Print:

De weg naar een succesvolle IFRS 17 implementatie

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

De beginselen van IFRS 17 zijn grotendeels bekend, eind 2018 start u naar verwachting met de implementatie. Wat zijn de grootste uitdagingen voor een succesvolle implementatie? En hoe dient de IT-infrastructuur te worden ingericht? Wij besproken dit met David Vanden Abeele, risk modelling expert & software engineer bij Credo. Credo Software werkt aan high performance software voor complexe probleemoplossingen zoals IFRS 17.

Waar staan verzekeraars nu en waar liggen de vragen?

Grotere verzekeraars hebben de GAP-analyse achter de rug en zijn nu bezig met het planningsproces, inclusief RFPs voor tooling of in-house implementatie. Een aantal (vaak kleinere) verzekeraars die rapporteren onder IFRS zullen pas later van start gaan, tegen Q3 2018, soms zelfs bewust pas in 2019, in het kielzog van andere partijen die het pionierswerk doen.

De simulaties die reeds gebeurd zijn, zijn doorgaans gebaseerd op eenvoudige berekeningen in Excel en/of beperken zich tot relatief makkelijke premium allocation berekeningen.

Vrijwel alle partijen, inclusief grote netwerken van auditoren, worstelen vandaag de dag nog met de concrete interpretatie van cruciale punten in de standaard.

Uit onze ervaring blijkt dat men vaak slechts het topje van de ijsberg ziet. De algemene concepten lijken duidelijk, maar wanneer je aan de echte implementatie begint komen er plots een hele reeks onvoorziene vragen naar boven.

Wat zijn de grootste uitdagingen en wat is er (nog) nodig voor een succesvolle implementatie?

Het opzetten van de data feed, rekening houdend met de IFRS17 contract boundaries, wordt bij elke verzekeraar een stevige klus, maar daar trappen we een open deur mee in.

Het begrijpen van de standaard en dit tot op een technisch niveau brengen is een even grote uitdaging. In tegenstelling tot bijvoorbeeld IFRS9 kan je niet zomaar stapsgewijs de complexiteit opdrijven om tot het gewenste eindresultaat te komen. Het is nodig om meteen een reeks gedetailleerde disclosure outputs op te stellen om tot resultaats- en balansrekeningen te komen (i.p.v. andersom).

Hoe dient de IT-infrastructuur te worden ingericht en wat hebben verzekeraars hiervoor nodig?

De hoeveelheid cash flows die moeten worden verwerkt gaat algauw de capaciteit van een klassieke database-oplossing te boven.

Het antwoord hierop is enerzijds gezond verstand te gebruiken en die cash flows al vroeg in het proces te aggregeren (via model points). Anderzijds kan het dan ook nog nodig zijn om Big Data technieken te gebruiken.

Zelfbouwers met een risico achtergrond mogen niet vergeten dat het hier om een finance berekening gaat. De vereisten rond auditability liggen een stuk hoger dan bij een SCR-berekening of rapportering. Alles moet traceable en geversioneerd zijn. Het mag niet mogelijk zijn om aan de knoppen te draaien zonder dat daar een duidelijke audit trail van is.

Welke adviezen geeft Credo de sector mee?

De uiteindelijke berekening moet niet alleen performant zijn binnen een fast close proces, maar ook begrijpelijk voor een breed publiek. Om die redenen raden wij sterk af om stochastische waarderingen binnen te trekken in de IFRS-berekeningen. Er dient een duidelijke scheiding te zijn tusen het actuariële werk enerzijds en de financiële berekeningen en rapportering anderzijds.

Laat je ook niet op kosten jagen; ga voor maximaal hergebruik van wat er al bestaat voor SII en andere berekeningen (Best Estimates, LAT, enz.).

Maak tijdens het verwerven van inzichten in de standaard eerste berekeningen en simulaties die verder gaan dan Excel. Je zal op een aantal problemen botsen die in je GAP-analyse niet aan het licht zijn gekomen.

IFRS 17 voor Verzekeraars: In de startblokken voor een efficiënte implementatie van IFRS 17

Voor de start van de implementatie maakt u ingrijpende beleidskeuzes. Welke afwegingen maakt u en waarom? Welke aanpak past het beste bij úw verzekeraar? Tijdens de 1-daagse IFRS 17 conferentie stelt u al uw vragen aan experts en leert u meer over de keuzes van uw peers.

 

Banner IFRS 17 voor Verzekeraars

 

IFRS 17 voor Verzekeraars

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.