Print:

Drie trends in cloud computing om in de gaten te houden

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Net als artifical intelligence en blockchain wordt cloud computing nogal eens gezien als ongrijpbaar fenomeen. Wat betekent de cloud voor de vraagstukken die straks op het bord van juristen terechtkomen? Drie trends die ertoe doen.

Cloud & Recht | IIR

 

Cloud computing is allang geen hype meer – het wordt steeds aannemelijker dat de technologie mainstream wordt. Dat concludeerde onderzoeks- en adviesbureau Gartner in de meest recente analyse van cloudtechnologie. Cloud computing heeft in 2018 de zogenoemde slope of enlightenment bereikt, de fase waarin de technologie steeds beter wordt begrepen en breder wordt toegepast. Het is het stadium waarin een doorbraak naar het grote publiek – het plateau of productivity, zoals Gartner het noemt – in zicht komt.

Analisten mogen dan overtuigd zijn van de waarde en relevantie van cloud computing, voor veel juristen is het onderwerp nog grotendeels onontgonnen terrein. Hoe zit het met zaken zoals aansprakelijkheid, service level agreements en contracten bij clouddiensten? Dit soort complexe vraagstukken wordt extra ingewikkeld door de voortschrijdende ontwikkelingen in de wereld van cloud computing. Gartner onderscheidde al ruim veertig cloudtechnologieën die de toekomst van ons computergebruik zouden kunnen bepalen. Volgens de Gartner Hype Cycle is het voorstelbaar dat daar nog vele nieuwe producten en diensten bij komen.

Welke ontwikkelingen moeten juristen zeker kennen? Drie trends om in de gaten te houden.

1. Toenemende aandacht voor draagvlak

Zoals het geval is bij veel innovaties die het predicaat hype krijgen opgeplakt, is draagvlak voor cloud computing geen vanzelfsprekendheid. De ontwikkelaars en gebruikers van nieuwe toepassingen krijgen regelmatig te maken met scepsis en zelfs wantrouwen. Zijn data in de cloud veilig en altijd bereikbaar? Wat is de meerwaarde van een cloudtoepassing eigenlijk? Zijn alle risico’s goed afgedekt?

Omdat vrijwel elke organisatie anno 2019 op een of andere manier wel in de cloud opereert, is het draagvlak voor de technologie – inclusief de juridische haken en ogen die ermee samenhangen – een continu aandachtspunt. Sterker nog, volgens Gartner is er extra aandacht nodig voor draagvlak om de praktische toepassingen van cloudinnovaties tot een succes te maken.

Er ligt dus een flinke klus voor IT-professionals en communicatieadviseurs om de kansen en uitdagingen van de cloud binnen de organisatie voor het voetlicht te brengen. Ook voor juristen ligt er een opgave: het is belangrijk dat zij de juridische (on)mogelijkheden in de gaten houden en bijblijven op brede terrein van toepassingen die voor de dagelijkse werkpraktijk beschikbaar komen. Op die manier komt er ruimte voor enthousiasme en raken tegelijkertijd de risico’s niet uit het zicht.

2. Innovaties maken het makkelijker

ICT-innovaties zoals cloud computing zijn bedoeld om ons werk makkelijker, efficiënter en/of beter te maken. Maar de concrete toepassing in de praktijk kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Hoe tegenstrijdig het ook mag klinken: cloudtechnologie wordt steeds vaker ingezet om producten en diensten in de cloud simpeler te maken.

Een voorbeeld van deze trend is Cloud Foundry, een open source online platform waar je verschillende clouds, producten en diensten kunt kiezen. Volgens Frank van Vonderen, partner van Verdonck, Klooster & Associates en docent bij onder meer de IIR-beroepsopleiding Certified Data Protection Officer (CDPO), is een van de implicaties van platforms zoals Cloud Foundry dat de kennis om infrastructuren en software te beheren steeds minder noodzakelijk is. Aanbieders nemen je het werk immers uit handen. Daar staat tegenover dat kennis om de juiste leveranciers te vinden juist belangrijker wordt. Hier ligt een taak voor IT en HR, maar zeker ook voor legal. Bij de selectie van de juiste platforms en aanbieders spelen juridische overwegingen, bijvoorbeeld op het vlak van certificering en aansprakelijkheid, nu eenmaal een belangrijke rol.

3. Security staat niet stil

Al sinds de introductie van de eerste toepassingen op de ICT-markt is security een kernthema in cloud computing. Technologische innovaties en juridische ontwikkelingen – bijvoorbeeld op het gebied van dataprotectie – maken de discussie over securityvraagstukken alleen maar actueler.
Steeds meer data staat in de cloud, soms zonder dat organisaties zich daarvan bewust zijn. Daarnaast is niet altijd duidelijk in welk land – en dus onder welke jurisdictie – de dataservers van cloudproviders zich bevinden. Bovendien staan de servers van cloudaanbieders ter beschikking voor de data van verschillende opdrachtgevers. Dit alles geeft veel organisaties een ongemakkelijk gevoel: zijn data in de cloud wel goed beveiligd tegen hacks, lekken en manipulaties?

Cloudproviders zijn zich in toenemende mate bewust van de vragen over security die hun producten en diensten oproepen. Het succes van nieuwe clouddiensten staat of valt immers met het vertrouwen dat gebruikers hebben in zaken zoals veiligheid en betrouwbaarheid. Daarom zetten aanbieders zich extra in voor security controls. De datacentra van Google en Mircosoft behoren inmiddels tot de best beveiligde ter wereld. Voor gevoelige gegevens zijn naast de standaardpakketten ook maatwerkoplossingen mogelijk. Experts adviseren om bij cloudtoepassingen sowieso op zoek te gaan naar aanbieders die maatwerk leveren, en om kritisch te kijken naar garanties die leveranciers kunnen geven. Maar dat geldt in feite voor álle ICT-systemen, of ze nu van de cloud gebruik maken of niet.

Omgaan met nieuwe risico’s

In het werk van juristen die te maken hebben met ICT-vraagstukken lag de focus tot voor kort overwegend op de techniek – van hardware en software tot netwerken – en de inbedding daarvan in organisaties. Daar zijn volledig nieuwe risico’s bijgekomen, aldus Peter van Schelven, juridisch adviseur van Bij Peter – Wet & Recht, IT-arbiter en hoofddocent van de leergang IT-jurist van IIR. De technisch-juridische uitdagingen die als gevolg van de cloud terechtkomen op het bord van juristen zijn dan ook divers en complex.

Het juridische werk rond cloudtechnologie gaat daarmee in toenemende mate verder dan de begeleiding en realisatie van contracten. Het gaat ook over bijvoorbeeld de haalbaarheid van wat in een contract wordt vastgelegd – en over ethische afwegingen en maatschappelijke verantwoordelijkheden bij nieuwe toepassingen. “Dat vraagt om het vermogen om nieuwe werkwijzen zoals agile te doorgronden. Maar ook van het vermogen om een beeld te vormen van de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een ICT-project,” aldus Van Schelven. Juristen hoeven daarvoor niet over diepgravende IT-kennis te beschikken, maar ze moeten wel meer dan oppervlakkig bekend zijn met wat er technologisch mogelijk is. Alleen op die manier is het mogelijk om als jurist de juiste vragen te stellen, mee te denken met de business en een oplossing te vinden die voor iedereen binnen de organisatie hout snijdt.

Meer weten over de juridische aspecten van de cloud die ertoe doen? Volg dan de vierdaagse verdiepingscursus Cloud & Recht.

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.