerheid’ en ‘een goede werksfeer’. Maar ook de geboden opleidingsmogelijkheden scoren hoog. In het Employer Brand Research-rapport van Randstad staat ‘training’ dan ook ieder jaar in de top 10 van belangrijkste criteria bij de keuze voor een werkgever.

Waarom vinden werknemers een leercultuur belangrijk?

Er zijn tal van argumenten te bedenken waarom werknemers belang hechten aan het volgen van trainingen en opleidingen. Een hoog kennisniveau en de juiste vaardigheden bieden mogelijkheden om door te groeien naar een hogere functie waar een nieuwe uitdaging en een hoger salaris aan vastzitten. Als werknemer blijf je bovendien interessant op de arbeidsmarkt. Het volgen van een opleiding kan natuurlijk ook gewoon leuk zijn.

Wat is het belang van een leercultuur voor de werkgever?

Voor de werkgever heeft een leercultuur misschien nog wel meer voordelen dan voor de werknemer. Dit zijn enkele belangrijke redenen om te investeren in training en opleiding:

1. Met een leercultuur trek en behoud je ambitieuze mensen

Organisaties die ruimschoots budget vrijmaken voor opleiding hebben een aantrekkende werking op ‘succesvolle mensen’. Werkgevers die vervolgens hun best doen om het kennisniveau van hun talenten op peil te houden, kunnen vaker rekenen op loyaliteit van de medewerkers. Investeren in kennis wordt gezien als een blijk van waardering.

2. Een leercultuur werkt productiviteitsverhogend

Nieuwe kennis geeft de motivatie en daarmee ook de productiviteit een boost. Ook betere vaardigheden dragen bij aan een hogere productiviteit. Werknemers die zichzelf continu ontwikkelen, delen die kennis ook met collega’s. Daar profiteert de gehele organisatie van.

3. Een leercultuur draagt bij aan de klanttevredenheid

Met de juiste kennis aan boord is het eenvoudiger om in te spelen op nieuwe marktontwikkelingen en om innovaties te volgen of zelfs te initiëren. Klanten waarderen die flexibiliteit.

We zetten eerder al tien argumenten op een rij waarom leidinggevenden moeten investeren in aanvullende opleidingen.

Is er binnen veel organisaties al sprake van een leercultuur?

Dat valt helaas nog tegen. Zoals hoogleraar corporate learning & development Nick van Dam het in Het Financieele Dagblad van 30 mei 2016 verwoordde: “Bedrijven geven vaak wel veel geld uit [aan opleiding en bijscholing], maar ze besteden nauwelijks aandacht aan het introduceren van een leercultuur.” Dat wordt vaak nog als lastig ervaren.

Hoe realiseer je een leercultuur binnen een organisatie?

Je moet ervoor zorgen dat er een cultuur ontstaat waarin leren en werken in elkaar opgaan en elkaar aanvullen. Maar het veranderen van een bedrijfscultuur is lastig. Deze stappen kunnen daarbij helpen:

1. Creëer ruimte voor leren

Een belangrijke stap naar een cultuur waarin leren centraal staat, is je als organisatie ontdoen van alle formele en informele processen, systemen, opvattingen en communicatie die continu leren ontmoedigen of zelfs in de weg staan. Vormt de vergaderagenda een belemmering voor het leren? Kijk dan of daar iets aan te doen is.

2. Zorg voor een vertaling naar de praktijk

Lesstof blijft het beste hangen als die meteen in de praktijk wordt gebracht, bijvoorbeeld door medewerkers na een cursus in teamverband een opdracht te laten uitvoeren. Evalueer het succes, zorg voor continue feedback en leer hiervan. Het ontwikkelen van een leercultuur is ook het ontwikkelen van een cultuur waarin ruimte is voor verbetering en verandering en voor het maken van fouten.

3. Kies de leermethode die bij de organisatie past

Leren kan inmiddels op heel veel verschillende manieren: klassikaal bij een opleider, op locatie van de werkgever, online, ‘on the job’… IIR ondersteunt als opleider meerdere vormen. Zo draagt IIR niet alleen kennis over tijdens trainingen en conferenties, maar ook via een online leeromgeving. Met een InCompany-traject stemt IIR de leerinhoud precies af op de behoeften van de organisatie.