Print:

Deze checklists zijn een waardevolle tool voor dataprotectie

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Compliance is veel meer dan lijstjes afvinken. Toch zijn checklists ook handig, vooral als het gaat om complexe wetgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In het “Werkboek AVG compliance” brengt IIR een aantal waardevolle lijsten met praktische tips samen.

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leidt tot excessen, zo kopte De Telegraaf in oktober. De bescherming van persoonsgegevens is doorgeslagen en de regels zijn veel te strikt, zeggen verschillende partijen tegen de krant. Het is het zoveelste negatieve bericht over de privacywet. Eerder al klaagde VNO-NCW dat de Nederlandse privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de AVG zeer restrictief uitlegt en daardoor werkgevers onnodig beperkt bij de verwerking van gezondheidsgegevens over personeel. En volgens MBK Nederland is de voorlichting die de overheid het MKB geeft over de AVG ver onder de maat.

Lijstjes afvinken

De nieuwe verplichtingen en regels uit de AVG hebben inmiddels geleid tot allerlei handboeken, checklists, stappenplannen en tools. Voor verschillende onderdelen uit de wet – van het opstellen van privacyverklaringen tot het vastleggen van procedures voor inzageverzoeken – zijn praktische handreikingen verschenen. Het risico bestaat dat AVG-implementatie hiermee wordt gereduceerd tot het afvinken van lijstjes, terwijl compliance natuurlijk een doorlopend proces is dat structurele aandacht verdient. Communicatie over de AVG, privacy awareness en een gedeelde verantwoordelijkheid voor dataprotectie zijn hierbij de kernthema’s, zo vertelde Jasper de Windt van OneTrust tijdens het Dataprotectie en Privacy Congres van IIR. “Het privacyteam dat het beleid uitwerkt heeft de awareness en betrokkenheid van de gehele organisatie nodig om compliance in te bedden in werkprocessen en workflows. Tooling is slechts een van de manieren om standaarden te ontwikkelen en nieuwe werkwijzen te ondersteunen.”

Werkboek

Om privacy professionals te ondersteunen bij hun inzet op AVG-compliance lanceerde IIR tijdens het Dataprotectie en Privacy Congres 2018 het “Werkboek AVG compliance“. De online publicatie zet praktische handleidingen, checklists, FAQ’s, cases en verdiepende artikelen op een rij.

Een belangrijk onderdeel van het “Werkboek AVG compliance” is een set met zeven checklists over de bescherming van persoonsgegevens. De compilatie pretendeert geen volledigheid, maar biedt wel een tool om de privacy officer het werk makkelijker te maken op een aantal belangrijke thema’s uit de actuele wetgeving. Bijvoorbeeld als het gaat om de data protection impact assessment (DPIA), de meldplicht datalekken en de bewerkersovereenkomst. Het werk van privacy officers is anno 2018 nu eenmaal complex, en vraagt om diepgaande kennis op diverse terreinen. Naast jurisprudentie, intervisie, trainingen en opleidingen zijn checklists dan een handig hulpmiddel om de uitdagingen aan te gaan.

Op zoek naar een training, opleiding of seminar om als privacy professional actuele kennis en ervaring op te doen? Bekijk de Dataprotectie en Privacy Gids van IIR.

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de Dataprotectie & Privacy gids direct in uw mailbox.