Print:

(e)Privacy Update #3 – Direct Marketing regels

Vonne Laan , Advocaat privacyrecht

LinkedIn profiel

Wanneer is precies toestemming vereist?

De afgelopen jaren hebben publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de discussie over toestemming voor direct marketingactiviteiten opnieuw doen oplaaien. Het begon eind 2018 met het drastisch aanscherpen van de guidance over de privacyregels ten aanzien van direct marketing op de website van de AP. In de zomer van 2019 volgde een brief aan banken, waarin de AP haar zorgen uit over banken die klantgegevens voor direct marketingdoeleinden gebruiken zonder toestemming van de klanten hiervoor. In maart 2020 volgde vervolgens een boete van EUR 525.000 voor tennisbond KNLTB voor het verkopen van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. In het boetebesluit is onder meer te lezen dat zuiver commerciële belangen en het belang van winstmaximalisatie niet als gerechtvaardigde belangen kunnen kwalificeren. Wat zijn de gevolgen hiervan voor direct marketing in praktijk? En hoe verhoudt dit zich tot het wettelijk kader en de visie van andere Europese privacytoezichthouders hierop?

Kortom: wanneer is precies toestemming vereist voor direct marketingactiviteiten? Op deze vragen wordt in deze ePrivacy Update ingegaan. Daarbij komen ook de actuele ontwikkelingen op dit vlak aan bod, zoals het wetsvoorstel in Nederland tot afschaffing van het Bel-me-niet-register en op Europees niveau de aankomende ePrivacyverordening.

Vonne Laan | IIRVonne Laan, privacy advocaat en partner bij The Data Lawyers plaatst de recente update van de EDPB in het bredere kader rondom toestemming voor gebruik van cookies. De vraag die centraal staat is: wanneer is precies toestemming vereist?

 

 

 

Vonne Laan is ook spreker op het Actualiteitenseminar ePrivacy & Marketing. Zij is samen met haar kantoorgenoot Eliëtte Vaal gastschrijver van de reeks “(e)Privacy Updates”.  Dit is de eerste blog in de reeks, een serie blogs met inhoudelijke duiding en beschouwing van actualiteiten en ontwikkelingen rondom (e)privacy, dataprotectie en gegevensverwerking. Bekijk de andere (e)Privacy Updates

Verder lezen?

Laat uw e-mail achter en ontvang (e)Privacy Update #3 direct in uw mailbox.