Print:

Gebrek aan vakmanschap is een grote uitdaging – Shutdowns & Turnarounds

Edward Koopman , Senior Manager Shutdown/Turnaround

LinkedIn profiel

Een shutdown vergt een goede voorbereiding waarin de risico’s zoveel mogelijk worden afgedekt. Maar uiteindelijk moet het op de vloer gebeuren. “Inhoudelijke kennis en vakmanschap zijn cruciaal voor een succesvolle shutdown en turnaround”, zegt Edward Koopman van Tata Steel. Volgens hem schort het daar nog weleens aan. “Het gebrek aan technische knowhow is een van de grootste uitdagingen voor de branche en de bv Nederland.”

Koopman is bij Tata Steel in IJmuiden verantwoordelijk voor de shutdowns en turnarounds binnen de afdeling Warmbandwalserij. Iedere drie weken is het een groot project uitvoeren en opleveren, waarbij ongeveer 600 monteurs werkzaam zijn en waarvoor een groot budget beschikbaar is. “Simpel gezegd roept mijn bedrijfschef op dagen van stilstanden twee dingen tegen me: zorg ervoor dat er geen veiligheidsincidenten zijn, en start en stop op tijd. Ik heb veel autonomie in mijn werkzaamheden. Mijn bedrijfschef en de chef technisch beheer kunnen me wel overrulen bij bepaalde besluiten, maar verder is het onze gedeelde verantwoordelijkheid om met elkaar de juiste keuzes te maken.”

Risicobeheersing en scopemanagement
Tijdens de komende editie van de IIR-conferentie Shutdowns & Turnarounds verzorgt Koopman een presentatie over het belang van risicobeheersing en scopemanagement. “Op het moment dat je stilstaat, kun je alleen nog maar schadebeperkend handelen”, vertelt hij. “Als je de risicobeheersing en het managen van je scope aan de voorkant al zo strak mogelijk neerzet, behaal je het beste eindresultaat: zoveel mogelijk in één keer goed uitgevoerde klussen binnen de geplande tijd en het gestelde budget.”

Bij de warmbandwalserij wordt – naast een grote jaarlijkse turnaround (5 tot 17 dagen) – om de drie weken een shutdown (20 uur) uitgevoerd. De voorbereiding voor een drie wekelijkse shutdown begint 12 weken van tevoren. 14 dagen voor de shutdown is de eerste ‘scope freeze’. Regelmatig komen er op het laatste moment nieuwe aanvragen voor shutdownwerkzaamheden binnen. “Die kunnen botsen met het waarborgen van de veiligheid of de beschikbare capaciteit. Hoe dichter we bij een revisie komen, hoe kritischer we zijn. Vanaf vijf dagen voor een shutdown is er een ‘schedule freeze’ en is er zelfs altijd akkoord van de bedrijfschef nodig om een extra klus uit te voeren of een klus te laten vervallen.”

Strakke sturing
Koopman hecht aan een strakke sturing. Tegelijkertijd moet hij af en toe ook flexibel zijn. “Soms kunnen extra revisiewerkzaamheden echt niet langer wachten, maar passen ze niet binnen de gestelde scope. Dat kan betekenen dat je meer tijd nodig hebt en dus langer uit bedrijf bent. Dan snoep ik meteen productietijd op, dus moet ik zeker voor akkoord langs de bedrijfschef. Voor zo’n klus is vaak ook weer extra budget nodig. Het is dus belangrijk dat dergelijke beslissingen door het management gedragen worden.”

De korte onderhoudscycli hebben volgens Koopman een groot voordeel: ze versterken het lerend vermogen van zijn team. “Als er tijdens een shutdown iets anders loopt dan verwacht, kunnen we daarvan leren en die ervaring bij de volgende shutdown alweer gebruiken. We ontwikkelen ons continu. Wat dat betreft hebben we een bevoorrechte situatie ten opzichte van professionals die alleen met turnarounds maken krijgen.”

Readiness review
Als voorbeeld van een ‘lesson learned’ noemt Koopman de voorbereiding op grote modificaties of nieuwbouwactiviteiten waarbij aan het fundament van de fabriek wordt gewerkt. “Dat kan betonfundament, maar ook staalfundament zijn. Op dat moment ontstaat er een nieuw nulpunt – je start wezenlijk met iets nieuws, ondanks dat een installatie in veel gevallen al jaren oud is. Dan is het een uitdaging om de spullen weer op de juiste plek terug te zetten. Vaak is het feitelijk krijgen van de meetgegevens een issue. Daarvan hebben we geleerd om bij dat soort klussen in de voorbereiding een ‘readiness review’ houden.”

“Een week of tien van tevoren spreken we zo’n klus samen met een aantal inhoudelijke kennishouders door. Hoe hebben we de risico’s die we eerder hebben ervaren nu afgedekt? Weten we wat we willen meten? Hebben we een extra meetploeg nodig? Is de meetploeg 24/7 beschikbaar gedurende de shutdown? Zijn de tekeningen up-to-date? En zeker niet onbelangrijk: ‘go and see’. Zorg dat je voorafgaand aan de shutdown het veld in gaat en een aantal referentiemetingen uitvoert.”

Risico’s beperken
Een week of vijf van tevoren volgt nog een overleg met het projectteam. “Dan komen we terug op de issues die eerder zijn vastgesteld. Welke maatregelen hebben we kunnen nemen om de risico’s te beperken? En wat doen we als er ondanks die maatregelen toch iets misgaat tijdens de shutdown? Een optie is het simpelweg uitwerken van een aantal scenario’s om problemen voor te zijn en improvisaties tijdens de shutdown te voorkomen. Zo zorgen we er samen voor dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn.”

Koopman benadrukt dat het succes van een shutdown of turnaround uiteindelijk afhankelijk is van de uitvoering. “Wij kunnen alles tot in de puntjes voorbereiden, overal planningen en veiligheidsinstructies voor maken, escalatiemodellen afspreken en mensen instrueren. Maar dat heeft weinig zin als de mensen op de vloer het vak niet beheersen of afspraken niet nakomen. Het aantrekken en behouden van gekwalificeerde medewerkers is een grote uitdaging op dit moment, ook voor de bv Nederland. Je ziet dat vakmanschap en inhoudelijkheid schaarser worden.”

Techniek ondergewaardeerd
Volgens Koopman zijn technische beroepen ondergewaardeerd in Nederland. “Techniek is niet sexy. Ook speelt mee dat scholen te breed opleiden en niet genoeg de diepte ingaan. Veel bedrijven vliegen buitenlandse medewerkers in om het tekort aan technische knowhow op te vangen. Dat zijn wel echte vakmensen. Maar in verband met inhoudelijke installatiekennis wil je een vaste kernbezetting hebben om werkzaamheden uit te voeren. De industrie moet ook de hand in eigen boezem steken. Talenten moeten de kans krijgen om het vak in de praktijk te leren.”

“Er zijn in Nederland miljoenen verwarmingsketels waarmee installatiemonteurs in opleiding ervaring kunnen opdoen”, vervolgt hij. “Maar voor bijvoorbeeld een warmbandwalserij, chloorfabriek, elektriciteitscentrale of naftakraker bestaat geen opleiding. Dat werk is zo specialistisch. Om de complexiteit van dergelijke installaties te doorgronden, moet je er jarenlang mee bezig zijn. Juist daarom is het cruciaal om talenten aan je te binden en ze perspectief te geven. Want met jobhoppende medewerkers verlies je de wedstrijd in de specialistische techniek op den duur.”

Wilt u meer horen over dit onderwerp? Kom dan naar de 1-daagse conferentie Shutdowns & Turnarounds. Download hieronder de brochure en bekijk de programma onderwerpen, sprekers en meer.

Conferentie Shutdowns & Turnarounds | 6 februari 2018

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.