Print:

De motorolie van een gesmeerde shutdown & turnaround

Brandwacht Huren | IIR

Veiligheid en continuïteit in tijden van arbeidsmarktschaarste

Waarom veiligheid zo belangrijk is in shutdown management
Bij een shutdown of turnaround is iedere dag uitloop op de planning er een te veel. Elke dag extra in het proces kost veel geld. Continuïteit is daarom een belangrijk doel van een shutdown of turnaround. Hierin is veiligheid een essentieel onderdeel. Als de veiligheid gewaarborgd is, verlopen andere onderhoudsprocessen gesmeerder.

De grootste uitdagingen op veiligheidsvlak bij shutdowns en turnarounds

  • Gebrek aan vakmensen door arbeidsmarktschaarste
  • Communicatie
  • Continuïteit

 

Arbeidsmarktschaarste
Voor een gesmeerde shutdown of turnaround zijn inhoudelijke kennis en vakmanschap cruciaal. Maar juist in deze tijden van arbeidsmarktschaarste is daar een groeiend gebrek aan. Bij een stop gelden doorgaans twee belangrijke doelen: geen veiligheidsincidenten en op tijd starten en stoppen, binnen de geplande tijd en het gestelde budget. Het beste eindresultaat behaal je door de risicobeheersing en het managen van de scope aan de voorkant zo strak mogelijk neer te zetten. Maar een strakke voorbereiding heeft weinig zin als de mensen op de vloer niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikken of afspraken niet nakomen.

Tip: vind een betrouwbare leverancier
Het vinden en aantrekken van goede mensen is momenteel daarom een grote uitdaging. Maar hoe vind je die in deze tijden? Een oplossing ligt in het aantrekken van gespecialiseerd extern personeel. Vroeger werd 80% van het werk uitgevoerd door eigen mensen. Tegenwoordig werken bedrijven veel projectmatiger en is dat aantal gedaald tot 20%. Daar kleven nadelen aan, want hoe zorg je ervoor dat je echte specialisten inzet? Zakendoen met een betrouwbare leverancier biedt uitkomst. Zorg dat een leverancier zijn zaakjes op orde heeft en aantoonbaar de kwaliteit kan leveren die nodig is voor een shutdown of turnaround.

Tip: oplossing in automatiseren
“Bij Brandwacht Huren investeren we nadrukkelijk in automatisering van processen”, zegt directeur Bas Stoop. “Dat resulteert erin dat we in onze online portal en app 24/7 real time inzicht hebben in planningen, administratie en kwalificaties en beschikbaarheid van medewerkers. De klant profiteert van deze voordelen. Die kan ruim op voorhand geschikte mensen inplannen, weet precies wie er bij hem rondloopt en geniet een vakkundige en efficiënte afhandeling van de administratieve kant.”

Tip: inzetten op meer paarden
Beter nog is het om zaken te doen met meerdere betrouwbare leveranciers. Bij een grote vraag naar mensen is er altijd een risico dat één leverancier toch net die ene kandidaat niet kan leveren. Een andere leverancier heeft mogelijk een bestand met andere beschikbare mensen. Door een uitvraag naar brandveiligheidspersoneel op te delen in twee of meerdere percelen, kun je meerdere leveranciers inschakelen. Daarmee dek je dit risico af.

Communicatie
Duidelijke communicatie is essentieel voor het welslagen van een shutdown of turnaround. Dat begint al bij de planning, de kick-off en het uitzetten van de lijnen, maar niet minder belangrijk is de communicatie tijdens de werkzaamheden.

Tip: tweetalige brandwachten
Een shutdown en turnaround is een grote en complexe operatie, waarbij veel mensen betrokken zijn. Door de inhuur van extern personeel gebeurt het steeds vaker dat externen uit het buitenland komen, zoals Duitsland, Polen of Portugal. Dat brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. Met name op veiligheidsvlak kan dit problemen opleveren, zegt Stoop. “Hoe garandeer je de veiligheid als mensen elkaar niet kunnen verstaan? Wij lossen dit op door altijd een bevelvoerder mee te sturen die tweetalig is en zowel het Nederlands als het Engels goed beheerst.”

Tip: altijd inzicht in de belangrijkste informatie
“Daarnaast hebben onze klanten in onze portal altijd inzicht in de meest recente en belangrijkste informatie”, vervolgt Stoop. Denk aan status van aanvraagverzoeken, ingeplande medewerkers, facturen en andere administratieve zaken en dagrapportages. “Een brandwacht vult aan het einde van zijn dienst een rapportage in. Daarbij noemt hij de belangrijkste aspecten van zijn dienst, zoals opvallende zaken en resultaten. Dat kan van alles zijn, ook het afwezig zijn van dit soort zaken. Waar het om gaat, is dat er aan het einde van een dienst een verslag is van die dienst. Daarmee kunnen de klant en wij direct zien hoe een dag verlopen is, wat goed ging en wat beter kan.”

Tip: communicatiemiddelen
Het is bij veiligheidsstops van groot belang dat iedereen in de veiligheidsketen bereikbaar is. Dat betekent onder andere dat de verbinding optimaal is. Om deze redenen werken brandwachten van Brandwacht Huren met de beste communicatiemiddelen, zoals portofoons en mobilofoons. Veiligheidsstops vinden plaats in een industriële omgeving, met vaak veel stalen installaties op locatie. Dat kan radioverkeer bemoeilijken. De safety shop van Brandwacht Huren levert communicatiemiddelen met extra groot zendbereik, om dit probleem te omzeilen. Een schouw vooraf van de locatie geeft antwoord op de vraag welke communicatiemiddelen vereist zijn.

Tip: communicatie met medewerkers
De juiste informatie op het juiste moment creëert de omstandigheden voor veilig werken. Zoals gezegd geeft een schouw inzicht in de bijzonderheden van een locatie. Maar ook tijdens de werkzaamheden draagt heldere informatieoverdracht bij aan een vlekkeloze shutdown of turnaround. Een gasmeter bijvoorbeeld meet de aanwezigheid van gevaarlijke gassen en zuurstof op de werklocatie. Deze informatie is cruciaal om te bepalen of werkzaamheden van start mogen. Een mangatwacht houdt de veiligheidssituatie in het oog bij werkzaamheden in besloten ruimtes en beslist of medewerkers deze ruimte mogen betreden of moeten verlaten. De onderlinge communicatie tussen de leden van een rescueteam bepalen of een reddingsoperatie veilig en goed verloopt. Bij incidenten verzorgen brandwachten de communicatie met de hulpdiensten en coördineren zij de situatie tot deze ter plaatse zijn. Communicatie is dus een cruciaal onderdeel van het werk van brandwachten.

Gastheer van een veilige omgeving
Op het eerste gezicht hebben veiligheid en gastheerschap weinig met elkaar te maken. Toch is er een duidelijk verband. Brandwachten die hun werk benaderen vanuit gastheerschap kijken op een andere manier naar een omgeving. Brandwacht Huren wil dat zijn medewerkers een visitekaartje zijn van de klant. Dat betekent dat professionaliteit, schone en veilige werkkleding en een open en vriendelijke houding belangrijke onderdelen worden van het werk. Brandwachten hebben hierdoor oog voor een veilige werkomgeving en herkennen op voorhand potentieel gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld een geblokkeerde nooduitgang. Op die manier dragen ze bij aan prettige werkomgeving. Dat bevordert op haar beurt een veilige werkomgeving.

Continuïteit
Continuïteit garanderen door een gesmeerde en vlekkeloze veiligheidsstop kan alleen als thema’s zoals veiligheid, optimaal georganiseerd zijn. Gekwalificeerde brandwachten met oog voor gastheerschap, waaronder mangatwachten, veiligheidskundigen, gasmeters en rescueteams van Brandwacht Huren, checken de veiligheidsrichtlijnen, gaan na of vergunningen in orde zijn en coördineren met andere aannemers.

Voorafgaand aan werkzaamheden controleren zij of de werkomgeving veilig is en tijdens de uitvoering houden ze de situatie in het oog. Op die manier voorkomen ze incidenten. Mocht het onverhoopt toch misgaan, zijn zij de eerstelijns hulpverlening. Ze schakelen de hulpdiensten in, verzorgen de informatievoorziening en verlenen eerstehulp.

Bij shutdowns & turnarounds kan de continuïteit op het vlak van brandveiligheid al vooraf geregeld zijn. Klanten doen via de app eenvoudig en snel een uitvraag. Bij spoedklussen, zoals uitval van mensen, krijgen uitgefilterde professionals via de app een alert, zodat al binnen 2 uur een vervanger ter plaatse kan zijn.

“Waar het om draait, is dat we vooraf en tijdens het werk de veiligheid garanderen”, zegt Stoop. “Daarmee zijn we de motorolie voor een gesmeerde shutdown of turnaround. Het werk hoeft immers niet te worden onderbroken, omdat de situatie onveilig is.”

Volledig veiligheidspakket
Brandwacht Huren levert een volledig veiligheidspakket voor shutdowns en turnarounds, waaronder Rijksgediplomeerde brandwachten, industrieel brandwachten, mangatwachten, gasmeters en veiligheidskundigen. De meesten van hen beschikken over de diploma’s VCA-VOL, Mangatwacht/buitenwacht en Gasmeten Ex-Ox-Tox.]

Voorbereiding shutdown & turnaround
Een goede stop begint met een goede verbereiding, met name op veiligheidsgebied. Bij Brandwacht Huren beginnen we een stop met voorbereidende gesprekken met de opdrachtgever. We gaan de scope na en vragen waar het project aan moet voldoen. Vervolgens zoeken we de juiste mensen, indien gewenst samen met de HR-afdeling van de opdrachtgever.

Zodra we een team hebben samengesteld houden we een kick-off. Met onze professionals nemen we de ins en outs van het project door. In een presentatie krijgen zij van ons en eventueel ook van de klant de do’s en dont’s mee, informeren we hen over de eisen waaraan zij moeten voldoen en zetten het verwachtingspatroon uiteen. We registreren hun aanwezigheid, waarmee we borgen dat de professionals echt geïnformeerd aan de slag gaan.

Als een opdrachtgever meerdere leveranciers inschakelt en wij de main contractor zijn, informeren we de professionals van andere leveranciers op dezelfde manier. In deze situaties leveren we bovendien exrta coördinatoren om de processen te bewaken. Op die manier zorgen we dat alle betrokkenen, van onszelf en van andere leveranciers, optimaal voorbereid aan de stop beginnen.