Print:

Duurzaamheid en digitalisering als kernopgaven voor de hypotheekbranche

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

 

Duurzaamheid en digitalisering zijn cruciale thema’s voor spelers op de hypotheekmarkt die zich voorbereiden op de toekomst. Dat zegt Philip Bokeloh, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO.

“Als je vanuit het perspectief van economen naar de huizenmarkt kijkt dan is de lage rente een van de meest in het oog springende factoren. De rente is de laatste jaren sterk gedaald en de lage rentestand zullen we voorlopig nog wel houden – dat is een belangrijk gegeven voor de hypotheekmarkt.” Dat zegt Philip Bokeloh, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO en een van de sprekers tijdens het Hypotheken Event 2020.

“We zijn geneigd om de lage hypotheekrente in verband te brengen met het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Maar er spelen ook een aantal structurele factoren mee,” licht Bokeloh toe. Een van de factoren is de grote hoeveelheid spaargeld die we in een vergrijzende wereld oppotten. “Tegelijkertijd is er weinig vraag naar investeringen en is de investeringsbereidheid – om meerdere redenen – gering. Hierbij speelt onder meer dat grote techbedrijven veel marktmacht hebben, waardoor zij hoge winsten kunnen behalen zonder veel te investeren.”

 


 


 

Vraag en aanbod

Als het gaat om de vraag en het aanbod signaleert Bokeloh, die bij ABN AMRO verantwoordelijk is voor de analyse van de Nederlandse huizenmarkt, uiteenlopende actuele issues. “Het thema van starters staat steeds nadrukkelijker op de agenda, met name bij de politiek. Op een krappe huizenmarkt waar de prijzen blijven stijgen en de loonnormen strikter zijn geworden, is het lastig om er als starter tussen te komen. Het is ook nog de vraag hoe de overheid starters gaat helpen om een woning te bemachtigen.”

Ook demografische factoren zijn van invloed op de huidige woning- en hypotheekmarkt: de samenleving vergrijst. Zo ziet ABN AMRO al een toename van ouderen die een hypotheek aanvragen. “Verder zien we verschuivingen in het huursegment. De belangstelling voor woningverhuur is sinds de crisis toegenomen. Dat vertaalt zich in een groeiende vraag naar hypotheken vanuit particuliere verhuurders. Maar politiek is er ook de nodige weerstand om het huursegment verder te liberaliseren. De overheid zint op maatregelen om meer grip te krijgen op deze groeimarkt.”

Bokeloh verzorgt tijdens het Hypotheken Event een duo-presentatie met Sandra Phlippen, hoofd van het Economisch Bureau van ABN AMRO en universitair docent aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen hierin zeker de revue passeren, vertelt Bokeloh. “De arbeidsmarkt wordt flexibeler en internationaler. Hoe is het aanbod van hypotheekverstrekkers hierop aangesloten? Hoe gaat dat er in de toekomst uitzien en hoe ontwikkelen de flexibele arbeidscontracten zich verder? Verder merken we dat de arbeidsmarkt internationaliseert en dat steeds meer expats besluiten in Nederland een huis te kopen. Hoe zal deze nichemarkt zich verder ontwikkelen?”

Duurzaamheid als topprioriteit

Het tekort aan – betaalbare – woningen wordt in Nederland steeds urgenter, voorzien Bokeloh en zijn collega’s. “De lage rente is een belangrijke reden voor de stijging van de huizenprijzen. Maar minstens zo belangrijk is het zogenoemde inelastische woningaanbod in Nederland: het aanbod reageert traag op vraagveranderingen. We zijn niet goed in staat om in hoog tempo nieuwe woningen bij te bouwen. De recente stikstofcrisis maakt de problematiek alleen maar urgenter.”

Volgens Bokeloh wordt duurzaamheid in de nabije toekomst een belangrijk thema in de dagelijkse praktijk van hypotheekadviseurs. “Het onderwerp woningverduurzaming zal een prominentere rol krijgen in het adviesgesprek. Adviseurs vinden het nu soms lastig het onderwerp duurzaamheid aan te snijden. Misschien voelen financiële experts zich niet zo comfortabel bij het thema, of zien ze het niet als een logisch onderdeel van de adviespraktijk. Maar de stikstofcrisis onderstreept dat het thema onontkoombaar is.” Bij commercieel onroerend goed is er al wet- en regelgeving die gebouweigenaren verplicht om kantoren van meer dan honderd vierkante meter uiterlijk in 2023 te hebben verduurzaamd tot minimaal energielabel C.

Huizenkopers zullen in toenemende mate belangstelling krijgen voor duurzaamheid, voorspelt Bokeloh. “Banken verwachten op dit terrein ook steeds meer van adviseurs. Zij kunnen als geen ander de fiscale en financiële aspecten van verduurzaming inzichtelijk maken. Wat zijn de kosten en opbrengsten van duurzame maatregelen en welke voor- en nadelen hebben de verschillende opties? Daar is enige bouwtechnische kennis voor nodig. Maar uiteindelijk zitten aan deze keuzes ook een financiële kant. Welke investeringsalternatieven zijn er en wat zijn de terugverdientijden?” Praktische online tools ondersteunen hypotheekadviseurs en huizenkopers om de kosten van duurzame ingrepen te berekenen.

 


 


 

Relevant blijven door digitalisering

Naast duurzaamheid krijgen hypotheekadviseurs ook steeds meer te maken met digitalisering. “Banken zetten steeds meer stappen met de digitalisering van de operationele processen, en dat is van invloed op adviespraktijk. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe applicaties waarmee een koper zelf data uitwisselt met de bank. Deze werkwijze neemt de adviseur een aantal praktische handelingen uit handen, waardoor er meer ruimte ontstaat om de adviesrol in te vullen. Niet alleen in de startfase, maar ook in de beheerfase, bijvoorbeeld wanneer consumenten hun hypotheek willen aanpassen.”

De digitalisering binnen de financiële sector is niet alleen gedreven door technologische innovaties, maar ook door wet- en regelgeving. De regels voor bijvoorbeeld datakwaliteit en know your customer stellen hogere eisen aan het beheer van digitale gegevens. Bokeloh verwacht op de korte termijn overigens geen ingrijpende herziening van het Nederlandse belastingstelsel, ook al lopen er diverse onderzoeken naar de mogelijkheden om het te vereenvoudigen.

Voorbereiden op een duurzame toekomst

“Besef dat de rentestanden voorlopig laag blijven en dat de thema’s duurzaamheid en digitalisering steeds belangrijker zullen worden”, drukt Bokeloh de hypotheekbranche op het hart. “De bouwsector moet zich, als een van de grote veroorzakers van CO2-uitstoot, voorbereiden op een duurzame toekomst. Daarbij kunnen hypotheekadviseurs, banken en andere stakeholders in de vastgoedmarkt niet achterblijven.”


De nieuwste kennis opdoen over de trends, kansen en uitdagingen in de woning- en hypotheekmarkt? Ontmoet Philip Bokeloh en andere experts op 11 en 12 februari in Utrecht tijdens het Hypotheken Event.