Print:

Get real! Pensioenfondsdeelnemers willen graag duurzamer investeren

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Duurzaamheid is anno 2019 gesprek van de dag, en daarmee is duurzaam investeren een groter aandachtspunt geworden. Om de Sustainable Development Goals (SDG) te behalen wordt van de pensioensector verwacht dat zij ook een duit in het zakje doet.

Een wetenschappelijk onderzoek naar duurzame beleggingswensen

Hoe moeten pensioenfondsen omgaan met hun fiduciaire plicht als het gaat om duurzaam beleggen? En hoe moeten zij hier namens hun deelnemers beslissingen over maken? Zijn deelnemers überhaupt bereid om hun pensioenspaarpot op het spel te zetten, als hun keuze voor duurzaam beleggen echte consequenties hebben? Met deze belangrijke vragen houden veel pensioenfondsen zich bezig.

Onderzoekers van Maastricht University onderzochten in samenwerking met Pensioenfonds Detailhandel de duurzame beleggingsvoorkeuren van deelnemers. Als onderdeel van het grootschalige wetenschappelijke onderzoek gaf het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel haar deelnemers een echte stem in de toekomstige duurzame beleggingsstrategie.

Het bestuur beloofde dat de uitkomst van de stemming daadwerkelijk in het toekomstige beleggingsbeleid geïmplementeerd zou worden. Deze belofte betekende dat het pensioen van de deelnemers echt op het spel stond, dus hun keuze voor of tegen meer duurzaam beleggen was relevant.

Twee derde wil meer duurzame investeringen

Uit het onderzoek blijkt dat als ze zelf de keuze krijgen, 66,7% van de pensioenfonds-deelnemers een voorkeur geeft aan duurzamer investeren. De meeste deelnemers geloven niet dat dit ten koste zal gaan van het te behalen rendement. Van de mensen die een negatieve impact verwachten, is de meerderheid bereid om een financieel offer in het belang van duurzaamheid te brengen.

Belangrijkste bevindingen

  • 66,7% wil daadwerkelijk duurzamer investeren, slechts 10,3% is hierop tegen
  • Meer dan 70% wil bedrijven uitsluiten die zich schuldig maken aan zaken als omkoping of milieuvervuiling
  • Minder dan 50% wil bedrijven uitsluiten die zich bezig houden met de productie van tabak of alcohol

 

Representatief en valide onderzoek

Om deze bevindingen wetenschappelijk te valideren hebben de onderzoekers hoogstaande onderzoeksmethodes en –technieken toegepast. De onderzoeksgroep is een goede representatie van de Nederlandse samenleving. Dat betekent dus dat de uitkomst van dit onderzoek een goede vertegenwoordiging is van de wensen van deelnemers in het algemeen, niet alleen van Pensioenfonds Detailhandel.

Uiteraard kunt u zelf het gesprek met uw deelnemer aangaan over hun duurzame beleggingswensen. De uitkomsten van het experiment van Maastricht University in samenwerking met Pensioenfonds Detailhandel laat zien dat zij hier naar alle waarschijnlijkheid voor open staan.

Meer weten over het onderzoek? Lees hier het originele Engelstalige rapport van Maastricht University.

Benieuwd naar wat Paul Smeets, onderzoeker aan Maastricht University, nog meer te vertellen heeft? Bekijk het programma van het Nationaal Pensioen Forum en meld u aan.