Print:

Goed corrosiemanagement: meer bruikbare kennis en extra besparingen

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Bij het ontwerpen en produceren van metalen constructies wordt doorgaans op alle aspecten van het project gelet. Maar goed corrosiemanagement is vaak een onderbelicht onderdeel van het gehele projectmanagement. En dat is een noemenswaardig probleem, volgens Arjan Mol van de TU Delft. “Er is vaak teveel focus op het prijskaartje van de productie, waardoor voldoende corrosiemaatregelen onder druk komen te staan. Het resultaat: een grote kans dat bij het onderhoud en beheer van een constructie de kosten de pan uit rijzen. Met goed corrosiemanagement kan dit voorkomen worden.”

Corrosiemanagement | IIR

 

Arjan Mol is hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie aan de TU Delft. Een belangrijk aspect van zijn specialisatie is corrosiemanagement. Hij pleit voor een betere kennispositie van stakeholders bij projecten die metalen constructies zoals bijvoorbeeld bruggen, tunnels, gebouwen, pijpleidingen en opslagtanks voortbrengen. En dan gaat het niet alleen om gedegen kennis bij zowel de experts, ook de generalisten moeten op de hoogte zijn van de gevolgen van hun keuzes.

Integraal corrosiemanagement van tekentafel tot einde levensduur

Bij de totstandkoming van een project met metalen constructies zijn doorgaans veel verschillende stakeholders betrokken. Zo zijn er de investeerders, aannemers, eigenaren en beheerders, maar ook de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke ontmanteling en afvoer van de constructie. Die mensen zitten echter zelden allemaal aan dezelfde tafel en vaak is er voor ieder onderdeel van het project een apart budget.

“Het gevolg hiervan is dat er vooral naar deelbudgetten en deadlines wordt gekeken. Er is dan geen aandacht voor integraal corrosiemanagement van tekentafel tot einde levensduur,” vertelt Mol. “Er is soms zelfs sprake van overbescherming, waardoor de investeringskosten in dat geval onnodig hoog uitpakken. Maar juist als er in de ontwerpfase van het project met gedegen kennis over corrosie wordt nagedacht, worden de meest geschikte materialen en maatregelen gekozen om de kans op corrosie te minimaliseren. Hierdoor worden de kosten van het onderhoud tijdens gebruik een stuk lager.”

De ideale manier van werken is om er in het beginstadium van het traject mensen met verstand van corrosiemanagement bij te betrekken. Dit dienen stakeholders met gedegen en brede kennis van corrosiemanagement te zijn, maar ook corrosiespecialisten voor advies in detailontwerp moeten bij het project betrokken worden. Zo kan er een bewuste keuze worden gemaakt voor het te gebruiken materiaal, productiemethode en corrosiebescherming.

Corrosie is een sluipmoordenaar

Corrosie heeft zowel voor de doelmatigheid en levensduur van materialen als voor de veiligheid veel nadelige effecten. Door vorming van excessief corrosieproduct kan bijvoorbeeld de inwendige doorsnede van een pijp afnemen. Hierdoor is er minder efficiëntie, omdat er minder product doorheen gevoerd kan worden. Maar ook de wanddikte van een pijp kan door corrosie verminderen en vervolgens scheuren of barsten. En als er dan olie of chemische stoffen door vervoerd worden, veroorzaakt dit milieuschade.

Uiteindelijk is corrosie een sluipmoordenaar, omdat het ogenschijnlijk heel lang goed kan gaan met bijvoorbeeld een pijpleiding. In zo’n geval worden inspecties uitgesteld of worden inspectie intervallen verruimd.  De op mechanische sterkte ontworpen pijp functioneert namelijk nog prima. Maar in de tussentijd kan de pijpleidingwand aan de binnenkant wel door corrosie zijn aangetast, waardoor deze dunner is geworden. Het resultaat daarvan kan zijn dat de pijpleiding opeens openklapt, met alle gevolgen van dien.

“Voor pijpleidingen onder de grond en onder water kan bijvoorbeeld kathodische bescherming een goede oplossing zijn,” vertelt Arjan Mol.  “Voor pijpleidingen boven de grond, zoals transportleidingen op bedrijventerreinen of opslagtanks, moeten en kunnen weer andere maatregelen getroffen worden. Dit kan het aanbrengen van corrosiewerende coatings en het gebruik van corrosie-inhibitoren in de te transporteren vloeistof zijn. Maatregelen om corrosie te voorkomen zijn er genoeg. Maar daar moeten de betrokken stakeholders wel van op de hoogte zijn.”

Training corrosiemanagement

Tijdens de training Corrosiemanagement van IIR zal ook Arjan Mol vertellen over het voorkomen en beheersen van corrosie. “Mijn doel is om mensen als materiaalkundigen, onderhoudsengineers, ontwerpers en constructeurs te informeren over de basisprincipes van corrosie en hoe corrosie met de juiste preventie voorkomen, of in ieder geval beheerst kan worden.”

De training corrosiemanagement is geschikt voor zowel technici als generalisten. “En daarbij hoeft een generalist geen techneut te worden. Maar een generalist moet wel het nut in gaan zien van het belang om zich goed te laten adviseren.”

Wilt u meer horen over dit onderwerp? Kom dan naar de 3-daagse training Corrosiemanagement. Download hieronder de brochure en bekijk de programma onderwerpen, sprekers en meer.

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.