Print:

De pensioensector over 5 jaar: wat wordt de rol van Pensioencommunicatie?

Aegon | Pensioen Forum | IIR Amsterdam

Chantal Hoet, pensioencommunicatiedeskundige bij Aegon, over de belangrijkste ontwikkelingen, uitdagingen en de rol van pensioencommunicatie over 5 jaar.

 

Pensioencommunicatie; wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en waarom zijn de wettelijke kaders hiervoor onmisbaar? 

De belangrijkste ontwikkeling die wij zien op het gebied van pensioencommunicatie is de verschuiving van sec het kijken naar het pensioen van een deelnemer naar het kijken naar de totale financiële situatie. We willen ons ervan vergewissen dat een deelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan inschatten of dat voldoende is en weet welke keuzemogelijkheden hij heeft. We moeten hiervoor actief de dialoog zoeken met de deelnemer. Alleen het verstrekken van verplichte informatie is onvoldoende. Dit maakt dat we pensioencommunicatie op een andere manier invullen dan we dat een aantal jaren geleden deden.

We kijken voor pensioencommunicatie naar nieuwe domeinen als neuromarketing en de gedragseconomie. Kunnen we deelnemers wel bereiken als we gebruik maken van de inzichten die deze domeinen ons bieden? Als ons dat lukt, hebben we een belangrijke noot gekraakt in pensioenland. Iedereen zoekt naar dé manier om de pensioendeelnemer te bereiken en te activeren.

 

Wat zijn de grootste uitdagingen binnen de pensioencommunicatie?

Als we in dialoog willen met de deelnemer en willen zorgen dat hij aan de slag gaat met zijn inkomen voor later, zullen we moeten aansluiten op de behoeften en kenmerken van die deelnemer. Gelukkig wordt dit ook bevestigd in de wet Pensioencommunicatie. Maar hoe krijgen we inzicht in de behoeften en kenmerken van die deelnemer? Om hier achter te komen moeten we inzicht krijgen in houding en gedrag. En dat is juist in de pensioencontext een enorme uitdaging. Dit omdat de deelnemer weinig gedrag vertoont. Een andere uitdaging wordt gevormd door de wettelijke kaders waaraan pensioenuitvoerders moeten voldoen. We weten dat deze onmisbaar en noodzakelijk zijn. Maar ze kunnen ook belemmerend werken.

Pensioenuitvoerders willen richting de pensioendeelnemer zo transparant mogelijk zijn, de toezichthouder tevreden stellen en de wet niet overtreden. Maar dat leidt er juist toe dat we als pensioensector de ratio aanspreken en we hebben juist geleerd dat dat niet werkt.

Hoe verwacht Aegon dat de Pensioensector er over 5 jaar uit ziet, en welke rol heeft Pensioencommunicatie daarin? 

Een en ander is afhankelijk van hoe de politiek invulling zal geven aan het nieuwe stelsel, maar we zien een belangrijke tendens waarbij de verantwoordelijkheid verschuift naar het individu. Deelnemeractivatie is belangrijker dan ooit. Dat betekent ook iets voor je communicatie. Via nieuwe kanalen en manieren zullen we de pensioendeelnemer proberen te bereiken met persoonlijke en relevante informatie. Segmentatie zal een begrip worden. We gaan van massacommunicatie naar communicatie afgestemd op de kenmerken en behoeften van het individu.

Welke adviezen geeft Aegon de sector mee?

Kijk vooral verder dan sec de pensioensector als het gaat om het bereiken van de pensioendeelnemer. Hoe bereiken bijvoorbeeld grote consumer brands (zoals Apple of Coca Cola) de consument? Een pensioendeelnemer is tenslotte niets anders dan een consument. Richt je daarbij nog veel meer op inzichten die nieuwe domeinen zoals neuromarketing en de gedragseconomie bieden. Laten we proberen niet de ratio aan te spreken en ons beseffen dat een pensioendeelnemer (de consument) niet rationeel handelt. Zoals de gedragseconomie ons heeft geleerd: de homo economicus bestaat niet. Behandel een pensioendeelnemer dan ook niet zo. Dan zullen we grote stappen maken!

Aegon | Pensioen Forum | IIR Amsterdam