Print:

Handhaving van het BRZO anno 2015: een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke mix

Marloes Brans , Lawyer / Counsel

LinkedIn profiel

Recente onderzoeken naar de uitvoering van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (‘Brzo’) laten zien dat de kwaliteit van het toezicht op het Brzo de afgelopen jaren fors is verbeterd, maar dat dringend behoefte bestaat aan uniformering van de gezamenlijke handhavingstrategie en het beter op elkaar te laten aansluiten van het bestuursrecht en het strafrecht. De LAT RB, inmiddels opgevolgd door het Brzo+, heeft handhaving daarom als één van de belangrijkste thema’s opgepakt. Daarbij heeft de LAT RB de mogelijkheden van uniforme werkwijzen en procedures voor de gezamenlijke handhaving van het Brzo onderzocht. Aanbevelingen hierover zijn meegenomen in de in 2013 in werking getreden Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 waarmee is beoogd dat overtredingen van het Brzo altijd door handhaving worden gevolgd en voor gelijksoortige overtredingen dezelfde sanctiemiddelen worden toegepast…

Lees hier het volledige juridische BRZO artikel van Houthoff Buruma.

Klik hier om terug te keren naar de pagina van het Actualiteitenseminar BRZO