Print:

De impact van AI op het financiële ecosysteem

Evert Haasdijk , Senior Manager en AI expert

LinkedIn profiel

Over de rol van Artificial Intelligence (AI) in de financiële dienstverlening is al veel geschreven. Maar wat zijn nu de strategische implicaties voor de sector? Hoe verandert AI de operationele modellen van financiële instellingen? En vooral, hoe kan AI omarmd worden om beter voorbereid te zijn op de toekomst?

AI voor financial services | IIR

 

Om een antwoord te geven op deze vragen deden World Economic Forum (Forum) en Deloitte uitgebreid onderzoek. In tien maanden tijd werden zeven wereldwijde workshops gehouden en meer dan 200 experts geïnterviewd. Het resultaat is beschreven in het rapport The New Physics of Financial Services: Understanding how artificial intelligence is transforming the financial ecosystem.

Artificial Intelligence, wat is dat eigenlijk? De meningen zijn verdeeld. Elke definitie verschilt in meer of mindere mate van elkaar. Maar volgens de experts is AI een reeks technologieën met een voorspellende kracht en een zekere mate van autonoom leren. Dat bij elkaar zorgt ervoor dat we fors beter in staat zijn om patronen te herkennen, te anticiperen op toekomstige activiteiten, goede regels te creëren, betere beslissingen te maken en te communiceren met andere mensen.

Nieuwe zwaartepunten en nieuwe kansen

De impact van AI op de financiële dienstverlening is groot. Niet alleen in strategische zin, maar ook op operationeel, regelgevend en maatschappelijk vlak. Artificial Intelligence verandert het volledige financiële ecosysteem. Nieuwe zwaartepunten én nieuwe kansen zullen ontstaan.

Hoe groot de impact van AI precies is, wordt direct duidelijk als je terugdenkt aan de oude manier van zakendoen in de financiële dienstverlening. Grote activa boden schaalvoordeel. Fysieke locaties en gestandaardiseerde producten zorgden voor kosteneffectieve omzetgroei. Directe toegang tot markten en verbinding met beleggers ontmoedigden concurrentie. Switchen van aanbieder was lastig, dus klanten bleven meestal hangen. Tegelijkertijd was procesefficiëntie een product van menselijke inzet en knowhow.

Artificial Intelligence verandert al deze bouwstenen. Technologie maakt activiteiten efficiënt genoeg. De omvang van activa, hoewel nog steeds belangrijk, zal dus niet langer voldoende zijn om een succesvol bedrijf op te bouwen. Schaal in datastromen bepaalt nu het kostenvoordeel. Ook draait het niet langer om standaardisatie, maar juist om aangepaste productie en gepersonaliseerde interacties.

Exclusieve relaties zullen geen onderscheidende factor meer zijn. Aanbieders zijn door digitalisering goed in staat om verbindingen te creëren. Klanten blijven nu bij een instelling, niet omdat het lastig is om weg te lopen maar omdat hun voordelen daar beter zijn dan waar ook. En procesefficiëntie? Dat resulteert uit het samenspel van menselijke en kunstmatige krachten.

12 Maart, event AI voor Financial Services

Tijdens het event AI voor Financial Services gaan we dieper in op de manieren waarop Artificial Intelligence de Financiële sector zal beïnvloeden en wat de impact ervan is op de huidige bedrijfsmodellen. Nu al meer lezen? Lees dan het volledige rapport over AI in Financial Services of lees meer artikelen over Artificial Intelligence.

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.