Print:

Deze innovaties verdienen de aandacht van elke Privacy Officer

In de discussies over nieuwe technologie vallen al snel termen zoals disruptief en transformatief. Met als gevolg dat er veel aandacht naar nieuwe trends en spannende innovaties uitgaat. Hoe houden privacyprofessionals de relevante ontwikkelingen in de gaten, zonder te worden afgeleid door tijdelijke hypes?

Drones die pakketjes bezorgen, volledig zelfrijdende auto’s, AI-systemen die onze emoties kunnen herkennen, 5G-netwerken voor wifi, 3D-printers die op nanoschaal producten maken. Het zijn trends die we volgens onderzoeks- en adviesbureau Gartner zeker in de gaten moeten houden. De komende vijf tot tien jaren zullen deze emerging technologies namelijk een grote impact hebben op organisaties: de succesvolle inzet ervan creëert volgens Gartner unieke business opportunities.

De ontwikkelingen in hightech innovaties roepen nogal eens de vraag op: is er sprake van een significante trend die onze wereld werkelijk gaat veranderen, of gaat het om een tijdelijke hype waarover we ons maar beter niet meteen al te druk kunnen maken? In trendrapporten van Gartner is niet altijd een eenduidig antwoord te vinden op deze vraag. Daar staat tegenover dat het bureau Artificial Intelligence (AI), blockchain en intelligente dingen (die bijvoorbeeld via het Internet of Things aan elkaar verbonden zijn) eerder dit jaar identificeerde als de drie meest besproken technologieën. De kans is dus groot dat deze technologieën de komende jaren bij veel organisaties op de agenda staan.

Wat betekenen alle trends precies voor de dagelijkse werkpraktijk van privacyprofessionals die met technologische innovaties te maken krijgen, of zich willen voorbereiden op de kansen en uitdagingen van de (nabije) toekomst? Drie ontwikkelingen om in het oog te houden.

Disruptief is een buzzword

Tegenwoordig krijgen technologische innovaties al snel het stempel disruptief. Bedrijven zoals Amazon, Netflix, Uber en AirBnB hebben de gevestigde orde natuurlijk flink opgeschud. Maar niet elke toepassing van AI, big data of blockchain is hemelbestormend. Peter Stooker, directeur van consultancy Adaptum, spreekt daarom al over disruptie inflatie en waarschuwt voor een al te grote focus op zogenaamde disruptieve trends.

“De disruptiviteit van een ontwikkeling voor een gevestigde onderneming is eerst en vooral afhankelijk van de timing, omvang en inhoud van de eigen reactie op die ontwikkeling. (…) In veruit de meeste gevallen komt de disruptiviteit vooral voort uit de eigen reactie en niet zozeer uit de nieuwe ontwikkeling op zich,” aldus Stooker. Zijn advies: let op de kansen en risico’s van technologieën die als disruptief op de markt verschijnen, maar houd er ook rekening mee dat deze uiteindelijk niet in elke sector een aardschok teweegbrengen.

Dataprotectie is niet altijd hightech

De actuele technologische ontwikkelingen kunnen nogal eens imponerend zijn: de issues zijn complex en dynamisch, waardoor het lastig is om goed op de hoogte te blijven en de belangrijkste aandachtspunten en prioriteiten vast te stellen. Maar experts met een technische achtergrond weten tegelijkertijd dat voor dataprotectie en informatiebeveiliging in veel gevallen in eerste instantie relatief eenvoudige oplossingen nodig zijn.

Security-expert Sander de Vos van softwarespecialist Foryard benadrukte onlangs bijvoorbeeld de noodzaak om op de werkvloer issues en aanpakken te bespreken die voor veel deskundigen uiterst voor de hand liggend zijn. Denk aan het beperken van het gebruik van usb’s voor data-opslag, het stimuleren van het regelmatig veranderen van wachtwoorden, het automatisch onderscheppen van phishing e-mails, en het wekelijks agenderen van tijd voor de installatie van security updates. Allemaal maatregelen die ook in het licht van digitale transformatie en andere technologische ontwikkelingen voorlopig nog wel relevant blijven.

Privacy engineering voor het internet is in opmars

Al in 2014 startte de European Data Protection Supervisor (EDPS) het Internet Privacy Engineering Network (IPEN), een initiatief dat ontwikkelaars en dataprotectie-experts met een technische achtergrond samenbrengt. De EDPS zet zich in om engineers te ondersteunen en stimuleren om privacy in te bouwen in de applicaties die we dagelijks gebruiken op het internet – en zelfs nieuwe tools te ontwikkelen om online privacy (beter) te beschermen.

IPEN is inmiddels met toezichthouders, wetenschappers, technici en business developers aan de slag om technische oplossingen te vinden die de principes van dataprotectie al meenemen in de ontwikkeling en productie van nieuwe systemen voor het internet. De kennis hieruit is voor iedereen toegankelijk. Zo is er een Wiki met privacy standaards en projecten, en vinden er regelmatig workshops plaats. Bovendien staat het netwerk open voor alle privacy-experts die een bijdrage willen leveren aan nieuwe engineering-oplossingen voor de uitdagingen van nu en straks. Aangezien het internet een sleutelrol speelt in vrijwel alle actuele technologische innovaties en trends, kunnen we een initiatief zoals IPEN echt geen hype noemen.

Meer weten over de belangrijkste issues op het vlak van dataprotectie en nieuwe technologie? Bekijk het gehele programma en boek tickets via de website van IIR.