Print:

Deze boeken gaan niet over dataprotectie en zijn toch must-reads voor privacyprofessionals

Van data protection officers wordt verwacht dat ze een bovengemiddelde kennis hebben van de actuele privacywetgeving en de praktijk van dataprotectie. Maar om de functie optimaal uit te voeren is ook andere expertise noodzakelijk. Bijvoorbeeld op het vlak van adviseren en communiceren. Drie boeken die privacyprofessionals hierbij goed kunnen gebruiken. 

Guidelines van toezichthouders, jurisprudentie, vaktijdschriften over dataprotectie en security.

Er is heel veel literatuur waarmee privacy officers en data protection officers hun vakkennis op peil kunnen houden. Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG’s) hebben nu eenmaal bovengemiddelde kennis nodig van nationale en Europese privacywet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming. Bovendien wordt van hen verwacht dat ze basiskennis hebben van IT, security én de sector waarin hun organisatie actief is.

Met alle aandacht voor de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is er aan leesvoer over privacy en dataprotectie bepaald geen gebrek. Maar het kan de moeite waard zijn om af en toe eens over de grenzen van het vak te kijken. Draagvlak creëren, awareness versterken, risico’s inventariseren en beheersbaar maken, toezicht organiseren – het zijn issues waarmee niet alleen data protection officers te maken hebben, maar ook professionals in andere takken van sport. Drie leestips om als adviseur en toezichthouder verder te komen.

Invloed uitoefenen

In de internationale bestseller ”Influence: Science and Practice” zet de Amerikaanse psycholoog Robert Cialdini de bewezen effectieve manieren op een rij om mensen te beïnvloeden. Cialdini gebruikt daarvoor wetenschappelijke inzichten, maar ook zijn praktijkervaringen als verkoper, fundraiser en reclamemaker. Hoe kan je ervoor zorgen dat mensen ja zeggen en niet in de weerstand schieten? Cialdini onderscheidt in “Influence: Science and Practice” zes soorten beïnvloedingstechnieken, gebaseerd op de psychologische principes van wederkerigheid, consistentie, sociale bewijskracht, sympathie, autoriteit en schaarste. Lezerservaringen in het boek laten zien hoe de methodieken kunnen worden ingezet om mensen tot gewenst gedrag te brengen.

Cialdini’s werk is populair in de wereld van marketing en sales, maar wordt ook gebruikt door communicatieteams die zich bezighouden met gedragsverandering en regelnaleving. De zes  beïnvloedingsprincipes bieden dan ook een nuttige handvatten voor compliance officers en toezichthouders. Vergeet de wortel en de stok, maak liever slim gebruik van subtiele manieren om gewenst gedrag te versterken, zo is het devies. In een recente publicatie voegde Cialdini trouwens een zevende principe toe aan zijn lijstje van beïnvloedingstechnieken. Presuasion gaat over de behoefte van ieder mens om ergens bij te horen. Het fenomeen is een praktisch uitgangspunt om het werk van rivacy champions en andere ambassadeurs te ondersteunen.

De toekomst van toezicht

”Vakmanschap is meesterschap; nieuwe tijden vragen om nieuwe methoden en aanpakken. Innovatie, professionalisering en cultuurverandering zijn de vervolgstappen.” Dat schreef de Inspectieraad, het samenwerkingsverband van de Nederlandse rijksinspecties, in de essaybundel ”De toekomst van toezicht”. Vanuit de gezamenlijke toezichtagenda helpen en stimuleren de tien rijksinspecties elkaar om structureel na te denken over de kansen en risico’s van actuele en toekomstige ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door ideeën uit te wisselen, pilots op te starten en leerervaringen te delen. De inspecteur van nu moet namelijk zijn voorbereid op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van de toekomst. Bijvoorbeeld als het gaat om blockchain, big data en cybersecurity.

Een van de punten die op de agenda staan van de rijksinspecties heeft directe raakvlakken met het werk van data protection officers: het steeds veranderende werkveld waarbinnen toezichthouders opereren en de noodzaak van professionalisering die daarmee samenhangt. Het werk van toezichthouders wordt complexer, dynamischer en zwaarder, voorspelde hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Tilburg University in het kenniscahier Toekomst & technologie van de Inspectieraad. De toekomst vraagt van toezichthouders een hoog niveau van opleiding, competenties, professionaliteit en adaptief vermogen, aldus Wilthagen. “Een van mijn grootste zorgen is een mismatch tussen wat het werk vraagt en wat mensen kunnen. We vinden het heel vanzelfsprekend dat je een computer regelmatig update. Maar we zeggen zelden: I need an update. Het is essentieel om vragen te stellen zoals: wat zou ik moeten kunnen? Wat moet ik daarvoor doen? En wie organiseert en betaalt dat?”

Wilthagen geeft een advies dat ook voor FG’s en privacy officers relevant is. Om voorbereid te zijn op de toekomst, is het volgens Wilthagen van belang om een t-shaped professional te worden. “De professionals van de toekomst hebben een brede kennis op verschillende gebieden en hebben daarnaast diepgaande expertise op één of meerdere functiegebieden of disciplines. Ik adviseer iedereen om elke ochtend in de spiegel te kijken en te vragen: hoe ziet mijn profiel eruit en voldoet dat nog aan de eisen van nu?”

De waarde van privacy

Was het boek beter dan de film? Daarover verschillen de meningen. Maar het staat vast dat de Amerikaanse schrijver Dave Eggers in “The Circle” een verontrustend toekomstbeeld schetst van een wereld waarin privacy ten onder dreigt te gaan. De roman vertelt het verhaal van Mae Holland, een jonge professional die een baan bemachtigt bij het machtigste internetbedrijf ter wereld. De overeenkomsten tussen The Circle en giganten zoals Google en Facebook liggen voor het oprapen. Het doemscenario van Eggers roept – met slogans zoals Secrets Are Lies, Sharing Is Caring en Privacy Is Theft – bovendien de sfeer van George Orwell’s “1984” op.

Critici noemen Eggers’ personages plat en clichématig. Fans roemen het spannende en beklemmende plot van The Circle. Love it or hate it, The Circle is een must-read voor elke professional die wel eens moeite heeft om sceptici te overtuigen van de waarde van privacy.

Alle actuele (vak)kennis over privacy opdoen, inclusief soft skills zoals communicatievaardigheden? Volg dan de vierdaagse praktijkcursus Privacy Officer 2.0 of FG in de publieke sector.

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.