Print:

Dit zijn de opmerkelijke uitkomsten van drie nieuwe onderzoeken

Nieuwe onderzoeken naar privacy bewijzen het maar weer eens: er valt nog veel te ontdekken over dataprotectie. We zetten de inzichten op een rij die privacy-professionals verder brengen.

Bij privacy denken we al snel aan dataprotectie en informatiebeveiliging. Maar privacy wordt – zelfs in het huidige digitale tijdperk – ook geassocieerd met de persoonlijke levenssfeer. Wereldwijd vindt 85 procent van de mensen dat er een recht op privacy in huis bestaat, zo blijkt uit recent onderzoek van Ikea.

De deelnemers aan het onderzoek ervaren de bescherming van een persoonlijke levenssfeer niet alleen als een menselijke behoefte, maar zelfs als een fundamenteel recht. Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met de positieve effecten die we van privacy verwachten. Zo geeft 76 procent van de respondenten aan dat privacy een belangrijk onderdeel is van het dagelijkse welzijn. Daarnaast vindt 70 procent dat privacy belangrijk is voor persoonlijke groei.

De uitkomsten van de studie van Ikea zijn een goed voorbeeld van de verrassende inzichten die we via onderzoeken kunnen opdoen. Ook andere onderzoeken leveren food for thought.

Geven leidinggevenden het goede voorbeeld?

Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over de online veiligheid van hun werkplek. Dat constateert het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2019, een jaarlijks trendonderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het initiatief Alert Online. Volgens het onderzoek hebben de grotere zorgen mogelijk te maken met de groeiende awareness van risico’s en de toenemende aandacht voor cybergevaren in de media en het maatschappelijke debat. Het aantal ervaringen met online incidenten op het werk is namelijk gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.

Volgens het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek maken veel organisaties inmiddels afspraken over digitale veiligheid, bijvoorbeeld als het gaat om het veilig versturen en uitwisselen van bestanden en persoonsgegevens. Het is de vraag of de afspraken in de praktijk worden nagekomen. Ongeveer de helft van de medewerkers (51 procent) en een derde van de leidinggevenden (37 procent) geeft aan zich altijd aan afspraken te houden. Sterker nog, slechts de helft van de managers geeft volgens medewerkers het goede voorbeeld als het gaat om digitale veiligheid op de werkvloer. Een gebrek aan prioriteit en (eenduidige) communicatie zijn volgens de ondervraagde managers de voornaamste belemmeringen om de afspraken na te komen.

Er is ook op andere vlakken ruimte voor verbetering: het onderzoek laat zien dat één op de vijf bedrijven (bijna) nooit nagaat of medewerkers zich daadwerkelijk houden aan de afspraken over veilig online gedrag. Bijna driekwart van alle leidinggevenden (74 procent) zou overigens sancties willen opleggen aan medewerkers die zich niet aan de afspraken houden. Tegelijkertijd zou 44 procent van de managers hun medewerkers juist willen belonen bij goed gedrag.

Karel van Lambalgen van de Raad van Advies van Alert Online signaleerde in reactie op de onderzoeksuitkomsten een ontwikkeling die zeker ook relevant is als het gaat om dataprotectie. “(Wij) managers zijn notoir slecht in het handelen naar, of opvolgen van onze eigen instructies; dat geldt helaas ook bij informatiebeveiliging. Daar ligt een grote uitdaging én kans, zeker als het gaat om het creëren van meer draagvlak onder medewerkers.”

Bedrijven ervaren voordelen van AVG-compliance

 Het Capgemini Research Institute constateerde recent op basis van eigen onderzoek dat de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) binnen het bedrijfsleven achterblijft bij de verwachtingen. Ongeveer een derde van de respondenten (afkomstig uit de sectoren verzekeringen, banken, consumentenproducten, nutsbedrijven, telecom, publieke dienstverlening, gezondheidszorg en retail) voldoet naar eigen zeggen nu aan de eisen van de wet. Eerder dacht 78 procent van de organisaties al in 2018 AVG-compliant te zijn. De complexiteit van de regelgeving en de kosten van de implementatie worden het meeste genoemd als vertragende factoren. De kosten hebben te maken met juridisch advies, maar ook met technische upgrades.

Het positieve nieuws: ruim driekwart van de organisaties die voldoen aan de AVG ervaart voordelen van de naleving, zoals concurrentievoordelen. De positieve impact van AVG-compliance heeft volgens de ondervraagde managers betrekking op onder andere het klantenvertrouwen (84 procent), het merkimago (81 procent) en het moreel onder de medewerkers (79 procent). Tot de positieve secundaire effecten van de implementatie van de AVG behoren onder andere verbeteringen in IT-systemen en de cyberbeveiliging. “Deze voordelen zouden elke organisatie moeten aanmoedigen om volledige compliance te bereiken”, zei Zhiwei Jiang, CEO van Insights & Data bij Capgemini, bij de presentatie van het rapport Championing Data Protection and Privacy – a Source of Competitive Advantage in the Digital Century.

Het Capgemini-rapport onderkent tegelijkertijd dat dataprotectie een continu proces is waarvoor proactieve en doorlopende monitoring en verbetering nodig zijn. Bedrijven die de concurrentievoordelen van AVG-compliance willen vasthouden moeten daarom volgens Capgemini de awareness op de werkvloer versterken én hoogwaardige technologie toepassen om data management, cybersecurity en informatiebeveiliging te stimuleren.

Voor Ikea ziet de opgave er iets minder ingewikkeld uit: naar aanleiding van de uitkomsten van het Life at Home report is een online quiz ontwikkeld. Door antwoord te geven op acht vragen krijg je meteen praktische tips om meer privacy te creëren in je eigen omgeving.

Aantoonbaar in control zijn en blijven? Volg dan de 10-daagse opleiding Certified Data Protection Officer en behaal de premium beroepscertificering voor Privacy Professionals (PO, FG). Of bekijk al onze trainingen, opleidingen en events op het gebied van dataprotectie en privacy.

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.