Print:

‘De IBOR transitie is geen mogelijkheid, maar een zekerheid!’

Floris van de Loo , Associate Partner

LinkedIn profiel

De IBOR transitie heeft een grote impact op de financiële industrie. IIR stelt 4 vragen over IBOR aan Floris van de Loo, plenaire spreker op het Future of Financial Risk event. Floris is Associate Partner bij EY, en heeft meer dan 15 jaar advieservaring bij verschillende financiële instellingen over diverse risk thema’s. Hij is onder andere gespecialiseerd in de IBOR transitie.

Wat betekent de IBOR transitie voor de financiële industrie?

De impact van de IBOR transitie is gigantisch, qua omvang wellicht vergelijkbaar met de introductie van de euro. IBORs die de afgelopen 40 jaar het financieel landschap domineerden, worden in een tijdsbestek van een paar jaar vervangen door nieuwe Risk Free Rates (RFR’s). Dit brengt allerlei risico’s met zich mee die banken moeten managen.

Wat is de verwachte impact van de IBOR transitie?

Een zeer groot deel van de balans van banken heeft een referentie naar een IBOR. Banken moeten door een transformatieproces waarbij modellen, processen en contracten moeten worden aangepast. Dit vergt een enorme inspanning op toch al schaarse resources.  Tevens vindt de transitie plaats onder tijdsdruk. Het niet tijdig klaar zijn voor de transformatie kan negatieve juridische en financiële gevolgen hebben. De IBOR transitie is geen mogelijkheid, maar een zekerheid!

Wat zijn de grootste uitdagingen en hoe kan de sector hier het beste mee omgaan?

De IBOR transitie is een complexe en uitdagende transitie voor banken. Eén van de grootste uitdagingen voor banken is dat zij zich moeten voorbereiden op de transformatie naar nieuwe RFR’s, en dat onder een grote mate van onzekerheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  1. Zullen er termijn structuren worden ontwikkeld óf zal de markt gedwongen zijn kasstromen voortaan achteraf te berekenen?
  2. Zal er genoeg liquiditeit en marktadoptie zijn om te kunnen switchen van de IBORs naar de nieuwe RFR’s?

Daarnaast worden banken geconfronteerd met diverse andere uitdagingen. Bijvoorbeeld het managen van conduct risico en operationele risico’s. Wat betreft conduct risico’s moeten banken alle producten identificeren waarin een referentie zit naar IBORs. En alle klanten identificeren die mogelijk geraakt gaan worden door deze transitie. Daarnaast moeten banken hun marktgedrag in producten met een referentie naar een nieuwe RFR managen.

Voorbeelden van operationele uitdagingen zit hem met name in systemen en applicaties. Zo wordt EONIA op T gepubliceerd en €STER op T+1. Dit klinkt triviaal, maar om dit tijdig in alle systemen en modellen te verwerken is een grote operatie.

Welke adviezen geeft EY de sector mee?

Het start met het inrichten van een transitie office dat de transitie voor de bank begeleidt. De sponsor op boardniveau is typisch de CRO of CFO. Daarnaast adviseren wij banken een risico- en impact assessment uit te voeren. Banken kunnen op die manier identificeren waar ze geraakt worden door deze transitie, en wat voor maatregelen er genomen moeten worden om de impact van de transitie te beperken. EY heeft hier een impact assessment methodologie voor ontwikkeld langs de dimensies van exposure, modellen, contracten en processen/systemen. Daarnaast raden wij banken aan om in hun impact assessment met scenario’s te werken. Dit vanwege de mate van onzekerheid die er nog is rondom de uitkomst van een aantal aspecten van deze transitie.

Meer weten? Bekijk het programma van het Future of Financial Risk event en meld u aan.

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.