Print:

Digitale transformatie: lessen voor de pensioensector

Ruud van Graafeiland , Directeur

LinkedIn profiel

Ruud van Graafeiland, eigenaar en consultant bij Enjoy & Deploy, over de belangrijkste ontwikkelingen, uitdagingen en de rol van digitale transformatie in de pensioensector.

Pensioen Forum | IIR

 

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van digitale transformatie binnen de pensioen sector?

Werken in de sector is meer dan ooit digitaal samenwerken. Toegankelijkheid met bijbehorende autorisaties, voldoen aan wet-en regelgeving en vooral ook eenvoud in gebruik zijn daarbij belangrijke thema’s. De hoeveelheid informatie neemt nog altijd exponentieel toe. Met slimme software kan de sector informatie toegankelijk houden door gebruik te maken van intelligente technieken om informatie te herkennen. Bovendien is het van belang om de verschillende bronnen van informatie te benutten zodat informatie niet onnodig hoeft te worden gedupliceerd of gemigreerd.

Wat zijn je verwachtingen hierbij voor de komende jaren en waar liggen de grootste uitdagingen?

De komende jaren zullen nog altijd in het teken van de AVG wet- en regelgeving staan. De vragen waarom en wat we allemaal verzamelen over personen en wie toegang heeft tot deze data, beperkt zich niet tot primaire applicaties. Juist in documenten is veel informatie vastgelegd die op een zorgvuldige manier moet worden bewaard of juist verwijderd.

Welke efficiëntieslag kan de Pensioensector maken en welke adviezen geeft Enjoy en Deploy de sector mee?

De pensioensector kan door gebruik van technologie een volgende efficiëntieslag maken bij het maken, beheren en bewaren van digitale documenten. Papier is daarbij niet langer het uitgangspunt. Het tekenen van een overeenkomst en het bewaren van het resultaat daarvan is een mooi voorbeeld. Ga je uit van een digitaal proces van samenwerken, dan scheelt dit niet alleen tijd, alle betrokken partijen beschikken over exact hetzelfde exemplaar van de getekende overeenkomst. Technologie is slechts één aspect, gebruikersacceptatie is een ander belangrijke factor voor het slagen van een efficiëntieslag. Zorg ervoor dat de gekozen technologie eenvoudig en snel te gebruiken is, niet alleen voor de frequente gebruikers maar ook voor een incidentele zoektocht naar de juiste versie van een document.

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.