Print:

De elementen van een efficiënt toegangsproces voor BRZO-bedrijven

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Veilig werken begint al bij het toegangsproces. Maar dit proces begint niet bij ‘de poort’. Het proces van toegangsverlening doorloopt veelal dezelfde stappen, ongeacht de branche waarin dit plaatsvindt. De invulling van de processtappen verschilt wel sterk per branche. Wat maakt de inrichting van dit proces voor BRZO-bedrijven uniek?

Voor BRZO-bedrijven gelden strenge wetten en regels. Hoe zorgt u dat u in controle bent wanneer uw organisatie werkt met een flexibele schil? Hoe zorgt u dat u er zeker van bent dat alle medewerkers aan de juiste kennis en kwalificaties beschikken? Graag lichten we dit toe.

1. Compliance met wet- en regelgeving waar het de inzet van arbeidskrachten van derden betreft

Organisaties die arbeidskrachten van derden of ZZP-ers inzetten ondervinden zowel de voor- als nadelen van deze flexibele werkschil. De nadelen variëren van het niet of onvoldoende in controle zijn op de naleving van de strikte wet- en regelgeving tot reputatieschade bij incidenten als gevolg van het gebrek aan transparantie in de keten. Meer grip hierop is mogelijk door het integreren van een screeningsproces, onder supervisie van experts, in het proces van toegangsverlening.

2. Bijdragen aan het veiliger werken door het digitaliseren van veiligheidstrainingen en controle op certificering

Nationaal Congres BRZO | IIRVoldoen aan relevante wet- en regelgeving is natuurlijk niet het enige dat belangrijk is. Zorgen dat werkzaamheden veilig en gecontroleerd plaatsvinden is minstens zo belangrijk. Beschikt een arbeidskracht over de juiste en geldige certificaten om zich op het terrein te bevinden? Is de persoon voldoende gekwalificeerd om bepaalde werkzaamheden uit te voeren? Is de medewerker voldoende doordrongen van de geldende veiligheidsvoorschriften? En hoe is de controle hierop gewaarborgd? Meer grip hierop is mogelijk door het op digitale wijze toetsen van kwalificaties en het op het juiste moment aanbieden van veiligheidsinstructies, in het proces van toegangsverlening.

Meer weten over hoe u uw toegangsproces kunt optimaliseren?

Tijdens een interactieve workshop op Het Nationaal Congres BRZO op 29 mei 2018 in Utrecht geeft Nsecure u inzicht in de processtappen van een efficiënt toegangsproces. Een systeem van toegangsverlening waarbij u voldoet aan de eisen vanuit safety, security, quality en legal.

Nationaal BRZO Congres | IIR

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.