Print:

Duo interview: Pensioen, risico’s, verplichtingen en beleid, Niels Kortleve & Gerard Moerman vragen naar elkaars visie en inzichten.

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Econometrie en de Erasmus Universiteit was voor beide het vertrekpunt voor hun carrière binnen de pensioen fondsen. Toch dragen ze hele diverse portefeuilles. Welke vragen hebben deze zwaargewichten binnen de pensioenfondsen voor elkaar? Het werden interviews naar dromen en visies, lees het hier.

Hoe ziet het optimale beleggingsbeleid ervoor pensioenfondsen volgens jou er uit, zonder de randvoorwaarden van het FTK of Solvency II?

Gerard: Een interessante vraag, waarbij uiteraard het antwoord per klant zal verschillen. In het geval dat randvoorwaarden van het FTK of Solvency II er niet zouden zijn, ligt de focus op de verhouding tussen risico en rendement. Daar komen de basisvragen naar voren als wat is het beleggingsbeleid, wat is de risicohouding en natuurlijk wat is de verhouding tussen de beleggingen en verplichtingen van de klant? Aan de hand van deze uitgangspunten wordt een ALM-analyse uitgevoerd en het strategisch advies bepaald. Bij de implementatie van het strategisch beleid bepalen we dan verder hoe de invulling plaatsvindt, waarbij tegenwoordig ook maatschappelijk verantwoord beleggen van essentieel belang is.

Welke randvoorwaarden en toezicht moeten we formuleren om een zo gunstig mogelijk beleggingsbeleid te kunnen voeren voor de twee contracten uit het pensioenakkoord?

Gerard: Het nieuwe pensioenakkoord wordt op dit moment nog verder uitgewerkt, dus voor een definitieve uitwerking zullen we op deze nadere detaillering moeten wachten. Wat er hopelijk wel in naar voren komt, is een element van (lange termijn) anti-cyclisch beleggen. Dat wil zeggen, dat er ruimte moet zijn om meer risicovolle beleggingen (zoals aandelen en high yield) toe te kunnen voegen als deze een grote daling achter de rug hebben. Terwijl er wordt afgebouwd als deze weer duur zijn. Het lijkt mij dat het nieuwe kader hiervoor mogelijkheden biedt.

Welke beleggingen zou je willen aan houden bij een korte beleggingshorizon en welke bij een lange?

Gerard: Het lastige van de situatie van nu is dat deze economische cyclus nu al heel lang duurt. De Nagenoeg iedereen dat we in de laatste fase van de economische cyclus zitten. Dat is doorgaans de fase waarin een institutionele belegger het risico afbouwt door meer naar vastrentende waarden te alloceren. Echter, op dit moment zijn de rentes al extreem laag, iets wat in het verleden nog nooit is voorgekomen. Dat maakt dat we wat asset allocatie betreft op onbekend terrein zijn. Immers, bieden veilige obligaties nog wel de juiste bescherming?

Het is dus niet eenvoudig om te voorspellen waar de economische groei heengaat en bovendien zijn veel beleggingscategorieën erg duur op dit moment. Tegelijkertijd kan deze cyclus nog weer met enkele jaren verlengd worden door het beleid van centrale banken. De centrale vraag is dus hoe we met alle scenario’s (en dus ook met deze twee uitersten) rekening kunnen houden.

Daarom zou ik wat de asset allocatie betreft een gematigd risicobeleid voeren, waarbij risico toegevoegd kan worden als de beurzen significant zouden zakken. De interessante beleggingen vanuit dat perspectief zijn beleggingen die een positief rendement geven in het positieve scenario en niet te hard vallen in een negatief scenario. Protected equities, convertible bonds en illiquid fixed income zijn beleggingen waar je dan aan kunt denken maar ook multi-asset oplossingen en ‘alternive risk premia profielen.

Als jij één regel mocht aanpassen aan de huidige FTK-regels, welke aanpassing zou dat dan zijn?

Niels: ik zou graag meting en sturing op korte termijn risicomaten vervangen door lange termijn risicomaten die beter aansluiten op de ambitie van pensioenfondsen. Zonder daarbij risico’s te veel door te schuiven, het discontinuïteitsrisico te vergroten en het onevenwichtig te maken.

Welke vermogenscategorie beveel je in deze laagrentende omgeving aan voor een gemiddeld pensioenfonds?

Niels: Uiteraard hangt het antwoord af van zaken als ambitie en risicoprofiel. Gegeven mijn antwoord op de vorige vraag, betekent dat niet onnodig in negatief renderende vastrentende waarden beleggen, die het realiseren van indexatieambitie, die juist vraagt om reëel rendement van “paar” procent, zeer moeilijk maakt.

In welke mate heeft het pensioenakkoord impact op jouw werk en bovenstaande vragen?

Niels: nodige impact. Mijn werk bestaat uit analyseren van mogelijke impact van externe ontwikkelingen op PGGM en onze klanten. Het pensioenakkoord zal zeker ook invloed hebben op het toezicht en de mogelijkheden een optimaal beleggingsbeleid te voeren.

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.