Print:

Graafschadepreventie: Het mes snijdt aan twee kanten

Martin Kraaijeveld , Account Engineer Liander

LinkedIn profiel

Interview met Martin Kraaijeveld, Account Engineer Schadepreventie, Liander

De afdeling Graafschadepreventie bij Liander bestaat sinds 2012. Een relatief jonge afdeling dus, die de opdracht mee kreeg het omlaag krijgen van de storingsverbruikersminuten. Graafschade behelst zo’n 30% van het totaal storingverbruiksminuten, reden genoeg voor het bedrijf om een verscherpte focus op dit gebied te hebben. De grootste uitdagingen in het begin waren het bekendmaken van de schadepreventie ambities van Liander in de omgeving en het zoeken naar de samenwerking met grondroerders.

Samenwerking grondroerders was even wennen aan het begin

Graafschade_kleinIn het verleden stonden grondroerders en netwerkbeheerders meer tegen over elkaar. Er was weinig communicatie en daardoor onvoldoende wederzijds begrip. ‘Het was dus best even wennen voor de aannemers toen buitendienst mensen van Liander structureel langskwamen op de put na een graafmelding. Maar al snel bleek het mes aan twee kanten te snijden. Door gezamenlijk schades te voorkomen, hoefde het werk op de put minder vaak stil gelegd te worden, dus minder kosten.’

Martin Kraaijeveld is Account Engineer Schadepreventie bij Liander. ‘Door het meer bekendmaken van de afdeling in de omgeving, heeft Schadepreventie vanuit Liander een gezicht gekregen. Door proactief de samenwerking te zoeken met grondroerders is er een win-win trend ontstaan. Onze buitendienst medewerkers worden steeds meer als hulpstuk voor de werkzaamheden van grondroerders gezien. Zij verstrekken onder andere informatie over hoe ze om moeten gaan met de gasleidingen en elektriciteitskabels, hoe ze die bijvoorbeeld op moeten hangen. Verder geven ze toolboxjes met uitleg van de verschillende manieren om onze kabels en leidingen te beschermen, bijvoorbeeld hoe je moet voorsteken met de schep alvorens je machinaal gaat graven. Hiermee kunnen grondroerders concreet aan de slag.’

De grootste uitdagingen in de komende jaren

De komende jaren zal de focus blijven op het versterken van de samenwerkingen met grondroerders, waardoor storingverbruikersminuten verder omlaag gehaald kunnen worden. ‘Aan het begin zagen we een spectaculaire daling van de storingverbruikersminuten, de uitdaging is om nu een dalende lijn vast te houden. Maar ook voor ons geldt de 80/20 regel: Het zal 80% van de energie kosten om ook die laatste 20% verbetering te behalen, maar door erbovenop te blijven zitten gaan we er zeker voor!’

Meer weten over hoe u graafschade kunt voorkomen, de uitdagingen en de technologische ontwikkelingen? Kom dan op 19 & 20 maart naar het Nationaal Buisleidingen Platform 2019. Hét actualiteitenplatform voor de gehele buisleidingenbranche.

Nationaal Buisleidingen Platform 2019 | IIR

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.