Print:

Er is in duizend jaar niet veel veranderd

Lex Borger , Consultant Information Security

LinkedIn profiel

De Vikingen regelden hun veiligheid met hetzelfde proces als wij vandaag de dag gebruiken: Regelmatig een risicoanalyse uitvoeren en bij veranderende dreiging pas je de maatregelen aan. Bij een grotere dreiging kan het zijn dat je drastische maatregelen neemt.

De Noormannen

In het einde van het tijdperk van de Vikingen was de dreiging van een aanval van de Noormannen groter. De Noormannen hadden een vloot van honderden schepen en waren behoorlijk agressief in de aanval.

Belangrijke routes

Roskilde is in die tijd de hoofdstad van het Deense rijk en ligt aan het einde van een dichtgeslibde fjord. Er zijn twee routes om naar de haven te varen: een korte route en een lange, bochtige route. Langs de routes genoeg gelegenheid voor een uitkijk in de heuvels om ’s nachts de aanvallende schepen te spotten en via een waarschuwingsvuur de hoofdstad te waarschuwen, zodat ze zich kunnen voorbereiden. Zal er dan voldoende tijd zijn om een passende verdediging te mobiliseren? Niet als de korte route gebruikt wordt. Wél als de Noormannen in het donker met peilstokken de lange route moeten vinden. Dus wat doe je? Je neemt maatregelen.

Maatregelen

Door de korte route te blokkeren verminder je de capaciteit van de haven, maar met verhoogde dreiging is dat het waard. De haven blijft overdag bereikbaar maar wordt tegelijkertijd verdedigbaar tegen een aanval onder bescherming van het nachtelijk donker.

Waarmee blokkeer je de doorgang? Met materiaal wat je eenvoudig voorhanden hebt: schepen. Gooi ze op locatie vol met stenen en ze zinken in de ondiepe vaargeul. Mijn gok: mocht de dreiging overwaaien, kun je zelfs nog door de stenen weer te ruimen de schepen weer boven water halen. In ieder geval hebben de Vikingen de schepen niet vernield voor het zinken. Wie weet, misschien deden ze dit wel iedere tien jaar bij verhoogde dreiging een keer…

Einde Scandinavische overheersing

Maar deze keer was anders. Roskilde is niet succesvol aangevallen – daar is geen bewijs van. Het was wel het eind van het tijdperk van Scandinavische overheersing. Handelsbetrekkingen werden economisch belangrijker dan rooftochten. Het zwaartepunt van de Deense economie verlegde zich van Roskilde – veilig maar moeilijk bereikbaar – naar Kopenhagen. Toegankelijk voor handel en toch ook verdedigbaar met nieuwe bouwtechnieken. De schepen bleven liggen en raakten onder het slib verborgen.

Duizend jaar later

Duizend jaar later werden de gezonken schepen, gepreserveerd in het slib, opgegraven en ze staan nu tentoongesteld in Roskilde in het Vikingeskibsmuseet. Mocht je dit bezoeken, bewonder vooral de kunst van de scheepsbouw, die de Vikingen in die tijd al hadden. Bewonder het ook als een testament van een beveiligingsmaatregel van de haven van Roskilde.

Link: http://www.vikingeskibsmuseet.dk/en/