Print:

Growth hacking: groeien met het tempo van een start-up

Ferry Waterkamp , Journalist

LinkedIn profiel

Marktintroducties hebben vaak twee zaken gemeen: ze duren lang en kosten veel geld. Productontwikkeling is een moeizaam traject, geplaagd door procedures, interne politiek en lange lijnen. Is het product of dienst eenmaal klaar voor de go-to-market, dan kost promotie veel geld. Marketing is een kwestie van lange adem en diepe zakken.

Korte lijnen, snelle beslissingen

Start-ups lijken die problemen niet te kennen. Ze innoveren ondanks hun beperkte budgetten en mankacht niet alleen vliegensvlug, maar weten hun nieuwe product of dienst ook vaak effectief onder de aandacht te brengen. Niet zo gek: de lijnen zijn veel korter en beslissingen worden snel gemaakt. Ze zijn, kortom, noodgedwongen goed in wat we ‘growth hacking’ noemen: snel groeien met weinig middelen en met behulp van lean en agile methoden, ‘hacks’ en slimme inzet van social media.

Weinig budget, veel resultaat

Grote organisaties kunnen van die growh-hackingtechnieken leren. Een goed begin is door te denken als een start-up. Zorg dat men data-gedreven te werk gaat waardoor er minder waste is in tijd/geld en inzicht komt in de mogelijkheden in plaats van dat er afgegaan wordt op het onderbuikgevoel. Belangrijk is ook dat er een mandaat is voor het zelfstandig nemen van beslissingen. Op die manier snijdt de organisatie de lange lijnen en bureaucratie in een keer door waardoor het beslissingsproces snel verloopt.

Outside-in, niet inside-out

Ook een snelle go-to-market is belangrijk, want start-ups liggen constant op de loer met disruptieve innovaties. Traditionele go-to-marketstrategieën bestaan uit ontwikkeling van een nieuw product of dienst, waarvoor vervolgens een marketingstrategie wordt uitgetekend. Bij growth hacking begint die ‘marketing‘ al in de ontwikkelfase, door in dit stadium sterk outside-in, vanuit de klantbehoefte te denken.

Op basis van die inzichten wordt een nieuw product of dienst ontwikkeld dat antwoord geeft op het probleem van de klant. Daardoor sluit het heel direct aan bij de belevingswereld van de doelgroep. Dat vermarkt een stuk eenvoudiger dan iets dat inside-out bedacht is, bijvoorbeeld vanuit technische mogelijkheden of logistieke efficiency.

Slimme promotie

Slimme promotie is voor snelle groei essentieel. Social media is vanwege het virale karakter daarvoor een belangrijk hulpmiddel. Growth hacking gaat met name over het vinden van ‘shortcuts’ om die virale aandacht snel en goedkoop te bereiken. Dat is een kwestie van veel experimenteren en uitproberen. Wat werkt wel en wat werkt niet? Net als in de ontwikkelfase zijn lean en agile methoden daarbij erg bruikbaar, want zo kan het team snel doorpakken op ideeën en snel van strategie wisselen bij mislukkingen.

Maar niet alleen veelvuldig experimenteren, ook het doormeten van de resultaten is belangrijk. Alleen zo is te achterhalen wat werkt en wat niet. Blijf bovendien continu strategieën bijschaven, want de concurrentie is er vaak als de kippen bij om te kopiëren wat goed werkt.

Philips als growth hacker

Philips is een goed voorbeeld van een groot bedrijf dat succesvol growth hacking inzet. Hun Philips Lighting-divisie heeft hiervoor een apart growth-hackingteam ingericht. Marketing en IT, traditioneel twee gescheiden teams met gescheiden budgetten en KPI’s, werken daar samen met designers en data-analisten aan nieuwe innovaties. Ze organiseren onder andere ‘hackathons’, een soort marathon-events waar programmeurs een prototype van een werkende oplossing voor een gesteld probleem binnen een gegeven aantal uren moeten opleveren.

LPD IIR

Opzoek naar de beste product-marketfit? Bekijk dan de training Lean Product Development 2.0. Hier leer je in 4 dagen een snelle, gestructureerde en data-gedreven manier van productontwikkeling.