Print:

(e)Privacy Updates

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

De reeks “(e)Privacy Updates” is een serie blogs met inhoudelijke duiding en beschouwing van actualiteiten en ontwikkelingen rondom (e)privacy, dataprotectie en gegevensverwerking. Vonne Laan (advocaat privacyrecht) en Eliëtte Vaal (advocaat IT & privacyrecht) zijn beide partner bij The Data Lawyers en samen gastschrijver van deze reeks. Tevens spreken zij op het Actualiteitenseminar ePrivacy Verordening & Marketing.

 The Data Lawyers | IIR

Eliëtte Vaal & Vonne Laan

Elke maand verschijnt er een nieuwe (e)Privacy Update. Op de hoogte blijven van alle updates? Meld u dan aan voor de dataprotectie & privacy nieuwsbrief.

Update #1 – Cookieregels

Nog altijd bestaat er veel discussie over toestemming rondom cookies. Vanuit privacy perspectief wil men graag aan de relevante privacy- en cookieregels voldoen, maar vanuit marketing perspectief wil men een website ook zo makkelijk mogelijk toegankelijk maken. Met name het moeten wegklikken van een cookiebanner of pop-up is marketeers een doorn in het oog. Kan dat niet anders? Staat doorklikken of verder surfen op de website gelijk aan toestemming voor het plaatsen van cookies? Of mag het accorderen van cookies worden bevorderd door gebruik te maken van een cookiewall? Daar is nu duidelijkheid over gekomen. Op 4 mei jl. hebben de Europese privacytoezichthouders, zoals verenigd in de European Data Protection Board (EDPB), aanvullende guidance over toestemming bij cookies gepubliceerd. Het betreft een update van een eerdere opinie over toestemming (guidelines van 10 april 2018; WP259 rev.01).
Download update #1

Update #2 – Gezichtsherkenning en de vingerscan

Het gebruik van biometrische gegevens is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat geldt met name voor het gebruik van camera’s met gezichtsherkenning en toegangscontrole met behulp van vingerscans. Deze technologie is voor de gemiddelde ondernemer betaalbaar geworden en is van steeds hogere kwaliteit. Biometrie kent echter privacyrisico’s die kunnen resulteren in het verlies van vrijheid, van individualiteit en anonimiteit. In de praktijk bestaat echter onduidelijkheid over de toepassing van privacyregelgeving in relatie tot biometrische gegevens, hetgeen leidt tot rechtsonzekerheid.
Download update #2

Update #3 – Direct Marketing regels

De afgelopen jaren hebben publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de discussie over toestemming voor direct marketingactiviteiten opnieuw doen oplaaien. Wat zijn de gevolgen
hiervan voor direct marketing in praktijk? En hoe verhoudt dit zich tot het wettelijk kader en de visie van andere Europese privacytoezichthouders hierop? Kortom: wanneer is precies  toestemming vereist voor direct marketingactiviteiten? Op deze vragen wordt in deze ePrivacy Update ingegaan. Daarbij komen ook de actuele ontwikkelingen op dit vlak aan bod, zoals het wetsvoorstel in Nederland tot afschaffing van het Bel-me-niet-register en op Europees niveau de aankomende ePrivacyverordening.
Download update #3

Update #4 – (Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

Ben ik verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Bij contracteren blijft de vraag welke privacypositie een partij heeft vaak één van de belangrijkste discussiepunten op privacyvlak. Wat het lastig maakt is dat een compromis eigenlijk niet mogelijk is. Als u ten onrechte een verwerkersovereenkomst sluit omdat sprake is van twee verwerkingsverantwoordelijken, is dat non compliant met alle risico’s van dien. Door het opnemen van commerciële bepalingen valt hier nog wel een mouw aan te passen, maar het enige echte soelaas is het vooraf juist in kaart brengen van de privacyposities van partijen. In deze update nemen we u op hoofdlijnen kort mee door de nieuwe richtsnoeren. Wat is hetzelfde gebleven, wat is nu net iets anders en wat is nog altijd niet duidelijk? Tot besluit hebben we de handige stroomschema’s opgenomen die de EDPB heeft gepubliceerd.
Download update #4