Print:

Functionaris Gegevensbescherming (FG) moet privacy als grondrecht waarborgen

Ferry Waterkamp , Journalist

LinkedIn profiel

Als privacyfunctionaris ad interim heeft Ingeborg Smit de taak om bij de gemeente Zoetermeer de basis te leggen voor de AVG en de aankomende Functionaris Gegevensbescherming ‘in positie te brengen’. De nieuwe FG zal stevig in zijn of haar schoenen moeten staan. “Het is echt een stevige rol. Er wordt veel van je verwacht en je moet van veel markten thuis zijn.”

Smit zegt het niet met zoveel woorden, maar toch wordt één ding wel duidelijk als we haar spreken: het is voor een FG – of Data Protection Officer in goed Engels – zeker geen eenvoudige opgave om in een gemeentelijke organisatie aan de slag te gaan.

“Als FG bij een gemeente krijg je te maken met politieke en organisatiebelangen. Die kunnen soms schuren met de regels voor privacy”, geeft Smit als voorbeeld. “Zo kan gebruik van het burgerservicenummer wenselijk zijn voor de optimalisatie van de dienstverlening richting de burger, terwijl dit van de wetgever helemaal niet mag.”

“Bij een gemeente staat dienstverlening centraal. Maar nog lang niet altijd wordt bescherming van de privacy gezien als een onderdeel van die dienstverlening. Dat is het echter wel degelijk”, stelt Smit resoluut. “Privacy is een grondrecht. De FG moet dat besef laten landen. Dat is een hele uitdaging.”

Schaap met vijf poten

Die taak vereist volgens Smit een ‘multidisciplinaire aanpak’. “De FG wordt al vaker vergeleken met het schaap met vijf poten, en die vergelijking klopt. De FG moet niet alleen juridische kennis hebben, maar ook veel weten van ICT en security. De functionaris moet bijvoorbeeld weten wat de beveiligingsnormen zijn, wat de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten is en wat daar allemaal in staat. Die kennis is echt nodig om je rol als FG goed in te kunnen vullen.”

“Daarnaast zijn kennis van de organisatie en een ‘politiek-bestuurlijke sensitiviteit’ van groot belang”, vervolgt de privacyfunctionaris van de gemeente Zoetermeer. “Je moet risico’s voor de privacy van burgers goed kunnen inschatten. Je moet steeds een afweging kunnen maken wanneer je bij de constatering van een risico wel en wanneer je niet aan de bel trekt. Die sensitiviteit heb je nodig om je rol als onafhankelijke toezichthouder te kunnen pakken. Ten slotte moet je een gesprekspartner zijn voor alle lagen binnen de organisatie.”

Gedegen voorbereiding

“Er wordt, kortom, veel van je gevraagd”, zo vat Smit het kort en bondig samen. Maar hoe bereidt een aspirant-FG zich voor op een dergelijk veelzijdige functie? Smit geeft drie tips:

1. Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen

“Dat kan bijvoorbeeld door de websites van de Autoriteit Persoonsgegevens, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten regelmatig te raadplegen.”

2. Sluit je aan bij een netwerk

“Netwerken is echt enorm belangrijk, om daar waar nodig kennis en vaardigheden bij anderen op te doen.” Netwerkmogelijkheden zijn er volgens Smit volop. “Denk aan informele groepen van privacy-officers die werkzaam zijn bij gemeenten, of aan formelere netwerken zoals het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming.”

3. Zorg voor een goede basiskennis

Het advies hier is simpel: volg een opleiding of cursus. “Kies dan wel voor een cursus die de vele facetten behandelt waar je als FG mee te maken krijgt. De multidisciplinaire aanpak moet ook tijdens de cursus naar voren komen. Er moet niet alleen aandacht zijn voor de juridische aspecten, maar ook voor zaken als ICT en security en voor de ethische dilemma’s waar een FG bij een gemeente mee te maken krijgt.

FG/DPO in de publieke sector

IIR verzorgt op 14, 15, 26 en 27 september 2017 de cursus ‘Functionaris Gegevensbescherming in de publieke sector’. Privacyfunctionaris Ingeborg Smit beantwoordt tijdens een ‘sparsessie’ de vragen van cursisten. Meer weten over deze cursus? Neem dan contact op met opleidingsadviseur Michel de Coninck via 020–5805451 of per e-mail via m.deconinck@iir.nl.