Print:

Denken en werken we wel op de juiste manier binnen Piping Engineering?

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Om engineers en andere betrokkenen te ondersteunen bij alle ontwikkelingen, uitdagingen, manier van denken en manier van werken, heeft IIR samen met een aantal vakdeskundigen de training Piping Engineering ontwikkeld. Aan de hand van casussen die deelnemers zelf meenemen wordt de training praktisch ingericht en technisch en theoretisch onderbouwd. Het doel van de training is dat de deelnemers naar huis gaan met concrete technische kennis en oplossingen voor eigen uitdagingen, maar ook met meer inzicht in de uitdagingen van collega’s. Tijdens de training leert u de logica en de patronen binnen piping engineering begrijpen en om op een nieuwe manier te denken, zodat u uw eigen werk op de meest effectieve manier kunt inrichten.

IIR interviewde docent Rob Segers alvast over het thema Piping Engineering.

 

Piping engineering is een specialisme op zich. Een die veel kennis, vaardigheden en kunde vereist. En dit terwijl Piping Engineering tegenwoordig vaker een onderdeel is van een functie in plaats van een functie op zich. Kennis, gedachtegoed en werkwijzen worden overgedragen aan de engineers die met piping te maken krijgen en u doet uw werk zoals u dit is geleerd. Maar is dit wel de juiste manier?

Rob Segers, piping engineer in hart en nieren met meer dan 40 jaar werkervaring, vraagt zich dit terecht af. Als docent leidt hij werktuigbouwkundige professionals op binnen de verschillende onderdelen van piping engineering en wordt hij als externe expert ingehuurd om processen en projecten te begeleiden. Hij ziet zowel engineers met veel kennis en ervaring als de net beginnende engineers worstelen met piping engineering, of op een ineffectieve manier het werk verrichten.

Piping Engineering is niet, maar toch wel over één kam te scheren

Hoe zorgt u ervoor dat u als engineer of andere betrokkene binnen piping engineering niet alleen het werk doet zoals u is geleerd, maar ook begrijpt waarom dit op deze manier gebeurt? Hoe krijgt u invloed op het gedachtegoed van deze discipline, zodat u zelf kunt toetsen of u op de meeste efficiënte manier werkt? Dit zijn geen makkelijke uitdagingen, omdat er veel verschillende onderdelen en industrieën binnen piping engineering zijn. Zo zijn er binnen de olie-industrie en de booreilanden hele andere uitdagingen dan binnen de scheepsvaart of de relatief nieuwe speler, de farmaceutische industrie.

En toch kunnen alle engineers binnen al deze verschillende industrieën juist veel van elkaar leren, aldus Rob Segers. Want in welke industrie u ook werkt of met welk onderdeel van het proces u ook te maken heeft, de logica en de patronen binnen het werk komen voort uit een overeenkomstig gedachtegoed. Dit geldt voor het maken van een P&ID (piping and instrumentation diagram), de normen en specificaties waarmee u te maken heeft, het bepalen van de materialen tot de uitvoering van het project.

De ontwikkelingen binnen Piping Engineering

Digitalisering, technologische ontwikkelingen, robotisering en ook de aanscherping van het veiligheidsbeleid zorgen er onder andere voor dat het vak piping engineering zichzelf de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Er wordt met nieuwe materialen gewerkt, installaties nemen andere vormen aan en bedrijfskundige doelstellingen zijn commerciëler ingericht. Dit vraagt veel van de engineer, want behalve het werk uitvoeren volgens alle protocollen en regels, ligt er ook een druk om de commerciële doelstellingen te behalen en bij te blijven bij de ontwikkelingen binnen de markt. Zo is een belangrijke ontwikkeling binnen de farmacie dat het laboratorium de afgelopen jaren steeds meer is veranderd in een fabriek, waarbij de opstelling volgens de piping methode wordt uitgewerkt.

Dit heeft niet alleen gevolgen gehad voor de opstelling van de apparatuur, maar ook voor de constructie, materiaalkeuze, verwerking, productie, opslag, distributie en het transport. Het experimentele binnen de farmacie is uitgegroeid tot een continu productieproces.

Juist dit soort ontwikkelingen geven de verschillende industrieën nieuwe inzichten en mogelijkheden, waarin zij van elkaar kunnen leren. Want hoe verschillend het werk en de uitdagingen ook lijken, zoals hierboven ook al gezegd bestaat piping engineering uit logica en patronen die voortkomen uit een overeenkomstig gedachtegoed.

Deel uw gedachtegoed en denk met ons mee over deze logica, patronen en ontwikkelingen. Neem deel aan de training Piping Engineering en leer wat dit betekent voor uw eigen proces en werk.

Piping Engineering | IIR

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.